Пошук по сайту


Вимоги до рівнів шуму та вібрації

Вимоги до рівнів шуму та вібрації

Вимоги до рівнів шуму та вібрації

У приміщеннях з ЕОМ рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 ССБТ "Шум. Общие требования безопасности", СН 3223-85 "Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях", затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, ГР N 2411-81 "Гігієнічні рекомендації по встановленню рівнів шуму на робочих місцях з урахуванням напруженості та тяжкості праці", затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

Рівні шуму на робочих місцях осіб, що працюють з відеотерміналами та ЕОМ, визначені ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обгрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Як засоби шумопоглинання повинні застосовуватися негорючі або важкогорючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інші матеріали аналогічного призначення, дозволені для оздоблення приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Рівні вібрації під час виконання робіт з ЕОМ у виробничих приміщеннях не повинні перевищувати допустимих значень, визначених в СН 3044-84 "Санитарные нормы вибрации рабочих мест", затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР, та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Параметри шуму:

  • частота f, Гц

  • звуковий тиск Р, Па - перемінна складового атмосферного тиску, що виникає при звуковій хвилі.

  • Інтенсивність (сила звука) J, Вт/м - енергія стерпна хвилею в одиницю часу віднесена до поверхні.

  • Відносний показник (рівень звукового тиску) L.

  • r - щільність середовища, через який проходить звук.

  • с - Швидкість поширення звука в середовищі

Нормування шуму.

З метою нормування діапазон розбивається на октавні смуги: f1, f2, f3, f4. У кожній смузі знаходяться fср.

Отримано середньогеометричні частоти: 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Нормованою характеристикою шуму є рівень звукового тиску L, тому що самий звуковий тиск і інтенсивність змінюються в широких межах і їх нормувати неможливо. Також людське вухо підпорядковується закону Вебера - Фехнера: принцип відносності сприйняття шуму людиною. Поширено частотний метод аналізу шуму. Вимір рівня звукового тиску на среднегеометрических частотах із наступним порівнянням по ГОСТам.

Методи і засоби захисту від шуму.

Захист від шуму досягається розробкою шумобезопасної техніки, застосуванням засобів і методів індивідуального і колективного захисту, будівельно-акустичними методами. Засоби колективного захисту діляться стосовно джерела шуму: понижуючі шум у джерелі виникнення (найбільше ефективно); понижуючі шум на шляхах його поширення. По способу реалізації:

Акустичні - грунтуються на акустичному вимірі помешкання і за принципом дії підбираються засоби звукоізоляції, звукопоглинання, віброізоляція, демпфірування, застосування глушителей шуму.

Будівельно-акустичні методи застосовують: екрани, звукоізоляцію, кабіни спостереження, дистанційне керування, кожухи, ущільнення і т.д. Найбільше ефективні звукоізолюючі матеріали: трипласт (композиційний матеріал); пластобетони з наповненням з опилок деревини, соломи і т.д. Звуковбирні матеріали: мармур, бетон, граніт, цеглина, ДВП, ДСП, войлок, мінераловата, матеріали з щілинною перфорацією.

Архітектурно-планувальні: раціональне розміщення робочих місць; раціональний режим праці і відпочинку. Організаційно-технічні.

Активна форма захисту - генерація шуму в противофазя до джерела. Засоби індивідуально захисту: навушники, вушні вкладки, шлемофони, каски.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Боярської міської ради
Україні виконавчим комітетом Боярської міської ради окремо по кожному об’єкту. Перед власниками об’єктів торгівлі та закладів ресторанного...

Затверджено
Ці Правила установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання, приймання та перевірки якості робіт з вогнезахисту матеріалів,...

Закони фізики, які застосовуються в дисципліні toe
Для вищих навчальних закладів і-и рівнів акредитації зі спеціальності 10010102 монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних...

1. Щодо юридичного оформлення відступлення права вимоги за частиною зобов’язань
Таке визначення, відповідає І положенню Цивільного кодексу, відповідно до якого, відступлення права вимоги це один із способів заміни...

Шосте скликання
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...

Нака з
Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та з метою забезпечення повноти надходжень податків І зборів...

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання...
Положення встановлює вимоги до змісту, побудови І викладу інструкцій з охорони праці (далі інструкції), визначає порядок опрацювання...

Рішення Колегії мон україни від 24. 04. 03р. №5/5-4 “Про проведення...
Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти (18-19. 06. 99р., м. Болонья)

Конституційні засади рівного доступу до освіти
Україні, насамперед заснованих на державній та комунальній власності, з навчання громадян І здобуття ними певних рівнів освіти та...

Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої...
Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки МетоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка