Пошук по сайту


План роботи головного управління освіти І науки облдержадміністрації - Сторінка 8

План роботи головного управління освіти І науки облдержадміністрації

Сторінка8/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Підготовка зведеного бюджетного запиту по закладах освіти обласного підпорядкування на 2013 рік

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Перевірка тарифікаційних списків на 2012-2013 навчальний рік щодо правильності встановлення ставок, посадових окладів керівним, педагогічним працівникам, бібліотекарям, медичному персоналу закладів освіти області


Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

ГРУДЕНЬ
Узагальнення інформації щодо організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

Гаврилюк С.В.

Складання звіту за формою 3 (профтех) “Про контингент учнів та слухачів у ПТНЗ області за 2012 календарний рік”

Демура А.Л.

Кузнецова Г.І.

Складання звіту за формою 4 (профтех) “Про підсумки роботи навчальних господарств сільськогосподарських професійно-технічних навчальних закладів області”

Демура А.Л.

Кузнецова Г.І.

Складання звіту за формою 5 (профтех) “Про наявність сільськогосподарського обладнання та техніки у професійно-технічних навчальних закладів області”

Демура А.Л.

Кузнецова Г.І.

Складання звіту за формою 9 (профтех) “Про наявність навчально-виробничого обладнання та техніки у професійно-технічних навчальних закладів області”

Демура А.Л.

Кузнецова Г.І.

Складання звіту за формою № 3-МТП про залишки і витрати матеріалів

Демура А.Л.

Кузнецова Г.І.

Проведення моніторингу стану виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах освіти та раціонального використання коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів


Литвиненко Н.В.

Полторацький О.В.

ЩОМІСЯЧНО

Узагальнення інформації інформація щодо загальної кількості учнів, які не відвідують загальноосвітні навчальні заклади без поважних причин

Гаврилюк С.В.

Підготовка та надання головному управлінню економіки облдержадміністрації інформації щодо підсумків соціально-економічного розвитку галузі “Освіта” за відповідний період

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Проведення моніторингів виконання регіональних програм галузі “Освіта”

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Звіт за формою № 5-ПН до Кіровського районного центру зайнятості (при наявності прийнятих працівників)

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Звіт за формою № 5-ПН до Кіровського районного центру зайнятості (при наявності вакансій)

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Звіт про вакансії до відділу кадрової роботи облдержадміністрації, Управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Звіт з праці (форма №1-ПВ)

Рябуха А.В.

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне страхування до органів Пенсійного фонду України

Рябуха А.В.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Рябуха А.В.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Рябуха А.В.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

Рябуха А.В.

Оперативні дані про кредиторську заборгованість бюджетних установ по соціальним виплатам

Рябуха А.В.

Проведення аналізу заборгованості і стану розрахунків за спожиті енергоносії установ обласного підпорядкування

Рябуха А.В.

Інформація щодо розрахунків за спожиті електроенергію та природний газ від підвідомчих установ

Рябуха А.В.

Дані про стан заборгованості за природний газ, електроенергію, послуги тепло- та водопостачання, тверде та рідке паливо, квартплату, вивезення побутового сміття

Рябуха А.В.

Інформація про забезпечення своєчасних розрахунків бюджетної сфери за спожиті енергоносії

Рябуха А.В.

Узагальнена інформація про відсутність простроченої кредиторської заборгованості по заробітній платі, комунальним послугам та енергоносіям підрозділів головного управління освіти і науки

Рябуха А.В.

Інформація про хід виконання постанови КМУ від 22.04.2005р. № 318 “Про удосконалення механізму виплати заробітної плати”

Рябуха А.В.

Звіт про залишки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (ф.4-МТП)

Рябуха А.В.

Вивчення окремих питань ведення бухгалтерського обліку в установах освіти

Рябуха А.В.

Аналіз виконання кошторисів видатків у розрізі підвідомчих установ, кодів економічної класифікації видатків, кодів функціональної класифікації

Рябуха А.В.

Звіт на виконання розпорядження ОДА від 10.03.2001р. № Р-108/0/3-10 “Про затвердження плану заходів щодо організації виконання обласного і місцевого бюджетів в області у 2011році”

Рябуха А.В.

Інформація щодо фінансування з Державного бюджету окремих програм та заходів

Рябуха А.В.

Звіт за результатами проведених перевірок установ обласного підпорядкування щодо використання бюджетних коштів до обласного фінансового управління


Лебедева Т.П.

ЩОКВАРТАЛЬНО

Подання інформації до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про травмування учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час навчального процесу

Гаврилюк С.В.

Кадровий звіт до відділу кадрової роботи облдержадміністрації

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Квартальний фінансовий звіт централізованої бухгалтерії головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Рябуха А.В.

Квартальний консолідуючий фінансовий звіт виконання обласного бюджету

Рябуха А.В.

Звіт з праці № 1-ПВ

Рябуха А.В.

Звіт по коштах загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Рябуха А.В.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ)

Рябуха А.В.

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Рябуха А.В.

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення

Рябуха А.В.

Інформація щодо виробних та мережевих показників по галузі “Освіта”

Рябуха А.В.

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища

Рябуха А.В.

Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти (форма №1-торги (тендери))

Рябуха А.В.

Інформація про стан відкритих рахунків в інших установах банків

Рябуха А.В.

Інформація про утримання дитячих будинків

Рябуха А.В.

Інформація про окремі показники виконання бюджету по видаткам на освіту

Рябуха А.В.

Узагальнення інформації міських (районних) управлінь та відділів освіти про надходження коштів від позабюджетної діяльності

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Аналіз виконання бюджету за звітний період міськими (районними) управліннями та відділами освіти, кошторисів закладами освіти обласного підпорядкування у розрізі кодів економічної класифікації

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Складання звіту щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти за відповідний період

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Аналіз вартості харчування на день вихованців в інтернатних закладах

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Зведення та надання головному управлінню економіки облдержадміністрації звіту та календарного плану щодо виконання регіональних програм галузі “Освіта”

Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Збір, узагальнення та надання Міністерству освіти і науки України статистичної звітності за формою №1 торги (тендери) проведені за кошти Державного бюджету

Литвиненко Н.В.

Полторацький О.В.

Збір, узагальнення та надання головному управлінню економіки облдержадміністрації статистичної звітності за формою №1 торги (тендери) проведені за кошти обласного бюджету

Литвиненко Н.В.

Полторацький О.В.

Звіт за результатами проведених перевірок щодо використання бюджетних коштів установами обласного підпорядкування

Лебедева Т.П.

Звіт про порушення, виявлені контрольно-ревізійними службами та органами внутрішнього фінансового контролю по головному управлінню освіти і науки до головного фінансового управління

Лебедева Т.П.

Звіт до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо усунення недоліків, встановлених перевірками (ревізіями) фінансово-господарської діяльності навчальних закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України


Лебедева Т.П.

ПРОТЯГОМ РОКУ

Збір, узагальнення та надання інформації про стан забезпечення учнів сільських районів підвезенням до місця навчання та у зворотному напрямку

Гаврилюк С.В.

Збір, узагальнення та надання інформації про стан забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою

Гаврилюк С.В.

Збір, узагальнення та надання інформації про забезпечення учнів шкільною формою

Гаврилюк С.В.

Збір, узагальнення та надання інформації про міжнародне співробітництво загальноосвітніх навчальних закладів

Гаврилюк С.В.

Узагальнення інформація про передплату на обласні педагогічні видання “Освіта Дніпропетровщини”, “Нива знань”, “Джерело”

Гаврилюк С.В.

Складання та аналіз статистичної звітності у відповідності з планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головного управління статистики в Дніпропетровській області


Литвиненко Н.В.

Гриценко Н.Ю.

Статистичний звіт за формою № 83-РВК до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головного управління статистики у Дніпропетровській області

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Статистичний звіт за формою № 9-ДС до головного управління статистики у Дніпропетровській області

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Статистичний звіт за формою № 6-ПВ до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головного управління статистики у Дніпропетровській області

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Звіт за формою № 6-Б до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Звіт про державних службовців передпенсійного віку та тих, кому планується продовжити термін перебування на державній службі до відділу кадрової роботи облдержадміністрації

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.

Звіт про випускників Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, які працюють на посадах державних службовців до відділу кадрової роботи облдержадміністрації, Управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області.

Литвин В.О.

Лимаренко О.В.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА РОЗПОРЯДЧІ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА В РОБОТІ


 • Конституція України

 • Кодекс законів про працю України

 • Закон України “Про освіту”

 • Закон України “Про загальну середню освіту”

 • Закон України “Про дошкільну освіту”

 • Закон України “Про позашкільну освіту”

 • Закон України “Про вищу освіту”

 • Закон України “Про професійно-технічну освіту”

 • Закон України “Про інноваційну діяльність”

 • Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність”

 • Закон України “Про науково-технічну інформацію”

 • Закон України “Про авторське право і суміжні права”

 • Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

 • Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

 • Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України”

 • Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

 • Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”

 • Закон України “Про державне регулювання у сфері трансферу технологій”

 • Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

 • Закон України “Про місцеве самоврядування”

 • Закон України “Про державну службу”

 • Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”

 • Закон України “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”

 • Закон України “Про звернення громадян”

 • Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”

 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 • Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”

 • Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”

 • Указ Президента України від 12.09.1995 № 832/95 “Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні”

 • Указ Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”

 • Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”

 • Указ Президента України від 18.09.2004 № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”

 • Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”

 • Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”

 • Указ Президента України від 30.11.2005 № 1674/2005 “Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДУ та туберкульозу в Україні”

 • Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”

 • Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”

 • Указ Президента України від 25.09.2008 № 857/2008 “Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні”

 • Указ Президента України від 27.04.2009 р. № 272/2009 “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятати. Відродити. Зберегти”

 • Указ Президента України від 30.09.2010 №926/2010 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

 • Указ Президент України від 30.09.2010 № 929/2010 “Про Державну премію України в галузі освіти”

 • Указ Президент України від 08.04.2011 № 410/2011 “Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України”

 • Указ Президент України від 16.12.2011 № 1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 “Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 N 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерства, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 674 “Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08. 2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”

 • Постанова Верховної Ради України 16.06.2004 № 1786-IV “Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технологічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 “Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 “Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1338 “Про заходи щодо посилення протидії корупції”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1336 “Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 N 365 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 776 “Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 777 “Про затвердження Положення про освітній округ”

 • Постанова Кабінет Міністрів України від 27.08.2010 N 779 “Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 785 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1215 “Про внесення зміни до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886-р “Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р “Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 №1547-р “Про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 42-р “Про питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН” (зі змінами)

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1564-р “Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1720-р “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1721-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до
  2017 року”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1723-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на
  2011 - 2015 роки”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1728-р “Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 192-р “Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 1036-р “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року”

 • Доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 16426/1/1-08 щодо плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”

 • Наказ Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 “Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 № 461 “Про затвердження Галузевої програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2010 № 627 “Про організований початок 2010-2011 навчального року”

 • Наказ Міністерства освіти і науки від 02.08.2010 № 782 “Про затвердження Положення про нагородження нагрудним знаком “Гордість і надія України” Міністерства освіти і науки України”

 • Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 931 “Щодо функціонування Інтернет-порталу “Єдине освітнє інформаційне вікно України”

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.11.2010 N 1089 “Про впровадження освітнього інноваційного проекту “Альфанетшкола”

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2010 N 1317 “Про затвердження Плану діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік”

 • Наказ Міністерство освіти і науки України від 10.01.2011 N 4 “Про порядок введення в дію переліку профілів, за якими здійснюється підготовка кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом (спеціальністю) “Професійна освіта (за профілем) ”

 • Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 N 969/922/216 “Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України”

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”

 • Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003
  № 10/12-2 щодо затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі.

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2003 № 82-р-03 “Про спільну роботу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в області щодо розвитку освіти на виконання Указу Президента України від 15.07.2002 № 640/2002 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 № 1305 “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”, програми “Сільська школа” на період до 2012 року”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.09.2006 від № 384-р-06 “Про організацію робіт щодо оформлення прав на земельні ділянки, надані у користування установам і закладам освіти”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2007 № 84-р-07 “Про координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності при голові облдержадміністрації”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2009 № Р-35/0/3-09 “Про погодження проекту комплексної програми розвитку освіти у Дніпропетровській області на 2009-2012 роки”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2009
  N Р-79/0/3-09 “Про проведення щорічного обласного конкурсу проектів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02. 2011 № Р-37/0/3-11 Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.03.2011 № Р-92/0/3-11 “Про погодження проекту змін до Програми розвитку освіти в Дніпропетровській області на 2009 – 2012 роки”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.06.2011 № Р-389/0/3-11 Про погодження Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року

 • Спільне розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 01.07.2011№ Р-480/0/3-11/334-р “Про утворення організаційного комітету з підготовки до відзначення 80-річчя створення Дніпропетровської області”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2011 № Р-706/0/3-11 “Про затвердження заходів щодо розв’язання актуальних проблем молоді Дніпропетровської області на 2012 рік”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.10.2011 № Р-713/0/3-11 “Про створення робочої групи з моніторингу ефективності функціонування професійно-технічних навчальних закладів області”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.11.2011 № Р-837/0/3-11 “Про запровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах області”

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2011 № Р-894/0/3-11 “Про погодження проекту змін до Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2011 року та продовження терміну її дії до 2012 року”

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

План роботи департаменту освіти І науки Дніпропетровської обласної...
Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністрації

План роботи департаменту освіти І науки Дніпропетровської обласної...
Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністрації

Конкурс проводиться з метою поглиблення знань учнів та вихованців...
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Освіти І науки облдержадміністрації
Пріоритетні напрямки роботи на 2013 рік

Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській області
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській області
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Виконавчий комітет управл І нняосв І т и
«Про затвердження Інструкції з обліку дітей І підлітків шкільного віку», наказів Міністерства освіти І науки України від 22. 12....

Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи...
Київської області», наказу головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації від 14. 02. 2011 №53 «Про...

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Департаменти (управління) освіти І науки обласних та Київської міської державних адміністраційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка