Пошук по сайту


Рішення від 17. 03. 2016 року №11/8

Рішення від 17. 03. 2016 року №11/8
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ


від 17.03.2016 року № 11/8


Про затвердження плану роботи

виконкому на П квартал 2016 року


Керуючись п.2 ч. 2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету Боярської міської ради на П квартал 2016 року , -


ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ


В И Р І Ш И В :
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Боярської міської ради на П квартал 2016 року ( додається ).

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників міського голови, згідно із розподілом обов’язків, та на керуючого справами виконавчого комітету.

Міський голова О.О.ЗАРУБІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету №11/8

від 17.03.2016 р.
ПЛАН РОБОТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ на ІІ квартал 2016 р.
І. Підготовка питань для винесення на розгляд :

1.1. Сесії міської ради :

ІІ квартал 2016 року

з/п

Питання роботи ради та її органів

ДоповідачЗвіт про виконання міського бюджету за 3 місяці 2016 року

В.В. ШульгаПроведення фінансово-економічного аудиту Боярських комунальних підприємств

В.В. ШульгаСкладання загального реєстру договорів оренди нерухомих об’єктів комунальної власності

В.В. ШульгаВизначення поточної та перспективної потреби місць у дитсадочках, складання програми розбудови існуючих та будівництва нових дитсадочків

В.В. Шульга

Т.П. КочковаСтворення робочої групи з розробки концепції розвитку ело інфраструктури на 2016-2020 р.р.

Т.П. КочковаСтворення робочої групи щодо концепції розвитку туризму в м. Боярка 2016-2020 р.р.

Т.П. КочковаПро організацію літнього оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді у 2016 році

Т.П. КочковаПро стан пасажирських автобусних перевезень на міських маршрутах загального користування

Д.М. ГусятинськийПро стан благоустрою у м. Боярка

Д.М. ГусятинськийПроведення технічного аудиту мереж Боярських комунальних підприємств

Д.М. ГусятинськийІнвентаризація нерухомих об’єктів Боярки, що знаходяться в комунальній власності, визначення вартості їх оренди і відчуження, постановка на облік

Д.М. ГусятинськийІнвентаризація багаторічних зелених насаджень Боярки, постановка їх на облік

Д.М. Гусятинський


1.2. Засідання виконкому міської ради

П.Питання для розгляду виконавчим комітетом:

Графік засідань виконкому:

14.04.2016 р. о 14-30 год.

12.05.2016 р. о 14-30 год.

09.06.2016 р. о 14-30 год.


№пп

Питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету

Відповідальні


2.1.

Про роботу комунальних служб міста в опалювальний період 2015-2016 рр. та заходи по підготовці до наступного опалювального періоду.

Гусятинський

Д.М.

2.2

Про підсумки весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою м.Боярка

Гусятинський

Д.М.

2.3

Про стан пасажирських автобусних перевезень на міських маршрутах загального користування

Гусятинський

Д.М.

2.4

Про створення робочої групи з розробки концепції розвитку туризму в м.Боярка 2016-2020 рр.

Кочкова Т.П.

2.5

Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал

2016 р.

Балуєва О.М.


Ш.Планування роботи виконавчого комітету:1.Загальний відділ:

1.1 Контроль за організацією діловодства в відділах, інших підрозділах, надання методичної допомоги.

1.2 Організація та підготовка засідань апаратних нарад.

1.3 Підготовка проекту рішення про внесення змін в інструкцію з діловодства

1.4 Контроль за своєчасним наданням відповідей.

1.5 Контроль за виконанням рішень виконкому, розпоряджень та доручень РДА.

1.6 Підготовка та здача щомісячного звіту по розгляду колективних та повторних звернень громадян до РДА.

1.7 Видача довідок громадянам.

1.8 Підготовка проектів розпоряджень міського голови - за дорученням

1.9 Стан виконавської дисципліни щодо обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

1.10 Ведення особових справ, трудових книжок.

1.11Оформлення розпоряджень з кадрових питань.

1.12 Здійснення контролю за дотриманням Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування ” „Про запобігання корупції” та інших законодавчих актів з питань кадрової політики.


2. Фінансово-економічний відділ:

2.1 Створення умов для заохочення та забезпечення ефективного контролю за процедурами надходження місцевих податків і зборів.

2.2 Впровадження сучасних інформаційних технологій та розвиток інтегрованої системи муніципального управління ( проект електронне місто, система електронних закупівель, електронні петиції, тощо)

2.3 Запровадження практик формування міського бюджету за принципами бюджету участі.

2.4 Створення у межах власної компетенції стимулів для існуючих підприємств та «стартапів»

2.5 Створення консультативно-дорадчого органу при міському голова – «Ради підприємців»

2.6 Реалізація заходів міської цільової Програми підтримки розвитку підприємництва.

2.5Організація ярмарку вакансій з метою презентації Боярських підприємств та ознайомлення незайнятих громадян з потенційними роботодавцями.

2.7 Розроблення детального плану заходів для залучення інвестицій, як з державних так і не з державних фондів (в т.ч. міжнародних фондів).
3.Відділ бухгалтерського обліку і звітності
3.1 Здійснення ведення бухгалтерського обліку щодо виконання кошторисів доходів і видатків окремо визначених для обслуговування відділом виконавчих органів міської ради ; забезпечення виконання покладених завдань щодо організації бухгалтерського обліку господарсько –фінансової діяльності виконкому .

3.2 Контроль за правильним та економічним використанням коштів згідно з асигнуваннями за затвердженими кошторисами з врахуванням змін, внесених в установленому порядку

3.3 Виплата заробітної плати працівникам виконкому та одержувачам коштів

3.4 Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами,

установами міста та окремими особами

3.5 Проведення в установлені строки інвентаризації грошових коштів і розрахунків , а також майнових матеріальних цінностей , які належать окремо визначених відділам міської ради

3.6 Складання бухгалтерського обліку та подання відповідальним органам в установлені строки

3.7 Квартальна, місячна фінансова звітність по коштам з державного бюджету.

3.8 Подання звітності в управління Державного казначейства України

3.9 Облік роботи транспорту .

3.10 Звітність в державну службу статистики (Звіт з праці, ПММ, ел. енерг)

3.11 Оприбуткування та списання ТМЦ та ОЗ та їх облік .

3.12 Фінансування програми розвитку культури на 2016 рік; проведення свята «Масляної» , до Дня Чорнобильської трагедії , Дня Перемоги .

3.13 Фінансування заходів програми «Турбота» .

3.14 Адресна матеріальна допомога та фінансова підтримка незахищеним верствам м. Боярка .

3.15 Допомога до державних,релігійних свят, пам’ятних та ювілейних дат .

3.16 Ведення автоматизованої програми «Чиж-казна», «Зарплата», «Мережа» .

3.17 Погодження проектів , договорів (Контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність , забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна .

3.18 Погодження документів, пов’язаних з витрачанням фонду заробітної плати ,встановленням посадових окладів і надбавок працівникам, які належать до окремо визначених управлінь, відділів міської ради .

3.19 Здійснення методичного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах.

3.20 Підготовка фінансових документів для здійснення необхідних проплат.

3.21Перевірка та підготовка договорів на виконання робіт та закупівлю товарів.

3.22 Підготовка розпоряджень та розподілів про виділення коштів ;

3.23 Закриття меморіальних ордерів по банку № 2, 3 ,рознесення м.о.№ 4,6,8

3.24 Внесення пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, поточного контролю, провадження фінансово- господарської діяльності .
4. Юридичний відділ виконавчого комітету
4.1. Підготовка та подача звіту про роботу юридичного відділу виконавчого комітету Боярської міської ради .

4.2 .Робота із зверненнями громадян міста.

4.3 Надання первинної правової допомоги жителям міста.

4.5 Представництво, у встановленому чинним законодавством порядку інтересів ради, виконкому в судах, державних і інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

  1. Підготовка процесуальних документів до суду.

4.7 Постановка на квартирний облік громадян.

4.8 Робота, аналіз законодавства України.

4.9 Прийняття документів на оформлення посвідчень серії “Д”, які народилися після 26 квітня 1986 року від батька, який на час вагітності матері має підстави належати до категорії 1,2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи або матері, яка на час настання вагітності має підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.10 Видача довідок про перебування на квартирному обліку тапро період проживання в зоні посиленого радіоекологічного контролю.

4.11 Участь у комісіях виконавчого комітету та міської ради.

  1. Участь у підготовці та правовий аналіз рішень ради, виконкому та розпоряджень міського голови, а також погодження проектів даних актів.

  2. озроблення Положення про орган приватизації при виконавчому комітеті Боярської міської ради.

4.14 Участь у проведенні інвентаризації об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Боярка.

4.15 Розроблення регуляторних актів ради та виконаного комітету відповідно до принципів державної регуляторної політики

4.16 Виконання доручень міського голови, його заступників, секретаря ради, керуючої справами.

4.17 Звітування до РДА відносно гуртожитків, які розташовані на території міста Боярка та про чисельність інвалідів, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку в м.Боярка, про учасників бойових дій, які втратили кінцівки.
5. Відділ з питань житлово-комунального господарства,

транспорту та надзвичайних ситуацій
5.1 Здійснення інформаційно-просвітницької роботи з жителями багатоквартирних будинків щодо роз’яснення їх прав та переваг під час утворення об’єднання співвласників.

5.2 Реалізація програми «Безпечне місто».

5.3 Реконструкція вуличного освітлення.

5.4 Придбання електротоварів (ліхтарів) для вуличного освітлення.

5.5 Розробка проектно-кошторисної документації на підсилення фундаменту багатоповерхових будинків за адресою: вул. Білогородська, 41, вул. Білогородська, 27.

5.6 Прибдання спецтехніки КП БГВКЖКГ (екскаватор-навантажувач JСВ, Гідропідіймач на базі ГАЗЕЛЬ ВИПО-12т.

5.7 Придбання автомобіля Ланос-Пікап КП «БГВУЖКГ».

5.8 Розробка проектно-кошторисної документації та роботи з водовідведення масиву Лисенка та будинків вул. Шевченка, 82,84, Франка 102,104.

5.9 Підготовка проектів рішень на сесію Боярської міської ради.

5.10 Підготовка проектів рішень на виконавчий комітет Боярської міської ради, підготовка розпоряджень міського голови.

5.11 Отримання дозволу на користування надрами з метою видобування питних підземних вод ділянок «Забір’я» та м. Боярка.

5.12 Заміна старих азбестоцементних труб на поліетиленові.
6. Відділ містобудування, архітектури та землевпорядкування
6.1 Розроблення та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих та створення нових промислових зон, згідно з міськими просторовими планами містобудівної документації.

6.2 Затвердження проекту містобудівної документації «Про внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка».

6.3 Проведення інвентаризації земельних ділянок в м. Боярка.

6.4 Підготовка документів до розроблення плану зонування території м. Боярка.

6.5 Затвердження детальних планів територій обмеженої вул. Молодіжна, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. Бульварна в м. Боярка та центральної частини міста з парком «Перемоги» між вул. Білогородська та вул. Хрещатик в м. Боярка.

6.6 Реконструкція застарілого житлового фонду м. Боярка (розроблення ДПТ).

6.7 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Боярка.

6.8 Проектування та створення сучасних публічних просторів на основі існуючого природного ландшафту.

6.9 Формування концепції розвитку лісу як складової рекреаційної зони міського простору.

6.10 Облаштування зелених зон (парків та скверів).

6.11 Підготовка рішень на сесію міської ради та виконком.
7. Відділ з питань освіти, культури, молоді, спорту та

соціального захисту

7.1 Створити міський Центр допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО;

7.2 Створити Громадську раду при виконавчому комітеті БМР;

7.3 Створити молодіжну раду при міському голові;

7.4 Створити раду громадських організацій міста;

7.5 Провести форум громадських організацій міста;

7.6 Створити квартальні комітети у м. Боярка;

7.7 Провести форум органів самоорганізації населення (ОСН);

7.9 Розробити комплексну програму забезпечення базових прав дітей та молоді м. Боярка;

7.10 Створити відкриту чергу запису дітей до ДНЗ міста;

7.11 Розробити соціальний профіль міста;

7.12 Створити концепцію та стратегію збереження та розвитку культурної спадщини міста;

7.13 Відновити та створити нові історичні та спортивно-туристичні маршрути;

7.14 Реалізація міських програм.
ІУ. Організаційні заходи:

1.Організувати та провести міські свята

п/п

Дата

Назва заходу

1

12.03.2016

13.03.2016

Святкування Масляної

2

Квітень

Заходи до Дня Чорнобильської трагедії

3

Квітень-Травень

Фестиваль «Таланти твої Боярко»

4

09.05.2016

Святкування Дня Перемоги

5

Травень

Вечорниці «Ніч у музеї»

6

Червень

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей

7

Червень

Заходи до Дня Конституції та Дня молоді 1. Провести спортивні змагання:

п/п

Дата

Назва заходу

1

Березень

Футбольний турнір «Кубок Весни»

2

Квітень-травень

«Кубок Боярки» серед юнаків по дзюдо

3

Травень

Міські змагання з легкої атлетики

4

Травень

Турнір з волейболу серед дорослих

5

Травень-червень

Турнір з пляжного волейболу серед дітей

6

Червень

Турнір з пляжного волейболу серед дорослих

7

Червень

Спортивні заходи до Міжнародного дня захисту дітей


3. Засідання, наради:

 • Засідання виконкому (кожний 2-й четвер місяця о 14-30);

 • Апаратні наради виконкому у міського голови (кожний понеділок о 9-00);

 • Апаратні наради по житлово-комунальних питаннях у міського голови (кожний понеділок о 15-00);

 • Особистий прийом громадян працівниками виконкому згідно затвердженого графіку.

4.3 Проведення засідань комісій:

- адміністративної;

- транспортної;

- комісії по наданню матеріальної допомоги.
Керуючий справами

виконавчого комітету М.А.Рябошапка


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 09. 06. 2016 року №30/3
Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету...

Рішення від 16 вересня 2016 року №56/1 м. Боярка Про затвердження...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про міський щорічний конкурс «Людина року міста Боярка»,...

Рішення №5/132 від 16 лютого 2016 року м. Боярка
«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Бюджетним кодексом України,...

Рішення №7/253 від 17 березня 2016 року м. Боярка
Боярської міської ради від 16. 02. 2016 р. №5/163 «Про утворення у складі виконавчого комітету міської ради відділу реєстрації місця...

Виконавчий комітет
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 17. 03. 2016 року

Рішення від 28 квітня 2016 року №22/1
Про новий склад міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення І гарячого...

Рішення 14 липня 2016 року
Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної...

Рішення №12/358 від 9 червня 2016 року м. Боярка
Про утворення відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Боярської міської ради

Закон україни
З 19 жовтня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 14 червня 2016 року n 1414-viii

Рішення від 17 березня 2016 року №11/6
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка