Пошук по сайту


Конкурс проводиться з метою виявлення ініціативних І талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної еліти міста, нагородження громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій І громадсько-політичній діяльності;

Конкурс проводиться з метою виявлення ініціативних І талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної еліти міста, нагородження громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій І громадсько-політичній діяльності;
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВАРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 серпня 2016 року № 02-14/215

м. Боярка


Про затвердження Положення про міський щорічний конкурс

«Людина року міста Боярка»

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з нагоди відзначення 60-річчя з дня отримання Бояркою статусу міста:

1. Затвердити Положення про міський щорічний конкурс «Людина року міста Боярка»

2. Затвердити склад оргкомітету щорічного конкурсу «Людина року міста Боярка» (Додається).

3 Відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту забезпечити здійснення організаційних заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу та нагородженням переможців.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. О. ЗАРУБІН
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 30 серпня 2016

№02-14/215

Положення

про міський щорічний конкурс «Людина року міста Боярка»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення міського щорічного конкурсу «Людина року міста Боярка» (далі – Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою виявлення ініціативних і талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної еліти міста, нагородження громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій і громадсько-політичній діяльності; створення умов для підвищення професійної майстерності працівників різних галузей господарства та розвитку лідерства у суспільному житті; залучення школярів до суспільно-політичного життя та участі у справах громади; виховання у боярчан відчуття гордості за свою плідну працю та бажання досягти нових успіхів на користь територіальної громади, заради процвітання рідного міста.

3. У Конкурсі беруть участь: мешканці та вихідці з міста, які мають визначні особисті заслуги і вагомі професійні здобутки впродовж поточного року в розрізі оголошених номінацій та внесли значний внесок у формування соціально-економічного розвитку міста Боярка.

4. Критерієм визначення переможців конкурсу є: відповідність номінації, інноваційні рішення в професійній діяльності, особисті досягнення, соціальна вагомість сукупних досягнень кандидатів у відповідній галузі впродовж відповідного календарного року.

5. Загальне керівництво з проведення Конкурсу здійснюється Організаційним комітетом, склад якого визначається розпорядженням міського голови.

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Боярської міської ради, а також у міській газеті «Боярка-інформ».

7. Конкурс проводиться щорічно з 01 вересня до 15 вересня поточного року.

8. Фінансування витрат на організацію та проведення урочистого нагородження переможців Конкурсу здійснюється за рахунок незаборонених чинним законодавством надходжень.

9. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Умови та порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться за номінаціями:

«Громадська діяльність» – особам, які відзначаються своєю активністю та енергійністю на громадській роботі чи в діяльності, спрямованій на захист прав та інтересів громадян міста;

«Підприємництво» – особам, які досягли значних успіхів у підприємницькій діяльності (своєчасна сплата податків та створення робочих місць), зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста;

«Охорона здоров’я» – працівникам сфери охорони здоров’я за впровадження новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну санітарно-освітню та профілактичну роботу, інші вагомі здобутки на ниві охорони здоров’я населення міста;

«Освіта» – працівникам дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладів за плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання та виховання молоді;

«Культура і мистецтво» – працівникам культурно-освітніх закладів, учасникам художніх колективів, аматорам, діячам образотворчого та монументального мистецтва за створення видатних творів у галузі живопису, скульптури, графіки, декоративного та прикладного мистецтва, що дістали високу оцінку громадськості; майстрам народної творчості, які створили видатні твори;

«Фізична культура і спорт» – фахівцям і організаторам фізкультурно-спортивного руху, видатним тренерам, викладачам фізкультурно-оздоровчих і спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури і спорту, спортсменам за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів;

«Місцеве самоврядування» – депутатам Боярської міської ради, посадовим особам місцевого самоврядування, які досягли вагомих успіхів у професійній діяльності, а також за активну роботу з громадою, розв’язання громадських (суспільних) проблем, організацію продуктивної співпраці громади з виконавчими органами ради;

«Оборона. Правопорядок. Захист» – військовослужбовцям, учасникам бойових дій, працівникам правоохоронних органів, працівникам цивільної оборони за активну участь у справі зміцнення оборони, законності, правопорядку, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій;

«Меценатство. Милосердя. Благодійність» – особам, які здійснили найбільший благодійний внесок у будь-який із основних напрямів благодійної діяльності, незалежно від форми надання допомоги; особам, які надали суттєву матеріальну допомогу мешканцям міста, організаціям, установам чи громадським організаціям;

«Героїчний вчинок року» – особам, які протягом року відзначилися героїчним вчинком;

«Юний талант» – особам, представникам талановитої молоді, які впродовж року відзначилися в будь-якій сфері діяльності, беруть активну участь у суспільно-політичному житті та справах громади.

Може включатися до переліку номінацій додаткові, а саме: «Промисловість», «Транспорт», «Соціальний захист» та інше.

2. Нагородження переможців Конкурсу проводиться щорічно в умовах урочистості та широкої гласності.

3. Присвоєння звання «Людина року міста Боярка» здійснюється відповідно до рішення Оргкомітету конкурсу, який визначає переможців міського конкурсу на звання «Людина року міста Боярка» у відповідних номінаціях.

4. Звання «Людина року міста Боярка» є особистим, неперехідним і довічним.

ІІІ. Порядок представлення кандидатур і визначення переможців

1. Висування кандидатур на присвоєння звання «Людина року міста Боярка» здійснюється гласно, об’єктивно керівниками трудових колективів, професійними спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, об’єднаннями громадян та іншими категоріями населення.

2. Самовисування на присвоєння звання «Людина року міста Боярка» не розглядаються.

3. Для участі в конкурсі керівниками трудових колективів, професійними спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, іншими об’єднаннями громадян подаються наступні документи:

3.1 клопотання про присвоєння звання «Людина року міста Боярка» (зразок додається);

3.2 довідка-подання з характеристикою заслуг особи, що стали підставою для порушення клопотання (головним критерієм при цьому мають бути наявність високих здобутків у професійній діяльності, активна участь у суспільному житті колективу, громади);

3.3 копії (витяги) протоколів зібрань колективу та документів, що підтверджують особу кандидата, копії документів про його досягнення (дипломи, статті, відзнаки, інформації про фестивалі, форуми, конференції, конкурси тощо, в яких брав участь, наукові відкриття, розробки тощо);

Документи приймаються щорічно до 15 вересня поточного року.

4. Документи, які подаються на розгляд, поверненню не підлягають.

5. Основними критеріями у визначенні переможців у номінаціях є успіхи в окремих галузях (залежно від переліку номінацій), зокрема: у виробничій, господарській, гуманітарній сфері, високі показники в спортивній, творчій роботі, лідерські якості, активність у меценатстві, яскраві приклади патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів міста.

6. Обговорення та визначення переможців здійснюється на засіданні Оргкомітету. Рішення Оргкомітету приймається більшістю голосів його членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться Оргкомітетом щорічно до16 вересня поточного року.

7. Результати Конкурсу оформляються протоколом, подаються на розгляд і затвердження виконавчим комітетом міської ради. Списки переможців на звання «Людина року міста Боярка» у кожній номінації оприлюднюються в засобах масової інформації.

ІV. Порядок нагородження

1. Особі, удостоєній звання «Людина року міста Боярка», вручаються диплом та нагрудний знак «Людина року міста Боярка» Боярським міським головою.

2. Відомості про осіб, яким присвоєно звання, заносяться до книги «Людина року міста Боярка» в хронологічному порядку.

Книга «Людина року міста Боярка» постійно зберігається у виконавчому комітеті Боярської міської ради.

3. Виконавчий комітет забезпечує проведення урочистостей з нагоди нагородження переможців Конкурсу.
Керуючий справами виконкому М.А.Рябошапка

Додаток

до Положення про міський щорічний конкурс «Людина року міста Боярка»
Зразок Клопотання

Боярському міському голові

______________________

 

К л о п о т а н н я
( назва суб’єкта подання)

порушує клопотання про нагородження щорічною відзнакою «Людина року міста Боярка» – 20___ року» в номінації «Освіта» директора Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № ___ ______________________(прізвище,ім’я, по батькові)

До клопотання додаємо: довідку-подання з характеристикою на запропоновану кандидатуру, копії (витяг) протоколу загальних зборів колективу (протоколу засідання профспілки), копії документів про її досягнення (дипломи, статті, відзнаки тощо).
__________________________підпис, посада, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 30 серпня 2016

№ 02-14/215

СКЛАД

оргкомітету конкурсу «Людина року міста Боярка»

1. Зарубін О. О. міський голова, голова оргкомітету

2. Романченко О. І. секретар ради

3. Шульга В. В. перший заступник міського голови

4. Мазурець В. В. заступник міського голови

5. Кочкова Т. П. заступник міського голови

6. Рябошапка М. А. керуючий справами виконкому

7. Михайлова С. Є голова постійної депутатської комісії

8. Михальов Є. В. голова постійної депутатської комісії

9. Назаренко А. О. голова постійної депутатської комісії

10.Панюта В. І. голова постійної депутатської комісії

11.Петров О. Є. голова постійної депутатської комісії

12.Скринник О. Г. голова постійної депутатської комісії

13.Слєпова М. І. спеціаліст 1 кат., секретар оргкомітету.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурс проводиться з метою поглиблення знань учнів та вихованців...
Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації

Рішення №64/2920 від «03»
З метою надання матеріальної допомоги найбільш соціально вразливим верствам населення міста, керуючись ст. 34 Закону України «Про...

Пропозиція до включення у документ «Довгострокова стратегія Міністерства культури» розділу
Стратегічною метою держави в галузі музичного мистецтва є суттєве підвищення ролі професійної І традиційної української музики в...

Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів)...
Психологічна служба в структурі освіти, якій в 2001 р виповнюється 10 років, є складовою державної системи охорони фізичного І психічного...

Соборна. Вільна. Неподільна! Моя
З метою належного відзначення у 2016 році Дня Соборності України, подальшої консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави,...

1 Поняття та види інтелектуальної власності
Поняття «Інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати...

Клієнти в соціальній
Дотримуючись певної системи цінностей, соціальна робота часто займає активну позицію у визначенні потреб клієнтів І виступає на захист...

Оформлення записів до трудової книжки
До трудових книжок працівників у розділі «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородження

Укра ї н а теофіпольська районна державна адміністрація хмельницької області
«Про відзначення у 2014 році в області Дня Соборності та Свободи України», з метою належного відзначення в районі 95-ї річниці проголошення...

Закон україни
України (далі — державні нагороди) є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка