Пошук по сайту


План визначення митної вартості товару залежно від базисних умов поставки Взаємозв'язок митної вартості І вмд

План визначення митної вартості товару залежно від базисних умов поставки Взаємозв'язок митної вартості І вмд“Митна вартість товару”ПЛАН

1. Визначення митної вартості товару залежно від базисних умов поставки


2. Взаємозв'язок митної вартості і ВМД

3. Митна вартість залежно від умов поставки при імпорті товарів в Україну

4. Митна вартість залежно від умов поставки при експорті товарів з України

5. База нарахування митного збору й мита

6. Використана література

1. Як зазначено у Інструкції №307, митна вартість - ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети на момент перетину митного кордону України.

Митна вартість товару використовується для нарахування митних платежів (мита, митних зборів, акцизного збору, ПДВ), включаючи стягнення штрафів і застосування інших санкцій за порушення митних правил. Тому найбільш важливим є визначення митної вартості насамперед для імпортерів.

Порядок визначення митної вартості товарів регулюється Законом України "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 р. №2371-ІІІ (зі змінами та доповненнями) та Порядком визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженим Постановою КМУ від 05.10.98 р. №1598 (із змінами, внесеними Постановою КМУ від 12.10.2000 р. №1537).

Митна вартість товарів заявляється митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України.

При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі (рахунку-проформі), й фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури (рахунка-проформи) - залежно від умов поставки цих товарів згідно з Правилами ІНКОТЕРМС-1990.

Митна вартість обов'язково зазначається у ВМД, а саме в таких її рядках:

  • 45 "Митна вартість" - вказується у валюті України митна вартість товару, заявленого у графі 31 "Вантажні місця і опис товару";

  • 12 "Загальна митна вартість" - ця вартість складається із сум, наведених у графах 45 основного та додаткових аркушів ВМД (або сум вартостей за листами специфікацій);

  • 46 "Статистична вартість" - це митна вартість товару у тисячах гривень, що заокруглюється за правилами заокруглення і використовується для статистичного обліку на митниці.

Базою для нарахування:

Митних зборів є загальна митна вартість товарів (графа 12 ВМД);

Мита - митна вартість товару, вказаного в графі 31 основного і додаткового аркушів ВМД (у випадках, передбачених законодавчими актами), або кількість товару, вказаного в графі 31.

Акцизного збору (для визначених категорій товарів) - митна вартість товару + сума митних зборів + сума мита.

Податку на додану вартість - митна вартість товару + сума мита + сума акцизного збору. Тут слід нагадати, що є таке поняття, як "митна вартість для цілей оподаткування ПДВ" - вартість, зазначена у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування (п. 4.3 ст. 4 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" ).

Є ряд методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості як окремих товарів, так і за певних умов поставки.

Окремі особливості визначення митної вартості товарів залежно від базисних умов поставки наведені в Інструкції №307.

Так, при ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість визначається за фактурною вартістю1  до бази цін CIF-український порт, CIP-пункт призначення на кордоні України, CPT-пункт призначення на кордоні України чи DAF-кордон України. При цьому якщо товари куплені на умовах, відповідно до яких пункт поставки (призначення) розміщений поза митною територією України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токіо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартості додаються додаткові, не включені витрати з доставки товарів до моменту перетину митного кордону України.1 Фактурна вартість - це вартість товарів, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті або повинна компенсуватися зустрічними поставками товарів та зазначається в рахунку-фактурі (рахунку-проформі для договору міни) відповідно до умов зовнішньоторговельної угоди купівлі-продажу або міни (згідно з Інструкцією №307).Для випадків, коли умовами поставки передбачено пункт призначення, який міститься на митній території України (наприклад, CIP-Миколаїв, DDP-Львів), з фактурної вартості відраховуються витрати, які мали місце після моменту перетину митного кордону України.

При вивезенні товарів з митної території України їх митна вартість наводиться за фактурною вартістю до бази цін FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або CIP-пункт призначення на митному кордоні України. При цьому якщо товари продані на умовах, відповідно до яких пункт поставки (відвантаження) розміщений на митній території України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати з доставки вантажу до моменту перетину митного кордону України.

Для випадків, коли умовами поставки передбачено пункт поставки (призначення), розміщений за межами митної території України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-німецький кордон), з фактурної вартості відраховуються витрати, здійснені після моменту перетину митного кордону України.

Найбільш чітко схема розрахунку митної вартості (як для імпорту, так і для експорту) подана в листі Державного митного комітету України від 29.09.95 р. №11/3-4118. У цьому листі також подано інформацію щодо визнання моменту перетину митного кордону для цілей визначення митної вартості (таблиці 6, 7).

Розгляньмо на прикладі процес формування митної вартості імпортованого товару залежно від умов поставки та відображення операції з ввезення товару в бухгалтерському та податковому обліку.

ПРИКЛАД

Приклад 3. На виконання умов зовнішньоекономічного контракту (договору купівлі-продажу) ПП "Паритет" (м.Київ) отримало від Корпорації "Вісла" (м. Варшава, Польща) товар (хім. сировину) на суму 12000,00 доларів США на умовах СРТ-Київ та з правом відстрочення платежу. Згідно з поданим перевізником рахунком вартість перевезення на території України становить 250,00 доларів США. Ставка ввізного мита на цей товар становить 25%. Курс НБУ на дату оформлення ВМД - 5,30 грн/ $1.

Для визначення митної вартості товару скористаємось фактурною вартістю, зазначеною у графі 22 ВМД. Вона становить 63600,00 грн (12000,00 х 5,30 - вартість, вказана в рахунку-фактурі, перерахована в гривні на день оформлення ВМД).

Транспортні витрати на території України становили 1325,00 грн (250,00 х 5,30).

Відповідно митна вартість товару (графа 12 ВМД) = 62275,00 грн (63600,00 - 1325,00, див. таблицю 6 - для цієї умови поставки від фактурної вартості товару віднімається сума транспортних витрат на території України).

Податки та обов'язкові платежі:

Мито - 0,25 х 62275,00 = 15568,75 грн.

Митний збір - 0,002 х 62275,00 = 124,55 грн (ставка митного збору - 0,2% митної вартості товару).

ПДВ - (62275,00 + 15568,75) х 0,2 = 15568,75 грн.

В обліку ПП "Паритет" ця операція відображається так:

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
USD,
грн


Податковий облік

Д-т

К-т

ВД, грн

ВВ, грн

Сплачено митні збори

377

311

124,55 грн
124,55

Сплачено мито

377*

311

15568,75 грн
15568,75

Сплачено "імпортний" ПДВ

641/ПДВ

311

15568,75 грнОприбутковано імпортний товар за курсом 5,3 грн/ $1

281

632

$12000,00

63600,00


63600,00 грн
Відображено нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за датою оформлення ВМД, в якій зазначено суму ПДВ

643**

641/ПДВ

15568,75 грнДо первісної вартості товару включено мито відповідно до п. 9 П(С)БО 9

281

377

15568,75 грнПерераховано гривні на купівлю валюти

333

311

65000,00 грнСписано на витрати комісійну винагороду банку за купівлю валюти

92

333

100,00 грн
100,00

Зараховано валюту на валютний рахунок (придбано за комерційним курсом 5,32 грн/$1)

312

333

$12000,00

63720,00 грн

Відображено курсову різницю у зв'язку з відмінністю комерцій- ного курсу від курсу НБУ (5,31 - 5,32) х 12000,00 = 120,00 грн

945

333

120,00 грнНараховано і віднесено на витрати 1% збору до ПФ (від гривнево-го еквівалента фактично придбаної валюти за комерційним курсом: 12000,00 х 5,32 х 0,01 = 638,40)

651
92

333
651

638,40 грн
638,40 грн
640,00

Повернуто банком на поточний гривневий рахунок зайво перерахо-вані кошти

311

333

421,60 грнЗдійснено оплату нерезиденту-постачальнику

632

312

$12000,00

63720,00 грн

* Мито є загальнодержавним податком (збором), визначеним Законом України від 25.06.91р. №1251-ХІІ "Про систему оподаткування", тому не буде помилкою вести облік розрахунків зі сплати та нарахування мита на рахунку 641/мито або 642/мито. Однак враховуючи той факт, що всі митні платежі перераховуються підприємством-імпортером на рахунок митного органу, а не до бюджету, облік їх часто ведуть на рахунку 377. Винятком є "імпортний" ПДВ.
** Податкові зобов'язання щодо сплати "імпортного" ПДВ виникають згідно з пп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про ПДВ". Право на податковий кредит виникає відповідно до пп. 7.5.2 п. 7.5 ст. 7 цього ж Закону - після сплати по- даткових зобов'язань при оформленні ВМД. Це відображається бухгалтерським проведенням: Д-т 641/ПДВ - К-т 643.Спосіб нарахування мита


Нарахування мита на товари провадиться на базі їх митної вартості, визначеної згідно зі статтею 16 Закону України «Про Єдиний митний тариф». Митна вартість товару — ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товар на момент перетину митного кордону України.

При визначенні митної вартості як складові частини до неї входять ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо вони не увійшли до рахунка-фактури:

на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетину митного кордону України, залежно від умов поставки товару, що передбачені контрактом;

комісійні і брокерські, що були нараховані до моменту перетину кордону, якщо це передбачено контрактом;

плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, якщо це передбачено контрактом.

Законом надається право митним органам визначати митну вартість товару. Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон» затверджено порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України, що окреслив декілька методів визначення митної вартості:

1) Визначення цінових показників товару згідно з рахунками-фактурами (інвойсами), рахунками-проформами зовнішньоекономічних контрактів та включенням до ціни товару фактичних витрат, якщо їх не включено до рахунка-фактури залежно від умов поставки товарів згідно з правилами «ІНКОТЕРМС-90».

2) Урахування цін ідентичних товарів, якщо неможливо визначити митну вартість на підставі документів. Ідентичними вважаються товари, які мають однакові ознаки з товарами, що підлягають оцінці, а саме — призначення та характеристики, якість, наявність того ж самого товарного знака, репутація на ринку, країна походження та підприємство-виробник.

3) Ціна визначається на підставі ціни на подібні товари. Подібними вважаються товари, які не є ідентичними, але мають подібні характеристики та складаються з подібних компонентів, використовуються з тією ж метою, що й ті, які підлягають оцінці, та комерційно взаємозамінні.

4) Обирається мінімальна митна вартість, якщо у разі користування першим методом виявлено, що вартість менша, ніж визначена для певних товарів мінімальна митна вартість, для декларування з метою обчислення сум мита, податку на додану вартість та акцизного збору (для підакцизних товарів). Переліки товарів та їх мінімальна митна вартість визначаються відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Так, постановою Кабінету Міністрів України «Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них» встановлено мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них.

Коли заявлена митна вартість імпортованого товару перевищує мінімальну, встановлену відповідною постановою КМУ, за основу розрахунку митних платежів береться заявлена митна вартість товару. У разі, коли вона менше встановленої постановою Кабінету Міністрів України мінімальної митної вартості, при розрахунках митних платежів застосовується визначена мінімальна митна вартість товару.

5) За умови відсутності достовірної цінової інформації щодо імпортованих товарів, які підлягають оцінці, митним органам надається право використовувати цінову інформацію, що міститься в їхній базі даних, а також інформацію організацій, уповноважених проводити цінову експертизу. Отримана таким чином цінова інформація використовується як орієнтація для порівняння з цінами імпортованого товару, який підлягає оцінці.

Спеціалізовані організації, чия інформація щодо цінових показників може використовуватись митними органами як довідка, визначено спеціальним наказом Державної митної служби.

Надавати цінову інформацію стосовно всіх імпортованих товарів уповноважено Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків, Торгово-промислову палату України, акціонерне товариство «Укрімпекс» та Український науково-дослідний інститут маркетингу та зовнішньоекономічної інформації. Водночас існують організації, що спеціалізуються на певних товарах. До них належать Державний гемологічний центр, ДП «Укрзовнішекспертиза», AT «Алінекс» та ДЗТП «ІНТЕРІСМ».

6) Стосовно експорту товарів, що підлягають обов’язковому ліцензуванню або квотуванню, їх митна вартість зазначається у ліцензії чи у картці реєстрації (обліку) контракту. Умови поставки згідно з «ІНКОТЕРМС-90», зазначені у ліцензії чи картці реєстрації, мають відповідати умовам, заявленим експортером. Ціни, зазначені в ліцензії чи картці реєстрації (обліку) контракту, не потребують додаткового обґрунтування та приймаються митними органами без додаткової перевірки.

7) У разі експорту товарів, що входять до переліку товарів, на які Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України запроваджено індикативні ціни, зазначені у зовнішньоекономічному контракті, мають відповідати індикативним цінам, установленим на момент здійснення зовнішньоторговельної операції. Якщо ціни відрізняються, підставою для проведення митного оформлення є лист-погодження, виданий МЗЕЗторгом.

Документи, необхідні для визначення ставки мита

Процедура встановлення ціни на товари, що підлягають обкладенню митом, передбачає заповнення та подання до митного органу для проведення процедури митного оформлення довідки-розрахунку митної вартості як для товарів, що імпортуються, так і для товарів, які заявляються для митного режиму експорту.

Довідка-розрахунок подається декларантом разом із заповненою вантажною митною декларацією на партію товару, заявлену до митного оформлення. Довідка-розрахунок заповнюється декларантом та засвідчується печаткою організації-декларанта. Відомості, що мають бути внесені до довідки, можна розділити на декілька взаємопов’язаних груп, а саме:

1. відомості про покупця і продавця, декларанта, країну походження та підприємство-виробника, країну експортера; дата і номер контракту, умови поставки, дата і номер рахунка-фактури, курс валюти на день подання вантажної митної декларації. Ці відомості надають представникам митного органу попередню інформацію для визначення напрямку цінової експертизи;

2. відомості, які характеризують товар, що підлягає митному оформленню, і визначають: найменування і код товару згідно з товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, його кількість, фактурну вартість у валюті розрахунку та у валюті України. Ці відомості визначають основні цінові показники товару та дозволяють обчислювати митну вартість одним із розглянутих у цьому розділі методом;

3. дані про витрати на транспортування, страхування, пакування, навантаження, комісійні й брокерські витрати продавця та інші витрати, що за умовами договору (контракту) не були включені до фактурної вартості, але були здійснені, що засвідчено відповідними документами;

4. відомості про витрати, що при визначенні митної вартості з контрактної фактурної вартості виключаються, а саме: на транспортування після моменту перетину митного кордону та пов’язані з монтажем, складанням, налагодженням устаткування чи з поданням технічної допомоги після ввезення.

Всі відомості третьої та четвертої груп мають бути документально підтверджені. Інформація довідки-розрахунку митної вартості мусить бути тотожна відомостям відповідних граф вантажної митної декларації.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ від 21 червня 2002 року n 237/5 Про затвердження типових форм...
У зв'язку з затвердженням доповнень до Правил визначення вартості будівництва дбн д 1-1-2000 та зміною бази обчислення окремих складових...

Тов сп «нібулон» на придбання меблів у побутову будівлю суднобудівно-судноремонтного...
Умови поставки Товару: ddp пункт поставки відповідно до інкотермс-2010. Пунктом поставки є склад Покупця: вул. Каботажний спуск,...

Економічний зміст необоротних активів та завдання обліку
Залежно від способу перенесення вартості на готову продукцію засоби ділять на необоротні І оборотні

Із звітного періоду за червень 2010 року до податкової декларації з пдв внесено зміни
Пдв можливе лише на підставі належно оформленої вантажно-митної декларації з написом про фактичне вивезення експортованих за межі...

Міністерство фінансів україни
Дпау та пароплавства щодо надання роз'яснень стосовно оподаткування операцій з поставки транспортних послуг по міжнародному перевезенню...

Характеристика правил переміщення товарів та інших
Овів, усіляких споруд І установок, створюваних в економічній зоні, де та або інша держава має виключну юрисдикцію щодо митної справи;...

Характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території
України з ними дозволено робити ті самі операції, що провадяться при використанні режиму "переробка на митній території України"...

Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної...
Кабінету Міністрів України від 08. 02. 2006 n 122 "Про затвердження Порядку визначення розміру І відшкодування збитків, завданих...

Зміст
Пдв до бюджету за послугами, отриманими від нерезидентів за межами митної території України

Курсова робота на тему: Умови укладання І дотримання договору поставки...
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка