Пошук по сайту


Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу у сфері електронної торгівлі - Сторінка 3

Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу у сфері електронної торгівлі

Сторінка3/5
1   2   3   4   5


2

eBay.com


3

iTunes.com


4

WalMart.com


Рис. 1.2.1. Сайти електронної торгівлі з найбільшим оборотом коштів [9]

Продовжено мораторій на оподаткування інтернет-комерції в Америці. Палата представників американського парламенту проголосувала за продовження мораторію на введення спеціальних податків для інтернет-комерції ще на п'ять років.

18 травня, 2000 р. Збанкрутіла компанія Boo.com. В кінці 1999 р. англійський торговець модним одягом дебютував, маючи 120 млн. дол. початкового капіталу. Через шість місяців Boo.Com збанкрутів і став символом крупної економічної кризи, яку пережила галузь електронної комерції в 2000 р.

Створення об'єднання провідних світових фінансових організацій і виробників стільникових телефонів «Mobey Forum», першим що провів успішні випробування двухчипової технології мобільних платежів.

Компанія «France Telecom» представила систему мобільних платежів «Paiement CB sur mobile», засновану на оплаті за допомогою використання мобільного телефону разом з пластиковою картою [8].

2001 р. Всесвітній банк розповсюдив проект документа «Електронні державні закупівлі» покликаний стимулювати широку дискусію про шляхи і форми розвитку електронних державних закупівель.

2002 р. На складах компанії Tesco упровадили технологію радіочастотної ідентифікації (Radio Frequency IDentification, RFID), а влітку 2003 роки почалося оснащення відповідним устаткуванням магазинів компанії. Паралельно про роботи по підготовці до переходу на дані технології заявили інші найбільші підприємства роздрібної торгівлі: Wal-Mart, Marks & Spencer, Metro AG.

2003 р. Почав роботу інтернет-магазин iTunes, торгуючий музичними записами. Для музичних файлів була призначена ціна в 99 центів. За перші вісім місяців користувачі викачали 25 мільйонів композицій. За рік роботи їх було продано вже більше 70 мільйонів, а об'єми збуту досягли 600 тис. файлів в тиждень [7].

Інтернет-магазин Amazon закінчив 4 квартал із зростанням прибутку (що склала 73,2 млн. дол.). 2003 рік став найприбутковішим в історії Amazon і багатьох інших інтернет-магазтнов, що ознаменувало припинення негативних тенденцій, викликаних кризою 2000 р.

2004 р. 22 мільйони чоловік використовують онлайн банкинг 10 найбільших американських банків. Цей показник зріс на 29% в порівнянні з попереднім роком. Wells Fargo (США) через Інтернет обслуговується 4.2 млн. чоловік, Swedbank (Швеція) - 1.5 млн., Nordia (Фінляндія) - 1.2 млн., First direct (Великобританія) - більше 1 млн. ING Direct (Нідерланди) при виході на ринок Великобританії за 6 місяців придбав 250 тис. нових клієнтів.

Сумарний дохід найбільшого в світі інтернет-магазина Amazon склав 6,92 млрд. дол. Прибуток за 2004 р. склав 588 млн. дол. [7].

Навіть такий короткий виклад, що не включив появу систем електронних грошей, виникнення крупних віртуальних підприємств і віртуальних співтовариств і т.п., відображає той динамізм і масштаб подій, які приводять до корінної перебудови існуючих форм суспільного виробництва, розподілу і споживання.

1.3 Маркетинг як складова частина електронної комерції

Поняття електронного бізнесу (e-business) та електронної комерції (e-commerce) займають все більше місця в нашому повсякденному житті. Інколи ці поняття ототожнюють; але, мабуть, більш правильно вважати, що електронний бізнес є більш широким поняттям, який включає електронну комерцію як важливу складову частину.

Існує ряд визначень електронного бізнесу ; основна їх суть зводиться до такого: електронний бізнес – це бізнес, ефективність та конкурентноздатність якого базуються на використанні інформаційних та телекомунікаційних технологій. Можна виділити такі характерні риси електронного бізнесу [10]:

- автоматизація основних бізнес-процесів компанії (облік ресурсів, бухгалтерський облік, документообіг, підтримка прийняття управлінських рішень) на основі створення АРМ’ів (автоматизованих робочих місць), призначених для автоматизації окремих операцій та їх об’єднання в корпоративну інформаційну мережу;

- реорганізація структури і основних бізнес-процесів компанії на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій;

- реорганізація зовнішніх зв’язків компанії; розвиток мережної взаємодії з існуючими та потенційними бізнес-партнерами, а також з клієнтами;

- оява нових товарів і послуг, спрямованих на розвиток і підтримку електронного бізнесу.

За визначенням ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку), бізнес передбачає чотири основні компоненти: маркетинг, виробництво, продаж та платежі. Якщо дві або більше цих компонент реалізуються із застосуванням електронних систем, бізнес вважається електронним.

З розвитком мережі Інтернет поступово міняються підходи до управління компанією і відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс маркетингу можна розглядати з позицій застосування його в середовищі Інтернет. Інтернет-маркетинг - це процес, який направлений на задоволення потреб споживачів із застосуванням інтернет-технологій та управління інструментами маркетингу.

Маркетингова діяльність компанії основана на функціях маркетингу. В літературі по маркетингу виділяють такі основні функції маркетингу [10]:

1) аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів)

2) управлінська (стратегічне маркетингове планування, організація внутрішніх маркетингових процесів)

3) організація збуту (організація маркетингових каналів, формування попиту)

4) організація виробництва (розробка вимог до нових продуктів на основі інформації про ринкову коньюктуру та управління якістю).

5) комунікаційна (реклама, ПР, стимулювання збуту).

Аналітична функція маркетингу основана на проведенні маркетингових досліджень. Мережа Інтернет як засіб та середовище комунікації може бути ефективно використана для проведення маркетингових досліджень. В мережі Інтернет можна проводити як первинні, так і вторинні маркетингові дослідження [10].

Одним з основних методів проведення маркетингових досліджень в Інтернет є опитування. Опитування в мережі можна проводити шляхом розміщення анкети на сайтах з цільовою аудиторією, розсилки анкети по електронній пошті та заповнення анкети в телеконференціях. Відмінними особливостями проведення опитування в Інтернет є невисока вартість, автоматизація процесу опитування та аналізу його результатів, а також можливість точного фокусування опитування на цільову аудиторію. Обмеженням опитування через Інтернет та електронну пошту є не репрезентативність вибірки на всю генеральну совокупність в більшості сфер бізнесу та встановлення особи, яка дійсно відповідає на питання анкети.

На сайті можна проводити спостереження поведінки відвідувачів на основі статистичних даних. За допомогою спостереження виконується систематичне вивчення поведінки суб'єкта. Аналіз статистики відвідувань сайту є досить ефективним інструментом маркетингу. На відміну від опитування, спостереження дозволяє збирати інформацію, не залучаючи відвідувачів до активних дій. Більш повну інформацію загалом про відвідувачів та їх потреби можна дізнатися з даних статистики по ключовим словам [10].

Ефективність застосування комплексу маркетингу в значній мірі залежать від ринку, особливостей продукції, рівня конкурентної боротьби. З точки зору практичного маркетингу його інструменти повинні застосовуватись індивідуально до кожного продукту, ринку, компанії. Такий диференційований підхід справедливий також до побудови організаційної струкрури підприємства. Досягнення цілей підприємства багато в чому залежить від правильної організації та функціонування організаційної структури. Оргструктура відділу маркетингу залежить від величини підприємства, специфіки продукції та величини ринку, на якому працює компанія. Найчастіше організаційну структуру відділу маркетингу будують по функціям або товарам.

Нові тенденції в побудові організаційних структур управління маркетингом проявляються в тому, що в рамках відділу маркетингу з'являється підрозділ, працівники якого займаються використанням можливостей Інтернет - підрозділ інтернет-маркетингу та електронної комерції [10].

Підсилення ролі маркетингових комунікацій сприяє появі підрозділу, який займається інтегрованими маркетинговими комунікаціями як в традиційних ЗМІ, так і в Інтернет. На думку Голубкова Е. П. при формуванні такого підрозділу маркетингових інтегрованих комунікацій створюються передумови для формування єдиного комунікаційного бюджету і його збалансованого розподілу між окремими комунікаційними засобами

З точки зору маркетингової функції збуту вважаємо, що електронну комерцію можна віднести до функцій інтернет-маркетингу [11]. Хоча, на сьогодні, електронна комерція є повністю самостійною діяльністю, а не тільки додатковим інформаційним каналом чи каналом розповсюдження товарів або послуг. По своїй суті, електронна комерція інтегрує функції збуту, комунікаційні і аналітичні функції (на основі баз даних). Саме тому пропонуємо окремий від підрозділу збуту підрозділ електронної комерції та інтернет-маркетингу.

Організація збуту пов'зана з побудовою маркетингових каналів. Сучасні методи управління маркетинговими каналами базуються на створенні інтеграції на основі партнерств та стратегічних союзів в каналі. Така інтеграція направлена на раціоналізацію фізичних та інформаційних потоків в каналі шляхом реорганізації процесу розподілу. Реорганізація каналу досягається за рахунок використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також мережі Інтернет і, відповідно, технологій електронного бізнесу [11].

В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій. Управління та обмін інформацією є надзвичайно важливі для забезпечення ефективності та результативності любого маркетингового каналу. Таким чином, Інтернет має вплив на традиційні маркетингові канали. Інтернет-технології надають можливості змінювати межі ринків (перехід від локальних до міжнародних), міняти принципи конкуренції та надавати нові засоби для ведення конкурентної боротьби. Розвиток сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет спричинили зміни в управлінні маркетинговими каналами. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і розробки сучасних технологій учасниками канала, тим більшу вигоду для себе отримує кожен учасник.

Варто зазначити, що дедалі більше компаній виходять на інтернет-ринок з метою надати покупцям індивідуальні послуги чи запропонувати індивідуальні товари. На такому рівні сегментування проводять кастомізований маркетинг. "Під масовим індивідуальним обслуговуванням (масовою кастомізацією) розуміють використання можливостей масового виробництва для виготовлення товарів по індивідуальним замовленням”. Кастомізація підвищує споживчу цінність товарів та послуг компанії.

До недавнього часу кастомізувати (адаптувати товари чи послуги до потреб індивідуальних споживачів) рішення у відповідності з конкретними потребами споживачів могли компанії, які працювали з невеликою кількістю покупців. За допомогою мережі Інтернет можна реалізувати модель масового виготовлення під замовлення (наприклад, компанії Dell і Nike), що буде спонукати підвищенню рівня лояльності споживачів до бренду та залучати нових клієнтів [11].

Сучасний стан більшості міжнародних ринків характеризується підвищенням значимості та цінності інформації як з боку користувачів, так і - продавців. Інформатизація суспільства щоразу зростає. І хоча споживачам надається що разу все більше інформації, підприємство не може постійно збільшувати об'єми своїх комунікацій. Отже, необхідно приділяти увагу не тільки кількісним характеристикам комунікацій, але і якісній складовій - ефективності використання комунікаційних інструментів.

Як і в сучасному маркетинговому управлінні комунікаціями, так і в інтернет-маркетингу велику роль відіграють інтегровані маркетингові комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації - це концепція планування маркетингових комунікацій, яка виходить з необхідності оцінювання стратегічної ролі її окремих напрямків (реклами, стимулювання збуту, зв'язків громадскістю та інші) та пошуку їх оптимального поєднання для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації дії комунікативних програм посередництвом інтерграції всіх дискретних звернень [11].

Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет об'єднала в собі інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації. Мережа Інтернет являє собою нове комунікаційне середовище, відмінне від традиційних засобів масової інформації. Відмінною є багатонаправлена комунікаційна модель "багато до багатьох", в якій кожен абонент мережі має можливість звертатися до других абонентів та можливість зворотнього зв'язку. Також, особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю споживачів (в традиційних засобах масової інформації їх роль є пасивною), обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації.

Таким чином, вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій компанії [11].

Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є поглиблене дослідження застосування інтернет-технологій у маркетинговій діяльності компанії.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

У СВІТІ

2.1 Аналіз сучасного ринку електронної торгівлі у світі

На сьогоднішній день лідером у сфері новітніх технологій електронної комерції є США. Цьому сприяло стійке економічне зростання1990-2000 рр., що супроводжувалося збільшенням продуктивності праці вдвічі за цей період. У той же час стрімко розвивалася індустрія комунікаційних технологій, значно підвищувалася кількість користувачів, радикально змінилася вартість комп'ютерів та їх комплектуючих. Якщо в 1990 р. лише 15% родин США мали комп'ютери, то сьогодні цей показник перевищує 50%. Причина полягає в тім, що в період з 1987 до 1994 року комп'ютери дешевшали на 10 - 12 %, а з 1995 р. - майже на 20% щорічно [12].

Галузь електронної торгівлі зростає надзвичайно динамічно - на початку століття вона подвоюється щорічно, а наприкінці 2003 року обсяг світової торгівлі через мережу Інтернет досяг майже 1,25 млрд дол. США.

Важливим компонентом розвитку є створення галузевих Інтернет-ринків. Так, наприклад, у 2000 році три світові автомобільні корпорації - "Форд мотор", "Дженерал моторс", "Даймлер-Крайслер" з метою сприяння закупівлі комплектуючих деталей та інших товарів, прискорення виробничого процесу та зниження собівартості кінцевої продукції оголосили намагання створити найбільший у світі спеціалізований автомобільний Інтернет-ринок, який також дозволить зменшити термін доставки комплектуючих та автомобілів покупцям з 2 місяців до 10 днів.

Важлива галузь електронної комерції - комерція "бізнес - споживач" - прискорює темпи розвитку. Незважаючи те, що більшість світових користувачів увійшли в Інтернет тільки два роки тому, за даними Forrester Research, у 1994 р. споживачі США витратили на купівлю в Інтернеті тільки 240 млн дол., а в 2000 р. - уже близько 10 млрд дол. США. З них 33% - на комп'ютерні товари, 23% - на подорожі, 13% - на розваги, 10% - на квіти і подарунки, 5% - на одяг. Близько 40 % покупців США використовують свої web-сайти для проведення хоча б деяких комерційних трансакцій [12].

Збільшується і кількість користувачів, що роблять регулярні покупки в онлайні. Так, у 1998 р. це приблизно 6 млн родин, а до 2010 р. ця цифра повинна досягти 20 млн.

Обсяг торгівлі через Інтернет вже обчислюється декількома трильйонами доларів. У найближчі роки він досягне 10 трлн дол., що еквівалентно всій економіці США. Безумовно, за рахунок виходу в онлайн і завдяки скороченню або повному відмовленню від традиційних витрат, пов'язаних з веденням бізнесу, компанії в усьому світі заощадять кількасот млрд. дол.

На даний момент більша частина людей, котрі хоча б раз здійснили купівлю через Інтернет - американці. У 2000 р. доходи американців у галузі електронної комерції склали 75% всіх світових доходів електронної комерції. І хоча прогнозується зменшення частки американського доходу у світових доходах електронної комерції до 50-55% , наступні 5 років США не втратять позицію лідера в електронній торгівлі [12].

На початок 2001 року кількість фірм, що займалися електронною комерцією в США становила понад 800 тис. , а на початок 2000 р. ця цифра складала 600 тис.

За даними Міністерства торгівлі США, об'єм роздрібних електронних продаж в США в 1999 р. склав близько 20 млрд. дол., а в 2000 р. - 35-38 млрд. дол. У 2001 р. прогнозується зростання роздрібних продаж до 70 млрд. дол. Частка електронної комерції у сукупному споживанні американського ринку становить понад 1,2%. У 2004 р. ця частка має зрости до 5-7%.

Середній американський споживач витрачає на електронні придбання 1160 дол. До 2011 р. прогнозується зростання середнього об'єму витрат до 5740 дол. В той же час спостерігається тенденція до зменшення середнього розміру електронної транзакції. Все це свідчить про те, що американський споживач здійснює все більшу і більшу кількість онлайнових покупок [12].

Таблиця 2.1.1.

Середній розмір онлайнових транзакцій, витрат споживача, та загальної кількості онлайнових покупок на рік у США

Рік

Середній розмір онлайнової транзакції, дол.

Середні онлайнові витрати споживача, дол.

Середня кількість покупок на одного споживача

1995 та раніше

388

14

0,03

1996-1997

298

109

0,37

1998-1999

187

856

4,57

2000-2001

96,8

1160

12

2000-2005

43

3740

87

Таким чином, вищевикладені факти дозволяють зробити висновок, що електронна комерція стане одним з наймогутніших сегментів національної економіки не тільки США, але й багатьох країн світу, що з успіхом упроваджують нові технології в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Тенденції електронної комерції в Європі найближчим часом розвиваються в напрямку розширення Інтернет-економіки. У найближчі два роки очікується збільшення користувачів електронної торгівлі, що приведе до росту продажів у 20 разів.

Швидке зростання числа користувачів Інтернет приведе до того, що в цьому регіоні світу половина населення буде мати доступ в Інтернет. Найбільший ринок електронної комерції в Європі у Німеччини (30% від загального обсягу, причому планується, що в 2004 р. 95% німецьких родин будуть підключені до Інтернету), далі йдуть Великобританія (23%), Франція (9%). Зміцнення позицій Інтернет-економіки пов'язано з очікуваним підвищенням рівня життя населення європейського континенту і збільшенням національного багатства [13].

1   2   3   4   5

Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Чаес, обгрунтування необхідного терміну функціонування сховищ, а також технічні рішення ррозміщення споруд для захоронення твердих...

Дипломна робота
Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків (на прикладі промінвестбанку)

Дипломна робота
В україні проходить радикальне реформування економіки, з нею І банківської системи, яка базується на вікових принципах

Київський національний економічний університет
Дипломна робота містить 132 сторінок, 24 таблиць, 10 рисунка, список літератури з 24 найменувань, 20 додатків

Дипломна робота бакалавра
Вплив сучасних глобалізаційних процесів на брендінгову політику країн світу (на прикладі найбільш успішних державних брендів)

Закон україни
Цей Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних...

Історія міжнародного права
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка