Пошук по сайту


Зміст передмова частина І. Науково-практичний коментар закону україни

Зміст передмова частина І. Науково-практичний коментар закону україни

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
Частина І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Авторський колектив коментаря……………………………………………
Закон України від 01 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»……………………


Закон України від 11 лютого 2010 року № 1878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (витяг)…………………

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………….

Частина ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 року (витяг).
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (витяг).
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III (витяг).
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436- IV (витяг).
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (витяг).
Закон України від 06 жовтня 1998 року № 161-ХІV «Про оренду землі» (витяг).
Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» (витяг).
Закон України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» (витяг).
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 № 1117 «Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 118 «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав».
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 № 824 «Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» (витяг).
Наказ Міністерства юстиції України від 02 серпня 2011 року № 1936а/5 «Про затвердження Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції 11 серпня 2011 року за № 963/19701.
Наказ Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року № 3319/5 «Про затвердження Порядку ведення архіву реєстраційних справ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за № 1299/20037.
Наказ Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5 «Про затвердження зразка та опису печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070.
Наказ Міністерства юстиції України від 24 листопада 2011 року № 3380/5 «Про деякі питання доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2011 року за № 1340/20078.
Наказ Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3502/5 «Про затвердження Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1429/20167.
Наказ Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3503/5 «Про затвердження форми та опису відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на заставній», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1430/20168.
Наказ Міністерства юстиції України від 26 грудня 2011 року № 3601/5 «Про затвердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1538/20276.
Наказ Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 111/5 «Про затвердження Порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 118/20431.
Наказ Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 590/20903.
Наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2012 року № 1014/5 «Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1150/21462.
Наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2012 року № 1014/5 «Порядок ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1151/21463.
Наказ Міністерства юстиції України від 10 серпня 2012 року № 41/5ДСК «Про оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках та внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1365/21677.
Наказ Міністерства юстиції України від 03 грудня 2012 року № 1779/5/748 «Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за № 1779/5/748.
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1844/5 «Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2102/22414

Частина ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методичні рекомендації щодо документів, які посвідчують речові права на земельну ділянку відповідно до законодавства, схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 28.11.2012.
Методичні рекомендації щодо державної реєстрації права господарського відання та права оперативного управління схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 11.12.2012.
Методичні рекомендації стосовно державної реєстрації права користування чужим майном (сервітуту), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) та права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 11.12.2012.
Методичні рекомендацій щодо державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва, схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 11.12.2012.
Методичні рекомендації стосовно об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації, схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 11.12.2012.
Методичні рекомендації щодо порядку державної реєстрації речових прав у разі поділу або виділу частки з об’єкта нерухомого майна та об’єднання об’єктів нерухомого майна, схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 11.12.2012.
Методичні рекомендації щодо документів, необхідних для проведення держаної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» схвалені на засіданні колегії Укрдержреєстру 11.12.2012.

Методичні рекомендації стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації, затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 14 квітня 2009 р. N 660/5
Методичні рекомендації стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, затверджені наказом Міністерства юстиції України
13.10.2010 N 2500/5
Методичні рекомендації щодо державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна на підставі рішень судів, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 26 травня 2009 р. N 914/5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Передмова
Розроблено: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

Передмова
...

Передмова
Розроблено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп нді «Система»)

Київ Мінрегіонбуд України 2008 передмова
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (ндібк)

Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні...
Держдорнді), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор),...

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві введені...
Розроблено: Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці)...

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві введені...
Розроблено: Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці)...

Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Ціллю проекту Закону є модернізація законодавчого забезпечення сфери наукової І науково-технічної діяльності

Одеська обласна організація
Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного...

Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку наукової І науково-технічної сфери, створює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка