Пошук по сайту


Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Стан та шляхи підвищення якості

викладання української мови та літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах

Харківської області
Березанець І.В., методист

Центру аналізу та прогнозування

розвитку освіти КВНЗ

«Харківська академія неперервної освіти»
Дегтярьова Г.А., доцент

секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук
Сухенко В.Г., старший викладач

секції методики викладання мов і літератури

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат філологічних наук
Вступ
Конституцією України визначено: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України» (стаття 10). Окрім того, відповідно до Конституції в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

На основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про мови», Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Національної доктрини розвитку освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти ґрунтується Концепція літературної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 № 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти»), та проект Концепції мовної освіти, представлений зараз для обговорення на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

До обговорення цього проекту активно долучилися словесники Харківського регіону. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України були надані ґрунтовні пропозиції до Концепції мовної освіти, розроблені творчим колективом у такому складі:

 • Березанець І.В. – методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

 • Ганіна Н.В. – завідувач секції методики викладання мов і літератури;

 • Сухенко В.Г. – старший викладач секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат філологічних наук;

 • Лузан Л.О. – старший викладач секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

 • Мундур В.Б. – учитель Харківської гімназії № 6 Харківської міської ради Харківської області;

 • Онацька Т.П. – учитель Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області;

 • Малько О.А. – учитель Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Чугуївської міської ради Харківської області;

 • Саранді Н.М. – учитель Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Дворічанської районної ради Харківської області.

Члени творчого колективу наголосили на тому, що, крім структурування змісту навчання мов за чотирма змістовими лініями, необхідно акцентувати увагу й на внутрішньопредметних зв’язках вивчення кожної навчальної теми з лексикою, фразеологією, морфологією і синтаксисом, культурою мовлення і стилістикою, текстом, оскільки внутрішньопредметні зв’язки спрямовані на посилення розвивального впливу системних знань про мову на мовлення учнів. Їх реалізація передбачає систематичне збагачення словника школярів лексико-фразеологічними одиницями, удосконалення граматичного ладу їхнього мовлення, піднесення майстерності користування мовними засобами, краще оволодіння текстотворчими вміннями. Завдяки цьому мовна змістова лінія за своїм функціональним призначенням зближується з мовленнєвою, що сприяє досягненню основної мети вивчення мови – забезпечення належного рівня комунікативної компетенції особистості.

До умов реалізації Концепції мовної освіти творчий колектив педагогів Харківщини запропонував додати такі:

 1. Державна підтримка наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова, мови національних меншин, іноземні мови.

 2. Забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також вільного розвитку, використання й захисту російської мови та задоволення мовних потреб усіх громадян України.

 3. Відпрацювання єдиного модулю безперервності філологічної освіти, розробка нових педагогічних технологій з використанням інформаційно-комунікаційних.

 4. Поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою якісного вивчення української мови, мов національних меншин.

На виконання Конституції України, з метою задоволення мовних потреб усіх громадян Харківської області в нашому регіоні на даний час функціонує 698 загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання та 113 загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.

Серед україномовних ЗНЗ 30 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня; 142 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів; 460 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів; 1 колегіум; 35 гімназій і 30 ліцеїв, серед російськомовних – 5 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня;
11 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів; 93 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів; 3 гімназії і 1 ліцей.

Поряд із вищезазначеними загальноосвітніми навчальними закладами в Харківській області існує 68 шкіл із українсько-російською мовами навчання: 1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня; 3 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів; 40 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів; 1 колегіум; 14 гімназій і 9 ліцеїв.
Навчально-методичне забезпечення викладання української мови та літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах

з українською мовою навчання
У 2010-2011 навчальному році викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснювалося за програмами:

 1. Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с. (5 – 9 класи).

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с.

 3. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В.Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

 4. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2009. – 72 с.

 5. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І.Мацько, О.М.Семеног – К.: Грамота, 2009. – 136 с.

 6. Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних заклaдів / Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001. (11 клас).

 7. Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автор: І.П.Ющук. – К.: Освіта, 2003.
  (11 клас).

Викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснювалося за програмами:

 1. Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с. (5 – 9 класи).

 2. Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 88 с. (10 клас).

 3. Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.

 4. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Генеза, 2002. – 136 с.

 5. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

Слід зазначити, що програма з літератури академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів). Для вивчення української літератури за цими рівнями передбачено один підручник.

У 2010-2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області українська мова викладалася за такими підручниками:

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2005.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. Рідна мова. Підручник для 5-го класу. – К.: Грамота, 2005.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2006.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2006.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Рідна мова. Підручник для
  7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2007.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2007.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Українська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2008.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2009.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). – К.: Зодіак-Еко, 2010.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). – К.: Генеза, 2010.

 • М.Я.Плющ та ін. Українська мова. Підручник для
  10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • О.М.Біляєв та ін. Українська мова. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2002.

 • О.Б.Олійник Українська мова. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вікторія, 2002.

Для вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області з українською мовою навчання в 2010-2011 навчальному році використовувалися підручники:

 • Р.В.Мовчан. Українська література. Підручник для
  5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2005.

 • Л.П.Шабельникова. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2005.

 • В.І.Цимбалюк, В.В.Потіха. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2005.

 • Р.В.Мовчан. Українська література. Підручник для
  6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2006.

 • Л.П.Шабельникова, О.М.Авраменко. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006.

 • Т.К.Дудіна, О.Панченков. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: АСК, 2006.

 • О.І.Міщенко. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007.

 • О.М.Авраменко. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2007.

 • О.В.Слоньовська. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • В.І.Цимбалюк. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • О.В.Слоньовська. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2008.

 • О.І. Міщенко Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • О.І. Міщенко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • В.І. Пахаренко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк та ін. Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2002.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Довідку про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7-8-х класів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Міністерства освіти І науки від 28. 08. 2013 №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних...

Наказ
Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, відповідно до плану роботи відділу освіти районної у місті ради на 2015...

Про стан матеріального та фінансового забезпечення та соціального...
У рамках огляду вивчено стан соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги з боку держави та навчаються у загальноосвітніх...

Рекомендації обласної наради-семінару з питань організації харчування...
Чернівецької області від 10. 03. 2009 №1 «Про заборону реалізації напівфабрикатів, харчових продуктів, продовольчої сировини промислового...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських...
Завдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті

Навчальний кабінет української мови І літератури: нормативні орієнтири та методичні рекомендації
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20. 07. 2004 №160 та інших законодавчих актів України;...

Методичні рекомендації творчої групи вчителів української мови та...
У посібнику вміщено конспекти уроків та методичні рекомендації членів творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка