Пошук по сайту


Пам'ятка членам ініціативної групи місцевого референдуму

Пам'ятка членам ініціативної групи місцевого референдуму

ПАМ'ЯТКА

членам ініціативної групи місцевого референдуму
Право ініціативи у збиранні підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму належить громадянам України, які мають право на участь у референдумі.

Збирання підписів організовують і здійснюють ініціативні групи всеукраїнського референдуму, що утворюються відповідно до статті 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Ініціативна група складається не менш як із 20 громадян України, які на день проведення зборів досягли 18 років, мають право голосу і проживають на території України.

Ініціативні групи місцевого референдуму реєструються головами місцевих Рад народних депутатів, у межах території яких пропонується провести місцевий референдум.

Для реєстрації ініціативної групи голові відповідної Ради народних депутатів подаються документи зборів громадян, передбачені статтею 16 цього Закону, а також підписане членами ініціативної групи зобов'язання про додержання ними законодавства України про референдум.

У разі відповідності поданих документів вимогам цього Закону голова відповідної місцевої Ради реєструє ініціативну групу місцевого референдуму, після чого у триденний строк видає ініціативній групі місцевого референдуму свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, що встановлюються Президією Верховної Ради України.

У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи місцевого референдуму на основі списків громадян, які брали участь в останньому за часом референдумі, або списків виборців останніх за часом виборів зазначається точна кількість громадян, підписи яких необхідні для підтримки вимоги про проведення місцевого референдуму, та термін збирання підписів.

Відомості про реєстрацію ініціативних груп публікуються у пресі.

Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами


Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право організовувати та безперешкодно здійснювати збирання підписів на листах для підписів громадян під вимогою про проведення референдуму (підписних листах).

Загальний термін збирання підписів з питання про проведення місцевого референдуму - один місяць від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої з створених по даному референдуму ініціативних груп.

На кожному підписному листі повинно бути найменування, порядковий номер ініціативної групи, порядковий номер підписного листа та формулювання питання, що пропонується винести на референдум. Форми підписних листів місцевих референдумів затверджуються Центральною комісією з всеукраїнського референдуму.

Члени ініціативної групи повинні попередити громадянина України, що його підпис може бути поставлено лише на одному підписному листі під даною вимогою про проведення референдуму.

Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення референдуму, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, дату підписання. Член ініціативної групи зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина дату його народження та місце постійного проживання. За відсутності у громадянина документа, що посвідчує особу, підпис громадянина вважається недійсним і не зараховується.

Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами двох членів ініціативної групи.

Протягом десяти днів від дня останнього за часом підпису громадян на підписному листі і не пізніше зазначеного терміну збирання підписів під даною вимогою про проведення референдуму підписи членів ініціативної групи на підписному листі повинні бути засвідчені посадовою особою, спеціально призначеною для цього головою районної, міської (міст республіканського та обласного підпорядкування) Ради народних депутатів, на території якої проводиться збирання підписів ініціативною групою всеукраїнського референдуму, або головою місцевої Ради народних депутатів, що зареєструвала ініціативну групу місцевого референдуму. При цьому може бути знято копію підписного листа.

Після завершення збирання підписів ініціативна група у триденний строк складає підсумковий протокол, в якому зазначається загальна кількість підписів громадян, зібраних на території відповідної місцевої Ради народних депутатів, дата реєстрації ініціативної групи, дата закінчення збирання підписів.

Підписні листи місцевого референдуму по акту передаються на зберігання голові місцевої Ради народних депутатів, у межах території якої пропонується провести референдум.

В акті зазначається загальна кількість підписних листів та підписів громадян. Акт у трьох примірниках підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи та головою відповідної Ради народних депутатів або його заступником.

Верховна Рада України, відповідна місцева Рада народних депутатів після одержання належним чином оформленої пропозиції приймають на сесії у місячний строк одне з таких рішень:

1) про призначення референдуму;

2) про відхилення пропозиції про проведення референдуму у разі наявності серйозних порушень цього Закону, які впливають на підстави для призначення референдуму.
ІНСТРУКЦІЯ

для членів ініціативної групи місцевого референдуму по збиранню підписів
Шановні колеги!

Ви працюєте в програмі збору підписів на підтримку вимоги про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Київського міського голови та Київської міської ради.

Робота ця вимагає певних навичок, дисциплінованості, терпіння та уміння бути контактним. Як збирач підписів, Ви повинні чітко орієнтуватися у ситуації референдуму (що за референдум, за якими правилами і коли він проводитиметься), мати необхідну інформацію про ініціаторів референдуму, діяти відповідально і дисципліновано. Навіть якщо Ви не новачок у зборі підписів, не починайте роботи, поки не вивчите цю Інструкцію. Практика показує, що 99 % непорозумінь виникають через нешанобливе відношення до Інструкції.

Ваше завдання - зібрати необхідну кількість підписів у підтримку проведення місцевого референдуму. Під час збору підписів Ви інформуєте громадян про мету місцевого референдуму та питання, які на нього пропонується винести, відповідаєте на їхні питання. Від Вашої підготовленості до цієї роботи залежить формування позитивного ставлення громадян до референдуму. У процесі спілкування з людьми Ви будете отримувати корисну інформацію, насамперед про проблеми, що цікавлять і хвилюють людей. Записуйте їхні думки, оцінки, пропозиції, побажання.

Під час інструктажу Вас забезпечать: посвідченням члена ініціативної групи, маршрутним завданням, достатньою кількістю бланків підписних листів , інформаційними матеріалами тощо.

Ви працюєте за маршрутним завданням, отриманим від уповноваженої особи. Це означає, що підписи збираються тільки за тими адресами і на тій території, що зазначені в завданні. Збір підписів при маршрутному методі здійснюється винятково у світлий час доби. У будь-якому випадку, після 21 години обхід житлових приміщень з метою збору підписів категорично забороняється.

Підготовча робота

Збирач підписів повинен добре підготуватися до роботи: знати ціль референдуму та питання, які на нього виносяться. Це допоможе йому почуватись впевнено, переконливо відповідати на запитання. Перед початком роботи на маршруті бажано попередньо з’ясувати особливості місця (гуртожиток, відомчий житловий будинок, приватний сектор і т.і.), де збиратимуться підписи, щоб передбачити можливі запитання чи заперечення та заздалегідь підготувати відповіді. Треба подумати про особливості людей, з якими Ви будете працювати: як привертати їх увагу, запросити до розмови.

Збір підписів – нелегка праця. Іноді спілкування з незнайомими людьми може викликати значне емоційне напруження, навіть стрес. Треба підготуватись до цієї роботи в емоційному відношенні.

Майте на увазі! Ви будете пропонувати поставити підпис: хтось буде згоден, а хтось відмовить. Людина має право відмовляти на будь-яке прохання точно так, як Ви маєте право звернутися. Найчастіше Вам відмовлятимуть не тому, що Ви погано попросили, а з інших причин (особистих ставлень, нестачі часу і т.і.).

Обхід квартир.

З метою економії часу у квартиру чи приватний будинок бажано не заходити. Тим більше, не намагайтесь зайти у квартиру без запрошення. Перш, ніж зайти на подвір’я приватного будинку, ввічливо запитайте дозволу. Якщо двері відкрили відразу Збирач підписів представляється: “Я (П.І.Б.), збираю підписи у нашому мікрорайоні. Прошу Вас висловити підтримку на проведення місцевого референдуму. Якщо громадянин погодився поставити підпис, збирач підписів: дякує за те, що відкрили пред’являє посвідчення і представляється пояснює громадянину, як заповнювати підписний лист допомагає виправити помилки, якщо вони виникли від себе особисто висловлює виборцю подяку та запрошує прийти на референдум.

Якщо громадянин відмовляється поставити підпис збирач підписів: ввічливо запитує, в чому причина відмови громадянина (далі діє, як описано в п.”Як відповідати на заперечення”. Див. Нижче) пропонує вислухати додаткову інформацію у разі повторної відмови громадянина поставити підпис, вибачається за те, що потурбував дякує за розмову, прощається.

Якщо двері не відкрили, збирач підписів: представляється і повідомляє, на підтримку чого збирає підписи у разі незгоди громадянина збирач підписів ввічливо намагається дізнатись, в чому причина відмови (далі діє, як описано в п.”Як відповідати на заперечення”. Див. нижче) якщо після декількох реплік, двері не відкривають, вибачається за те, що потурбував дякує за розмову, прощається.

Поради щодо розмови з громадянами

Зверніть особливу увагу на свою зовнішність – Ваші одяг, взуття, зачіска повинні виглядати охайно. Поводьтеся й говоріть спокійно, впевнено, не надто гучним або тихим голосом. Від Вас не повинно бути різкого запаху (парфумів, тютюну, алкоголю, тощо). При спілкуванні з людиною дивіться їй в обличчя, звертайтесь ввічливо та привітно. Намагайтесь пристосуватись до почуттів та потреб людини в даний момент. Не нав‘язуйте людині спілкування надто активно. Більше слухайте, ніж говоріть. Керує бесідою не той, хто говорить, а той, хто слухає. Не перебивайте співбесідника. Часто після того, як людина виговориться, вона згоджується поставити підпис. „Приєднуйтесь” до співрозмовника, використовуючи висловлювання „такі люди, як ми”, „ми з Вами думаємо”, „ми з Вами розуміємо” і т.п. Для переходу до аргументації „за” можна вжити висловлювання: „Знаєте, я сам теж довго так вважав...” Не витрачайте зайвий час – не намагайтесь переконати громадянина, що категорично відмовляється. Обмежуйте спілкування з громадянами, які настроєні критично-агресивно, зайняті на робочому місці, тощо. Не підштовхуйте до підписання надто швидко, не тисніть. Людина згодиться поставити підпис, якщо відчуває себе вільною в прийнятті рішення та вдячною за те, що її вислухали. Будьте готові до запитань, що торкаються особистих мотивів участі у зборі підписів. Враховуйте вік і стать громадянина.

Пікети

Щоб організувати спілкування з незнайомою людиною чи групою людей, що знаходяться у натовпі, потрібно чимось привернути їх увагу, зацікавити, можливо, заінтригувати – зробити так, щоб вони зупинились. Привертає увагу нестандартне запитання або музика, звукові ефекти. Непогано спрацьовують також різноманітні конкурси, розіграші, вікторини. Краще звертатись до людини особисто. Ввічливо запитайте дозволу використати хвилинку її часу, покажіть, що розумієте її потреби. Організовуючи пікет, важливо вибрати час, коли люди не поспішають. Легше зупинити двох-трьох людей, ніж одну людину.

Як керувати груповим спілкуванням:

давати можливість висловитись всім бажаючим, дати змогу висловити різні думки не поспішати з своєю аргументацією не критикувати співрозмовника: „Ні, Ви помиляєтесь...” намагатись не висловлювати незгоду, а підтримувати спільність думки: „Ми з вами згодні в тому, що...” підсумувати спільні позиції та ставлення: „От бачите, ми однаково з Вами розуміємо...” висловлювати позитивні сподівання.

Як працювати з „важкими співрозмовниками”

Якщо громадянин – переконаний ідеологічний супротивник референдуму, то краще не зав’язувати суперечки, а спробувати посіяти сумніви в позиції громадянина.

Якщо громадянин – „нігіліст” (висловлює недовіру до референдуму взагалі, сумнівається в доцільності, справедливості, чесності референдуму), важливо його вислухати, поспівчувати та підбадьорити. Якщо така людина відчує довіру та вдячність, за те, що її підтримали, вона може поставити підпис.

Якщо громадянин байдужий до політичного життя, то його можуть спонукати суто особистісні мотиви, наприклад, співчуття до тяжкої праці збирача підписів чи не бажання відмовити у проханні.

Якщо громадянин намагається неявно уникнути контакту і відмовитись поставити підпис: „Мені потрібно подумати (порадитись)” і т.п., запитайте: „Я розумію, що Вам потрібно подумати і можу запропонувати інформацію про референдум. Що конкретно Вас цікавить?”

Якщо з поведінки виборця стає ясно, що він не зовсім розуміє призначення підпису, і тому хоче вийти з незручної ситуації, намагайтесь зняти його сумніви тим, що в кількох словах поясните процедуру та відсутність негативних наслідків: „Цим підписом Ви серед інших 250 тисяч киян просто підтримуєте вимогу про проведення референдуму".

Як діяти в ситуації конфлікту

Якщо людина відповідає різко, створює конфліктну ситуацію і направляє свій гнів на Вас: Не давайте імпульсивних відповідей. Зробіть паузу (глибокий вдих-видих) З увагою вислухайте. Як правило, після виходу емоцій людина заспокоюється. Якщо вислуховування призводить не до заспокоєння, а до зростання напруги, вибачтесь, що потурбували і ввічливо попрощайтесь. Як відповідати на заперечення Не намагайтесь зразу ж переконувати співрозмовника. Запитайте, в чому основна причина заперечення: «Чим викликане Ваше ставлення?». При відповіді використайте прийом “Айкідо”: Зробіть “комплімент” запереченню: “Ви праві, що звертаєте на це увагу”, “Ви маєте рацію…”, „Приємно мати діло з людиною, що так обізнана в...”, „Я бачу, Ви добре обізнані у політиці...”, „Ви абсолютно праві в тому, що потрібно дивитись на реальні дії...” Реагуйте доброзичливо, привітно. Щоб утримати контакт, використайте прийом „Бумерангу”: „Саме тому, що Ви над цим замислюєтесь, я хочу розповісти Вам...” Виділіть, з яким з аргументів Ви могли б згодитись і переходьте до своєї аргументації: „Так, при цьому...” Наочно й образно представте громадянину особливості та результати референдуму. Уникайте конфронтації, замість „Так,... але”, говоріть „Так, я згоден з ... І разом з тим....” Підкріпіть свій аргумент словами: “Це цілком прояснює ситуацію, чи не так?”, “Тепер ми досягли повної згоди, чи не правда?”

Як завершити розмову з позитивним результатом

Головне правило завершення розмови: “Поставивши питання про готовність підписати, витримайте паузу, поки громадянин не відповість”. Ви так потрудилися, щоб громадянин прийняв позитивне рішення, тож дайте йому час зробити це. Найбільш розповсюджена помилка збирача підписів – продовження вмовляння, коли громадянин уже готовий поставити свій підпис. Слідкуйте за сигналами про готовність поставити підпис: Прояв більшого інтересу (співрозмовник слухає більш уважно, замислюється, погоджуючись киває головою, посміхається і т.д.) У громадянина з'являється питання, він стає більш уважним до Вас. Якщо людина дала згоду поставити підпис, але починає вагатися, коли дізнається про необхідність вказувати особисті дані, скажіть: «Тепер залишилося тільки поставити підпис і виконати деякі формальності (указати паспортні дані), інакше Ваш підпис виявиться недійсним».

Як правильно заповнювати підписний лист?

Підписний лист необхідно заповнювати ручкою чорного, синього або фіолетового кольорів. Громадянин власноручно заповнює 1, 2, 3, 4 графи підписного листа, що стосуються його особистості. Винятково у випадку неможливості виборця за станом здоров'я вписати в лист інформацію про себе, за нього і тільки на його прохання це може зробити збирач підписів. Член ініціативної групи – збирач підписів заповнює 5, 6, 7 графи підписного листа.

Збирач підписів також повинен переконатися в правильності відомостей, що заносяться в підписний лист. Для цього потрібно бачити паспорт людини. В паспорті обов'язково повинна міститися інформація про реєстрацію громадянина в місті КИЄВІ!!! Якщо громадянин Вам документ не пред'явив, краще не брати в нього підпис взагалі, подякувавши за бажання підтримати референдум. Зроблений запис повинний бути розбірливим. Якщо при прийомі підписних листів не вдасться розібрати прізвище або адресу виборця, даний запис (рядок) буде викреслено. Якщо у Вас поганий почерк, краще не братися за цю роботу або писати все друкованими літерами.

Конкретні поради щодо заповнення кожної графи підписного листа:

1-а графа - № зробленого запису. У кожному листі своя нумерація підписів.

2-а графа - пишуться цілком прізвище, ім'я і по батькові - не ініціали!

3-я графа – особистий підпис громадянина. Громадянин повинен зробити власний підпис тільки власною рукою! Врахуйте: ніхто - ні дружина, ні мати, ні дочка або син, ні збирач підписів - не повинні заповнювати цю графу за громадянина.

4-а графа – дата підписання (день, місяць і рік).

5-а графа - указуються назва, серія і номер документа, що посвідчує особу громадянина України.

6-а графа – вказується число, місяць і рік народження громадянина. В осіб до 18 років підписи не приймаються!

7-а графа – пишеться місце постійного проживання громадянина: місто, вулиця, будинок, корпус (якщо мається), квартира (якщо громадянин проживає в багатоквартирному будинку).

Правильність внесених у підписний лист відомостей про громадянина засвідчується винятково особистим підписом громадянина. Усі записи виконуються ручкою без скорочень. Допущена помилка виправляється особою , яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис, виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила. Особа, яка збирала підписи громадян, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами та прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів.

Не враховуються підписи

Не враховуються підписи в підписних листах, якщо виявлено: відсутність всіх або окремих відомостей про громадянина, порушено вимоги щодо заповнення, а саме: запис зроблено: не власноручно, не ручкою, із скороченнями, виправлено помилки без можливості прочитати попередній напис, підпис замість громадянина зроблено: іншою особою або особою, що не має права голосу, або особою, що не є мешканцем населеного пункту, де проводиться збір підписів.

Під час збору підписів забороняється:

  • збирати підписи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

  • платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку референдуму.

  • встановлювати обмеження, не передбачені щодо збирання підписів.

Ніхто не має права примушувати громадянина підтримати своїм підписом референдум.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням місцевого референдуму може бути порушене
Територіальні громади села, селища, міста можуть ухвалити рішення про вихід із цієї громади за умови

Пам’ятка для держателя картки
Кабінет Міністрів України визначає умови переведення суб’єктів підприємницької діяльності на обов'язкове приймання платіжних карток...

Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу
...

Пам'ятка пенсіонеру
Пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення...

Пам'ятка на тему: державна символіка україни
Становлення демократичної, правової, соціально орієнтованої держави Україна, неможливе без формування поваги громадян до її символіки....

Чи знаєш ти, як захистити себе І своїх друзів?
Пам’ятка школяру” розроблена Міністерством юстиції України з метою недопущення повторення в навчальних закладах України інциденту,...

Пам’ятки містобудування І архітектури місцевого значення
...

План Поняття І принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування
У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про­голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві...

Обласна програма
Ди та органів місцевого самоврядування, суспільства в цілому до потреб ветеранів війни, поліпшення їх соціального захисту та медичного...

Місцеве
Повноваження місцевого самоврядування це ви­значені Конституцією І законами України, іншими право­вими актами права І обов'язки територіальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка