Пошук по сайту


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Сторінка4/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Миколаєнко Василь Михайлович

СН 181191 21.03.1996 Печерський РУгУ МВС України в м.Києвi
90

90

0

0

0

0

Рибак Олександр Сергiйович

СН 143609 01.06.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
10

10

0

0

0

0

Усього

100

100

100

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

27.05.2013

Кворум зборів**

3

Опис

Присутнi: Миколаєнко Василь Михайлович - власних 90% акцiй, Голова Правлiння, Миколаєнко С.В. - Заступник голови Правлiння, Миколаєнко Л.М. - член Правлiння.
Питання що розглядалися:
1. Про клопотання перед ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" про отримання гарантiй банка на 74 000,00 грн.
2. Про надання дозвулу Головi Правлiння пiдписати документи для отримання гарантiї.
Результат зборiв:Вирiшиили уповноважити Голову Правлiння Миколаєнко Василя Михайловича пiдписати вiд iменi товариства необхiднi документи та договори для отримання гарантiї в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК".
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

04.06.2013

Кворум зборів**

3

Опис

Присутнi: Миколаєнко Василь Михайлович - власних 90% акцiй, Голова Правлiння, Миколаєнко С.В. - Заступник голови Правлiння, Миколаєнко Л.М. - член Правлiння.
Питання що розглядалися:
1. Про надання дозвулу Головi Правлiння Миколаєнко Василю Михайловичу пiдписати договiр з Вiдокремленим пiдроздiлом Рiвненької АЕС на постачання обладнання, виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт по об"єкту "Пост контролю геодинамiчної ситуацiї " ВП "Рiвенська АЕС"
Результат зборiв:Вирiшиили уповноважити Головi Правлiння Миколаєнко Василю Михайловичу пiдписати договiр з Вiдокремленим пiдроздiлом Рiвненької АЕС на постачання обладнання, виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт по об"єкту "Пост контролю геодинамiчної ситуацiї " ВП "Рiвенська АЕС"1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка