Пошук по сайту


План роботи головного управління освіти І науки облдержадміністрації

План роботи головного управління освіти І науки облдержадміністрації

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПЛАН РОБОТИ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НА 2012 РІК

Схвалено

колегією головного

управління освіти і науки

облдержадміністрації

23.12.2011

ЗМІСТПідсумки розвитку освіти Дніпропетровської області у 2011 році ............

3

Пріоритетні напрямки роботи на 2012 рік ...................................................

8

Організація роботи головного управління освіти і науки облдержадміністрації та графік прийому громадян ....................................


10

Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністрації ……………………………………………………….


11

Розгляд питань розвитку освітньої галузі на сесіях обласної ради ………

11

План засідань колегії головного управління освіти і науки облдержадміністрації ………………………………………………………..


12

Наради з керівниками органів управління освітою ……………………….

13

Наради з керівниками закладів обласного підпорядкування……………...

15

Наради з директорами професійно-технічних навчальних закладів ……..

16

Засідання ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації …………………………………………………………………...


17

Засідання ради ректорів вищих навчальних закладів при голові Дніпропетровської облдержадміністрації ………………………………….


17

Комплексні перевірки ……………………………………………………….

17

Здійснення управлінського контролю ……………………………………...

18

Навчання апарату управління ………………………………………………

22

Організаційні заходи з кадрової роботи ……………………………………

24

Заходи, присвячені відзначенню 80-річчя утворення Дніпропетровської області ………………………………………………………………………..


26

Організаційні, масові заходи та публічна діяльність ……………………

28

Підготовка звітної та аналітичної інформації ……………………………

33

Нормативно-правові та розпорядчі документи для постійного керівництва в роботі …………………………………………………………


41


Додаток. Список ювілеїв видатних діячів української історії для відзначення у 2012 році ……………………………………………………..


45


Підсумки розвитку освіти

Дніпропетровської області у 2011 році
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі освіти, основних законодавчих актів: Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про дошкільну освіту”, на виконання нормативно - правових актів Президента України, Уряду та Верховної Ради України, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації та “Програми розвитку освіти Дніпропетровської області на 2009 - 2012 роки” протягом 2011 року здійснювало заходи щодо подальшого реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.

У 2011 році мережа навчальних закладів області складалась з:

 • 930 дошкільних навчальних закладів різних форм власності;

 • 1030 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 45 закладів нового типу: 17 гімназій, 26 ліцеїв, 2 колегіуми;

 • 244 позашкільних навчальних закладів, із них – 117 комунальної форми власності системи освіти та 10 позашкільних закладів приватної форми власності;

 • 48 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти та
  69 дитячо-юнацьких спортивних шкіл іншого підпорядкування;

 • 63 державних професійно-технічних навчальних закладів;

 • 80 вищих навчальних закладів.

У закладах освіти області працює 54,8 тис. педагогічних працівників.

Цього року школу закінчили 11 545 випускників, із них 495 з золотою медаллю, 140 – зі срібною.

У 2011/2012 навчальному році контингент учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області складає майже 300 тисяч осіб, з них першокласників понад 28 тисяч. В дошкільних навчальних закладів області виховуються понад 106 тис. дітей. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 75,5 %, у тому числі дітей 5-річного віку – 100 %. Позашкільні навчально-виховні заклади відвідують 83 тис. дітей, дитячо-юнацькі спортивні школи відвідують 33 тис. дітей;

У професійно-технічних навчальних закладах контингент державного замовлення становить 27098 осіб, у тому числі у 2011 році прийнято на навчання 12051 особу.

Загальний контингент студентів становить 188 тисяч студентів, з них майже 144 тис. студентів навчається у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та біля 44 тис. студентів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Навчальний процес у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації забезпечують 3342 викладача, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 7601, серед них докторів наук – 743, професорів – 866, кандидатів наук – 3625, доцентів – 3519 осіб.

Загальний обсяг фінансування галузі у 2011 році становив 3,7 млрд грн., що на 500 млн грн. більше, ніж у 2010.

У 2011 році в області продовжено реалізацію регіонального проекту “Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти”, яким визначено основні пріоритети розвитку освітньої галузі:

формування єдиного інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини;

підвищення ефективності системи неперервного навчання протягом життя;

забезпечення рівних стартових умов для розвитку інноваційної особистості XXI століття;

підготовка нового покоління кваліфікованих робітників у суспільстві побудованому на знаннях;

створення Дніпропетровського регіонального кластеру в Європейському просторі вищої освіти.

На виконання Указу Президента “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.02. 2011 № Р-37/0/3-11 Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області було затверджено заходи, які конкретно обумовлюють механізм дій у напрямку створення єдиного інформаційного освітнього простору в області.

Протягом 2011 року відновлено роботу та закінчено довготривалі капітальні ремонти 12 дошкільних навчальних закладів, створено 36 навчально-виховних комплексів “школа-дитячий садок”, додатково відкрито 107 груп у працюючих дошкільних установах. Запроваджено базову програму розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” та програму розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”

В області функціонують 258 експериментальних навчальних закладів, з них 76 закладів мають статус експериментальних на всеукраїнському та 182 – на обласному рівнях.

Збільшено охоплення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів профільним навчанням з 85% до 97%.

З метою забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної загальної середньої освіти в області створено 63 освітніх округи.
На 100% забезпечені безкоштовним підвозом до місця навчання та у зворотному напрямку майже 18 тис. учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів сільських районів області. У поточному році передано загальноосвітнім навчальним закладам 20 автобусів, – на їх придбання з обласного бюджету було виділено 6,2 млн грн. та 10 автобусів, придбаних за кошти Державного бюджету.

Загальний показник забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою становить 100%. Протягом 2011 року за рахунок державного бюджету до загальноосвітніх навчальних закладів надійшло 24 навчальних комп’ютерних комплексів (мобільних) для шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл (школи-інтернати) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за винятком спеціальних закладів для дітей з вадами зору) та 26 навчальних комп’ютерних комплексів (з меблями) для кабінетів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів (комплектація НКК 1+7).

100% шкіл мають вихід до мережі Інтернет. 100% вчителів пройшли навчання за програмою “Основи інформаційно-комунікаційних технологій”, 55% - за програмою “Інтел “Навчання для майбутнього”.

В рамках проекту “Єдиний освітньо-інформаційний простір” засновано Єдиний освітній центр Дніпропетровщини – унікальний заклад, в якому під одним дахом поєднався зміст освіти (Інститут перепідготовки педагогічних кадрів) та менеджмент освітньої галузі (головне управління освіти і науки), створено інформаційно-аналітичну базу Томаківського району як модель Єдиного інформаційного простору області.

Протягом року реалізовано такі модулі проекту, як електронна бібліотека, електронний щоденник та журнал. Розпочато створення дистанційних шкіл для обдарованої молоді та для дітей з особливими потребами.

В рамках національного проекту “Відкритий світ”, в області започатковано проект “Пілотні школи”. В 2011 році на території області було створено 63 пілотні школи з новими технічними можливостями, устатковані сучасними комп’ютерами, інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами, інтернетом, в 7-ми загальноосвітніх навчальних закладах області впроваджено проект “1 учень – 1 комп’ютер”.

З метою створення кращих можливостей для самовдосконалення учнівської молоді через систематичну творчу та науково-дослідницьку діяльність у 2011 році реалізовувався проект “Обдарована молодь Дніпропетровщини”.

В рамках проекту створено новий позашкільний заклад - Малу академію наук учнівської молоді.

За рейтингом Міністерства освіти і науки України Дніпропетровська область стабільно входить до складу 10 областей, де учні-члени МАН мають найвищі показники якості знань і навичок. У 2011 році у Всеукраїнських конкурсах область посіла І місце з науково-технічної творчості та ІІІ місце з еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напрямку. 5 учнів-членів Малої академії наук стали стипендіатами Президента України.

У 2011 році кількість учасників та переможців ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіади з базових дисциплін зросла з 588 до 659 осіб, ІV етапу - з 43 до 61 особи. Двоє учнів зайняли призові місця у Міжнародних учнівських олімпіадах з астрономії (золота медаль) та географії (срібна медаль). За підсумками Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 9 учнів нагороджено стипендією Президента України, 2 – стипендією імені Тараса Шевченка, 1 учень став стипендіатом Кабінету Міністрів України.

3 2 по 24 червня 2011 року проходила основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів Дніпропетровської області з 9 предметів. Всього для участі в ЗНО – 2011 було зареєстровано 17657 осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів (міста – 8417 осіб, сільські райони – 4863, обласний центр – 4371). Для проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання було створено 80 пунктів тестування. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року на 200 балів було виконано 33 робіт, 1 учень отримав 200 балів з 2-х предметів.

Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів області та закладів обласного підпорядкування підручниками, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою та художньою літературою на кінець року становила 97,7%.

За напрямом “Професійно-технічна освіта” у 2011 році продовжено реалізацію 2 проектів: “Навчально-практичні центри нових технологій” та “Інформатизація профтехосвіти”. В рамках першого проекту створено 16 навчально-практичних центрів нових технологій.

Учні професійно-технічних навчальних закладів стали переможцями у трьох із п’яти Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та вибороли 3 призових місця, з них 2 перших. За рік розроблено та впроваджено у навчальний процес 47 електронних навчальних посібників.

В рамках проекту “Молодіжна наука” в 2011 році проведено 3 обласних конкурси: “Краща рада молодих вчених”, “Кращий молодий вчений”, “Молоді вчені – Дніпропетровщині”. 15 молодих вчених отримали від 30 тис до 50 тис грн кожний на виконання наукових робіт. Обдарованій молоді призначено 178 обласних стипендій.

Проведено “Дні кар'єри” для студентів та учнів сільськогосподарської та будівельної галузі, 7 міжнародних наукових конференцій та 5 культурно-масових заходів.

Протягом року фахівцями головного управління освіти і науки облдержадміністрації взято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Випереджаюча освіта для сталого розвитку як практично зорієнтована модель реформування галузі в регіоні”, засіданні Дніпропетровської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та проведено наступні заходи:

Обласна серпнева конференція педагогічних працівників за участю Міністра освіти і науки , молоді та спорту України Д.В.Табачника, Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю.О.Павленка, голови облдержадміністрації О.Ю.Вілкула.

Обласний семінар з питань дошкільної освіти “Виховання та навчання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та родини-як підґрунтя щодо забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти”.

Обласна виставка “Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини”.

Обласна виставка “Формування цілісної регіональної системи педагогічних та навчально-виробничих інновацій професійно-технічної освіти”.

Перший Всеукраїнський Форум студентів, аспірантів і молодих учених “Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді”.

ХІХ Міжнародний фестиваль молодіжних театрів “Рампа”.

Обласна виставка, присвячена 50-річчю першого польоту людини в космос “Наш пошук і творчість – тобі, Україно! ”.

Обласний конкурс-вікторину “Космічна Одисея”, присвячений історії розвитку космонавтики.

Міжнародна науково-практична конференція “Людина і космос”.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника”.

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії “Штукатур”.

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії “Верстатник широкого профілю”.

Семінари-наради з керівниками ПТНЗ у режимі відеозв'язку.

Міжнародна наукова конференція “Стародубовські читання”.

Виставка “Освіта. Кар’єра. Суспільство”.

ІІ (обласний) етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді Моя Батьківщина – Україна.

21-22 грудня 2011 року в області пройшов Всеукраїнський семінар з питань формування єдиного інформаційно-освітнього простору, на пленарному засіданні якого голова Дніпропетровської облдержадміністрації О.Ю.Вілкул презентував проект створення Єдиного інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини.

І Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених «Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді»
Пріоритетні напрямки роботи на 2012 рік


 • Подальша реалізація програми “Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти”.

 • Активне впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

 • Створення регіональної системи освіти європейського рівня.

 • Автоматизація процесу управління системою освіти через об'єднання інформаційною мережею всіх освітніх установ: дитсадків, інтернатів, шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області на порталі Єдиного освітнього центру (dnepredu.com.).

 • Розвиток єдиної інформаційної бази освіти області на основі комплексу програм “Курс: школа”.

 • Запровадження електронної освіти учнів та дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 • Забезпечення головного управління освіти і науки облдержадміністрації, районних, міських відділів та управлінь освіти повною оперативною інформацією про діяльність навчальних закладів і відповідний рівень контролю за їх діяльністю.

 • Реалізація проекту “Електронна бібліотека” на основі програмного комплексу “Ірбіс”, створення електронного каталогу літератури для шкільних бібліотек.

 • Реалізація програми “Шкільний підручник” з метою підвищення ефективності розподілу підручників по навчальним закладам та формування оптимального замовлення на навчальну літературу.

 • Забезпечення функціонування програм “Електронний журнал” і “Електронний щоденник”.

 • Участь у національних проектах “Відкритий світ”, “1 учень - 1 комп'ютер”, “Сто відсотків”.

 • Запуск проекту “3D дитячий садок”.

 • Відображення на порталі логістики проекту “Шкільний автобус”, встановлення GPS системи в автобусах.

 • Створення модуля “Віртуальна Інтернет-школа для талановитої молоді” для Дніпропетровської Малої академії наук.

 • Створення дистанційної школи для дітей-інвалідів.

 • Створення Молодіжного центру Дніпропетровщини.

 • Створення на базі Обласного центру технічної творчості мобільного планетарію з використанням широкого спектру комп'ютерних програм з астрономії.

 • Запуск проекту “Розвиток інтелектуального руху в Дніпропетровській області” для залучення дітей, підлітків, молоді в інтелектуальну творчість. Створення електронної інформаційної бази для підготовки молоді до участі в іграх “Що? Де Коли? ” та “ Брейн-ринг”.

 • Підвищення рівня інформатизації професійно-технічної освіти шляхом впровадження в навчальний процес електронних навчальних посібників та досягнення показника охоплення учнів комп'ютерною технікою до 8 учнів на один комп'ютер.

 • Децентралізація профтехосвіти шляхом оптимізації менеджменту цієї галузі та поліпшення управлінських процесів у професійно-технічних навчальних закладах.

 • Створення умов для обміну інформацією та кращими практиками серед коледжів та технікумів, введення електронних курсів в освітній процес і автоматизація управління навчальними закладами, в першу чергу тих, які готують фахівців з ІКТ.

 • Створення електронної системи формування інноваційних проектів.


Організація роботи головного управління освіти і науки облдержадміністрації та графік прийому громадян


Режим роботиПочаток роботи


9.00
Перерва на обід

13.00-13.45
Кінець роботи

18.00 (п’ятниця – 16.45)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи департаменту освіти І науки Дніпропетровської обласної...
Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністрації

План роботи департаменту освіти І науки Дніпропетровської обласної...
Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністрації

Конкурс проводиться з метою поглиблення знань учнів та вихованців...
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Освіти І науки облдержадміністрації
Пріоритетні напрямки роботи на 2013 рік

Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській області
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській області
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Виконавчий комітет управл І нняосв І т и
«Про затвердження Інструкції з обліку дітей І підлітків шкільного віку», наказів Міністерства освіти І науки України від 22. 12....

Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи...
Київської області», наказу головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації від 14. 02. 2011 №53 «Про...

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Департаменти (управління) освіти І науки обласних та Київської міської державних адміністраційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка