Пошук по сайту


При укладенні Договору постачальник має надати тов сп «нібулон» наступні документи (копії завіряються підписом керівника та печаткою підприємства)

При укладенні Договору постачальник має надати тов сп «нібулон» наступні документи (копії завіряються підписом керівника та печаткою підприємства)

При укладенні Договору постачальник має надати ТОВ СП «НІБУЛОН» наступні документи (копії завіряються підписом керівника та печаткою підприємства):

 1. заява на укладання договору поставки сільськогосподарської продукції;

 2. завірену копію розширеного витягу з ЄДР (отриманого не більше ніж 10 календарних днів до дати подачі заяви на укладання договору);

 3. завірену копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ;

 4. копії паспортів та довідок присвоєння ідентифікаційного номеру (або реєстраційного номера облікової картки платника податків) директора та головного бухгалтера Постачальника, завірених власноруч кожним з них відповідно та накази на їх призначення;

 5. копії договорів про надання бухгалтерських послуг (для суб’єктів господарювання, що не мають відповідних фахівців згідно з штатним розписом);

 6. завірену копію останньої зареєстрованої редакції Статуту Постачальника (повністю) зі змінами (якщо такі є);

 7. копії документів, що підтверджують право власності (оренди) на приміщення, яке використовується як офісне;

 8. у випадку обмежень встановлених установчими документами на підписання керівником договору та інших документів - протокол загальних зборів або рішення засновника про зняття таких обмежень (за необхідності);

 9. письмові гарантії керівника щодо віднесення Постачальника як платника податків органами державної податкової служби до стану «0»;

 10. розписку особи, яка укладає договір від імені Постачальника, за типовою формою про ознайомлення із відповідальністю за злочини, що передбачені ст.ст. 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 Кримінального кодексу України;

 11. розписку власників (засновників) про відсутність у них наміру звертатися в господарський суд із заявою про визнання підприємства банкрутом, відповідно до ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

 12. згода на поширення інформації з обмеженим доступом

 13. банківські та поштові реквізити підприємства.

 14. завірену копію форми №1 «Баланс» за 2015 рік з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми;

 15. завірену копію форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2015 рік з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми;

 16. завірену копію форми 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за останній звітній квартал, строк подачі якого вже минув з відміткою органу державної податкової служби про її прийняття.


ВИРОБНИК С/Г ПРОДУКЦІЇ ДОДАТКОВО до загального переліку документів має надати:

 1. завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку;

 2. завірену копію податкової декларації з єдиного податку 4 групи за поточний рік;

 3. завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 року" (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми;

 4. завірену копію заповненої форми державних статистичних спостережень №29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2015 року" (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми;

 5. до 5 грудня 2016 року завірені копії заповнених форм державних статистичних спостережень №29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2016 року" (річна) та №29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культурна 1 грудня 2016 року " (річна) з відмітками органу державної статистики про прийняття цих форм;

 6. довідку, надану компетентним органом (органом місцевого самоврядування, територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів або органом Державного реєстраційної служби України), про площу с/г угідь, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами – виробниками (для орендованих із зазначенням договорів оренди).


ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ДОДАТКОВО до загального переліку документів має надати:

 1. завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

 2. завірену копію довідки, яка надається на письмову заяву платника податків податковим органом, в якому він знаходиться на обліку. В довідці зазначається перелік видів діяльності, згідно з реєстраційною картою та обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності, з датою видачі не пізніше, ніж 20 днів до дати укладення Договору;

 3. свідоцтво про шлюб та письмову згоду дружини (чоловіка) на укладання угоди і засвідчену копію паспорту (у разі якщо ФОП одружений);

поділитися в соціальних мережахСхожі:

При укладенні Договору постачальник має надати тов сп «нібулон» наступні...
Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

Анкета-опитувальник юридичної особи
Вас надати наступні відомості стосовно очолюваної Вами юридичної особи, дійсні на дату надання, засвідчені Вашим підписом та печаткою...

Закон забороняє відрахування із зарплати, метою яких є пряма чи непряма...
Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства І колективного договору на підставі укла­деного трудового...

На збір та обробку персональних даних
Тов сп «нібулон» «Інші Постачальники». Мої персональні дані, що знаходяться у тов сп «нібулон» не можуть надаватися третім особам...

На збір та обробку персональних даних
Тов сп «нібулон» «Інші Постачальники». Мої персональні дані, що знаходяться у тов сп «нібулон», не можуть надаватися третім особам...

Заява на укладання юридичною особою / Фізичною особою підприємцем...

Розпорядження
Копії вказаних розпоряджень надати відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації (каб. 31) до 10 лютого...

Оголошення про проведення тендера тов сп «нібулон» на встановлення системи відеонагляду
Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів,...

Вказаний договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу...
Цивільного кодексу України та зобов’язує Підприємство надати послуги, що є предметом цього договору, кожному, хто до нього звернеться...

Тов сп «нібулон» на придбання меблів у побутову будівлю суднобудівно-судноремонтного...
Умови поставки Товару: ddp пункт поставки відповідно до інкотермс-2010. Пунктом поставки є склад Покупця: вул. Каботажний спуск,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка