Пошук по сайту


Самоаналіз освітньої діяльності комунального дошкільного навчального закладу

Самоаналіз освітньої діяльності комунального дошкільного навчального закладу

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

oval 20
Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 “Біла лелека»


Самоаналіз освітньої діяльності

комунального дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 29 «Біла лелека»

м.Жовті Води

2014 рік

Зміст

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу.1.1.

Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ.

ст.4

1.1.1.

Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.

ст.5

1.1.2.

Формування дитячого контингенту.

ст.7

1.2.

Кадрове забезпечення.
1.2.1.

Укомплектованість ДНЗ педагогічними кадрами:

ст.9

1.2.2.

Укомплектованість ДНЗ працівниками (крім педагогічних):

ст.10

1.2.3.

Плинність педагогічних кадрів (за останні 3 роки).

ст.10

1.2.4.

Якісний склад педагогічних працівників.

ст.11

1.2.5.

Атестація педагогічних працівників, медперсоналу

ст.11

1.2.6.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ст.12

1.2.7.

Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі.

ст.14

1.2.8.

Заохочення працівників.

ст.16

1.2.9.

Організація роботи з молодими спеціалістами.

ст.17

1.2.10.

Організація методичної роботи.

ст.19

1.2.11.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ.

ст.23

1.2.12.

Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

ст.26

1.2.13.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

ст.26

1.3.

Матеріально-технічна та навчально-методична база.
1.3.1.

Загальний стан території, приміщень (крім харчоблоку), їх відповідність санітарно – гігієнічним нормам.

ст.31

1.3.2.

Забезпечення спортивного та музичного залів, групових приміщень обладнанням відповідно Типовому переліку.

ст.33

1.3.3.

Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території ДНЗ.

ст.34

1.3.4.

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками (далі - НПІ) відповідно до Типового переліку.

ст.35

1.3.5.

Забезпечення технічними засобами навчання.

ст.36

1.3.6.

Створення умов (відповідно до потреб) для ранньої корекційної та лікувально-відновлюваної роботи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

ст.37
1.4.

Організація харчування дітей.

ст.38

1.4.1.

Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

ст.38

1.4.2.

Дотримання норм харчування у дошкільному навчальному закладі

ст.39

1.4.3.

Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.

ст.42

1.4.4.

Ведення документації з питань організації харчування дітей.

ст.43

1.4.5.

Контроль за організацією та якістю харчування

ст.44

1.5.

Медичне обслуговування дітей

ст.45

1.5.1.

Наявність медичного кабінету (відповідного обладнання).

Ведення документації з питань медичного обслуговування дітей відповідно до нормативно-правових документів.

ст.461.5.2.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги, тощо.

ст.47

1.5.3.

Стан дотримання протиепідемічного та температурного режимів.

ст.50

1.5.4.

Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їх батьками та персоналом.

ст.51

1.5.5.

Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей.

ст.51

Розділ ІІ. Результативність навчально-виховного процесу.

ст.53
2.1.

Інваріативна та варіативна частини змісту дошкільної освіти (за освітніми лініями).

ст.53

2.1.1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

ст.53

2.1.2

Освітня лінія "Дитина в соціумі"

ст.57

2.1.3.

Освітня лінія "Дитина у природному довкіллі"

ст.59

2.1.4.

Освітня лінія "Дитина у світі культури"

ст.62

2.1.5

Освітня лінія "Гра дитини"

ст.65

2.1.6.

Освітня лінія "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

ст.67

2.1.7.

Освітня лінія "Мовлення дитини"

ст.69

2.1.8.

Забезпеченість варіативної складової змісту дошкільної освіти.

ст.72

2.2.

Організація свят, виховних та спортивно-масових заходів.
2.2.1.

Організація спортивно-масових заходів.

ст.74

2.2.2.

Організація свят та виховних заходів.

ст.76

Розділ ІІІ. Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом.

ст.78
2.1.

План розвитку ДНЗ, планування його діяльності відповідно до вимог законодавства.

ст.79

2.2.

Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямків діяльності ДНЗ та звітування.

ст.80

2.3.

Ведення ділової документації.

ст.81

2.4.

Організація роботи щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів і здібностей дітей.

ст.83

2.5.

Діяльність педагогічної ради.

ст.85

2.6.

Суспільний рейтинг ДНЗ.

ст.86

2.7.

Організація роботи з батьками

ст.87

2.8.

Забезпечення гнучкого режиму роботи груп (за бажанням батьків).

ст.89

2.9.

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців в дошкільному закладі (за останні 3 роки).

ст.89

2.10.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, інспектування).

ст.91


Керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003року №305, відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 24.07.2001 року № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 08.08.2001 року за № 678/5869, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004року № 658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 року за № 1071-9670, листа Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 за №1/9-711 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів», згідно з наказом департаменту управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 13.03.2013 року № 194/0/212-13 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів Дніпропетровської області у 2014 році», наказу відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 24.12.2013р. № 459 «Про проведення державної атестації комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 29 «Біла лелека», наказу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 29 «Біла лелека» від 26.2013 року № 126 «Про проведення самоаналізу освітньої діяльності комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 29 «Біла лелека» та з метою здійснення об’єктивної оцінки реалізації єдиної державної політики в галузі дошкільної освіти, визначення ефективності роботи дошкільної установи, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей дошкільного навчального закладу та ступеню їх реалізації, членами комісії у складі:

голова комісії: Совенко О.В. – завідувач ДНЗ № 29;

члени комісії: Порохненко М.Г. – вихователь-методист;

Семиліт О.І. – завідувач господарства;

Саяпіна Т.Т. – сестра медична старша;

Троян О.Л. – вихователь, голова ПК.

було проведено самоаналіз освітньої діяльності комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 29 «Біла лелека». До уваги бралися результати діяльності за останні 3 роки, опрацьовувалася документація дошкільного закладу, проводилися співбесіди з педагогічним та обслуговуючим персоналом ДНЗ.
За підсумками роботи відповідно до пунктів самоаналізу встановлено наступне:
РОЗДІЛ І.

Організація навчально-виховного процесу.


 1. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Біла лелека» був заснований Східним гірничо-збагачувальним комбінатом 19 липня 1977 року. В липні 1992 року дошкільний навчальний заклад було передано у розпорядження відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради. Форма власності дошкільного навчального закладу комунальна.

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Біла лелека» розташовано за адресою:

52204, Україна

Дніпропетровська область,

м.Жовті Води,

вул. 8 Березня, буд.39,

телефон: (05652) 3-36-24

e-mail: sadik29@ukr.net

cайт: fttp//leleka.dnepredu.com
На час проведення самоаналізу в дошкільному закладі виховується 185 дітей, з яких 49 діти-шестирічки – учні чотирирічної початкової школи № 10. В наявності усі необхідні документи для отримання інформації про дошкільний навчальний заклад, які своєчасно поновлюються, реєструються, доводяться до відома всіх учасників навчально – виховного процесу.

Очолює дошкільний заклад завідувач – Совенко Ольга Василівна, стаж педагогічної роботи - 40 років, роботи на керівній посаді – 31 рік, на посаді завідувача – 12 років. Відмінник народної освіти УРСР, лауреат міської педагогічної премії ім. Мотрі Остапівни Рябикіної.

Вихователь-методист дошкільного закладу – Порохненко Марина Григорівна, педагогічний стаж роботи – 20років, на посаді вихователя-методиста – 6 років, нагороджена грамотою Міністерства освіти України.


  1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗОсвітня діяльність дошкільного навчального закладу № 29 «Біла лелека» регламентується нормативно-правовими та нормативно-організаційними (установчими) документами.

Нормативно-правове забезпечення діяльності дошкільного закладу здійснюється у відповідності до державних документів, а саме:

 • Конституція України;

 • Конвенція про права дитини (схвалена генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989р.);

 • Закони України:

- «Про освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про охорону дитинства»;

- «Про мови в Україні»;

- «Про захист персональних даних»

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

 • Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р, № 305);

 • Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) СанПин 3231-85»;

 • Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до

2017 року;

 • Регіональний проект «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»;

 • Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008р. №985;

 • Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.


Установчими документами, що забезпечують нормативно-організаційну діяльність ДНЗ №29, є:

 • Статут закладу (реєстраційний № 345 від 12.06.2008р.);

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: (серія АОО, № 455461)

 • Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ №681607, видана Головним управлінням статистики у Дніпропетровської області;

 • Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 «Біла лелека»;

 • Програма розвитку комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №29 «Біла лелека»;

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу № 29 «Біла лелека»;

 • Акт готовності до нового навчального року.Всі установчі документи дошкільного закладу розроблено відповідно діючого законодавства, зареєстровано та затверджено відповідними державними органами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про соціально-педагогічний патронат в умовах дошкільного навчального закладу
Це Положення визначає основні засади здійснення соціально-педагогічного патронату у діяльності дошкільного навчального закладу

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради...
Хлонь Любов Дмитрівна – вихователь дошкільного навчального закладу №3 "Ластівка" м. Шепетівки

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Дзержинського району м. Харкова», з метою запобігання шкідливому...

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Закони України
Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного навчального закладу є організація роботи з питань охорони...

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

Нормативна документація, яка регламентує роботу днз
Функціонування дошкільного навчального закладу у 2013-2014 н р регламентується нормативно-правовими актами

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ромашк а»
Подальше утвердження відкритої І демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного...

Уроки літератури рідного краю
«учитель-методист» Комунального навчального закладу «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка