Пошук по сайту


План роботи

План роботи

Сторінка1/25
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

Протокол від 28.08.2015 № 5
Голова ради школи__________О.Ю. Конікова

ПЛАН РОБОТИ

ВАЛКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2015/2016 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педради

Протокол від 29.08.2015 № 5
Голова педради _____________Л.В. Карлова

з/п

Назва розділів

Сторінки

1.

Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

4-42

2.

Мета, основні цілі та завдання на 2015/2016 навчальний рік

43-45

3.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі

46-62

3.1

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти

46-62

3.1.1.

Заходи щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням (виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

46-47

3.1.2

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року

47-50

3.1.3

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року

50-52

3.1.4.

Організаційно – методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

52

3.1.5.

Професійна орієнтація та організація працевлаштування випускників

53-54

3.1.6.

Робота з обдарованими учнями

55-56

3.1.7.

Соціальний захист дітей

57-58

3.1.8.

Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово –патріотичне виховання

58-60

3.1.9.

Організація харчування

60-61

3.1.10.

Організація роботи бібліотеки

61-62

4.

Внутрішкільний конроль та управління.

63-99

4.1.

Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації

63-69

4.2

Програма здійснення внутрішкільного контролю

69-79

4.3.

Тематика засідань педагогічних рад

80-81

4.4.

Тематика нарад при директорі

81-87

4.5.

Наради з іншими працівниками школи

87-88

4.6

Тематика засідань Ради школи

88

4.7.

Вивчення стану викладання предметів

89

4.8.

Здійснення класно-узагальнюючого контролю

90

4.9.

Здійснення оглядового контролю

91-93

4.10.

Здійснення персонального контролю

93

4.11.

План проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації

93

4.12.

Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно-аналітичної діяльності.

94-99

5.

Організація та проведення з вчителями організаційно-методичної роботи

100-113

5.1.

Робота методичної ради

101-103

5.2.

Робота шкільних методичних об’єднань

104-105

5.3

Аатестація педагогічних працівників

106-108

5.4

Графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2016 календарний рік

108

5.5.

Організація роботи з молодими вчителями

109-110

5.6.

Робота з кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку

110-112

5.7

Заходи щодо визначення рівня результативності роботи педпрацівників

112

5.8.

Робота з резервом керівних кадрів

113

6.

Виховний процес у школі

114-137

6.1.

Традиційні загальношкільні свята.

114-115

6.2.

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямами

115-116

6.2.1.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

116-117

6.2.2

Ціннісне ставлення особистості до природи

117-118

6.2.3

Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

119

6.2.4.

Ціннісне ставлення особистості до праці

119-120

6.2.5

Ціннісне ставлення особистості до себе

121-122

6.2.6

Ціннісне ставлення особистості до сімї, родини людей

122-123

6.3.

Розвиток учнівського самоврядування

123-126

6.3.1.

Загальні заходи

123

6.3.2.

Заходи щодо роботи учнівського комітету

124-125

6.4.

Організаційно – методична робота з класними керівниками

125-126

6.5

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

126-127

6.7.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя, запобігання алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді. Запобігання захворювання на СНІД

127-128

6.8.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота

129-131

6.8.1.

Заходи із фізкультурно – оздоровчої роботи

130

6.8.2

Участь у районних спортивно-масових заходах

130-131

6.9.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів

131-132

6.10.

Заходи з навчання дітей правилам пожежної безпеки, з запобігання травмування та загибелі

134

6.11.

Заходи із запобігання дорожньо – транспортного травматизму

135

6.12

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

136

6.13.

Робота з учнями девіантної поведінки

137

7.

Робота з батьківською громадськістю

138-141

7.1.

Тематика загальношкільних батьківських зборів

141

8

Фінансово – господарська діяльність, матеріально – технічне забезпечення навчального закладу

142-144

8.1.

Заходи щодо роботи в осінньо – зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго і водоресурсів

143-144

9

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи

145-148

9.1.

Заходи щодо організації медичного обслуговування учнів

145

9.2.

Заходи щодо організації харчування учнів

145-146

9.3.

Заходи щодо організації відпочинку учнів

147-148

10

Охорона праці

149-151

11.

Додатки

151-155І. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Діяльність Валківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області у 2014/2015 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України.

2014/2015 навчальний рік визначався тим, що державна політика у сфері освіти була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, метою якої є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки й забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. Реалізація такої мети неможлива без модернізації структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу, побудови ефективної системи національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді, створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2014/2015 навчальному році, була “ Удосконалення навчально-виховного процесу в умовах компетентнісного підходу для підвищення якості освіти в умовах впровадження Державних стандартів”. Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішував пріоритетні завдання річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік:

1.Забезпечення якісного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462 (для 1-3 класів); Державного стандарту базової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (для 5-6 класів)

2.Створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі для учнів 5-х класів;

3. Активізація роботи щодо організації навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

4.. Продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;

5. Спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

6. Активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

7. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування , їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Станом на початок 2014/2015 навчального року в школі навчалось 254 учня (202 учнів денної форми навчання та 53 учнів заочних класів ), на кінець року - 254. За рік прибуло 19 учнів, з них 13 до заочних класів, вибуло 19 учнів, з них - 12 учнів заочних класів. Середня наповнюваність класів 18 учнів.

Стан та розвиток мережі закладу висвітлено в таблиці (показники на кінець навчального року), діаграма 1, 2 (початок н. р.) :

Таблиця 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи головного управління освіти І науки облдержадміністрації
Пріоритетні напрямки роботи на 2012 рік

План роботи ради учнівського самоврядування днз «Професійний ліцей м. Українки»
«Моє сьогодні – основа мого завтра» (аналіз роботи ради учнівського самоврядування ліцею за І семестр 2015-2016 н р.)

План роботи Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2014 рік
План роботи Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів географії на 2015-2016 н р. Вступ
У 2014/2015 навчальному році мшмо вчителів географії через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над...

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів хімії на 2012-2013 навчальний рік
«Використання можливостей креативної освіти для розвитку творчого потенціалу учнів»

План роботи департаменту освіти І науки Дніпропетровської обласної...
Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністрації

План роботи департаменту освіти І науки Дніпропетровської обласної...
Розгляд питань розвитку освітньої галузі на засіданнях колегії облдержадміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка