Пошук по сайту


The Digital Economy in International Perspective: Analytical Summary and Report. Prepared by John W. Cioffi. Washington, D.C. - 2001

Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу у сфері електронної торгівлі

Сторінка5/5
1   2   3   4   5
The Digital Economy in International Perspective: Analytical Summary and Report. Prepared by John W. Cioffi. Washington, D.C. - 2001.

 • E-commerce in Japan // Sybase magazine. Winter 2001.

 • D. Hoffman, T.Novak. Advertising Pricing Models For The World Wide Web. MIT Press. -2000.

 • The emerging digital economy. U.S. Department of Commerce. -2002.

 • The emerging digital economy II. U.S. Department of Commerce. - 2003.

 • http://marketing.about.com/od/statisticsandresearch/Marketing_Statistics_and_Research.htm

 • http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/businessstatistics/article82004.html

 • http://www.marketingtoday.com/research/index.htm

 • Understanding The Digital Economy: The Conference Summary. mod. by Rob Shapiro, Bennett Bertenthal, John Haltiwanger, Tom Kalil, Zoe Baird, Timothy Bresnahan, Kelly Carnes, Washington D.C. -2002.

 • E-Business and the Future of the Internet, Daniel Amor, 2004

 • http://www.worldtradelaw.net/articles/malawerecommerce.pdf

 • E-commerce laws and Business, Mark E. Plotkin, 2005

 • Звіт про переддипломну практика на ТОВ «АйТіПі», Плотніков Олександр, 2009

 • http://zakon.rada.gov.ua/

 • http://www.dnop.kiev.ua/

 • http://www.budinfo.org.ua/doc/1003223.jsp


  ДОДАТОК 1. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ.1

  Діаграма 1. Динаміка зростання кількості користувачів мережі Інтернет.


  Діаграма 2. Кількість користувачів мережі Інтернет по регіонам (млн. чол.)  ДОДАТОК 2. ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.2

  "Електронна комерція - це бізнес-діяльність, пов'язана з обміном цінностей за допомогою телекомунікаційних мереж" (EITO, 1997).

  "Електронна комерція - це всі форми транзакцій, пов'язаних з комерційною діяльність як організацій так і фізичних осіб, що базуються на обробці та передачі оцифрованої інформації, включаючи текстову, звукову та візуальну інформацію" (OECD, 1997).

  "Електронна комерція - це майже те саме, що і ведення електронного бізнесу. Вона базується на електронній обробці та передачі інформації, включаючи текстову, звукову та візуальну інформацію. Електронна комерція поєднує в собі багато процесів: електронну торгівлю товарами та послугами, доставку інформації, електронний рух капіталу, електронну торгівлю акціями, електронні накладні, комерційні аукціони, спільну розробку технологій, гуртову торгівлю, дослідження ринків, та сервісне обслуговування. До електронної комерції відносять як товари так і послуги; як традиційні види діяльності, з новими бізнес-моделями, так і нові (наприклад віртуальні торгові центри)" (Європейська Комісія, 1997)

  "Що таке електронна комерція? До електронної комерції відноситься цілий набір діяльностей -- розробка продуктів, їх виробництво, реклама, комерційні транзакції, електронні рахунки -- що використовують різноманітні телекомунікаційні мережі" (ECOM, 1996)

  ДОДАТОК 3. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  ДОДАТОК 4. ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС  1 Джерело - Nua Ltd. (www.nua.ie)

  2 Джерело - "Measuring electronic commerce", OECD, Paris, 2004

 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
  Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

  Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
  На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

  Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
  Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

  Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
  Чаес, обгрунтування необхідного терміну функціонування сховищ, а також технічні рішення ррозміщення споруд для захоронення твердих...

  Дипломна робота
  Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків (на прикладі промінвестбанку)

  Дипломна робота
  В україні проходить радикальне реформування економіки, з нею І банківської системи, яка базується на вікових принципах

  Київський національний економічний університет
  Дипломна робота містить 132 сторінок, 24 таблиць, 10 рисунка, список літератури з 24 найменувань, 20 додатків

  Дипломна робота бакалавра
  Вплив сучасних глобалізаційних процесів на брендінгову політику країн світу (на прикладі найбільш успішних державних брендів)

  Закон україни
  Цей Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних...

  Історія міжнародного права
  Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...  База даних захищена авторським правом © 2017
  звернутися до адміністрації

  pravo.lekciya.com.ua
  Головна сторінка