Пошук по сайту


Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів на предмет їх відповідності вимогам

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів на предмет їх відповідності вимогам

Протокол

44 від "25" квітня 2012 року

засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів на предмет їх відповідності вимогам
документації конкурсних торгів та визначення результатів торгів

Управління головного Каховського магістрального каналу
Присутні:
Заступник голови комітету

з конкурсних торгів Гриньова М. О.

Члени комітету з конкурсних торгів:

Пінчук І. А.

Хібовська Н. Б.

Шевченко О. В.

Порядок денний:
  1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, код – 27.22.1, на предмет їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, код – 27.22.1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2012 року (протокол № 13) із змінами.

  2. Визначення результатів конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, код – 27.22.1 (оголошення про торги № 045115 (МЕТ), інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель» № 16 (618) від 06.02.2012 року).

  3. Оприлюднення інформації про результати торгів згідно вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”.Слухали:
1. Заступник голови комітету з конкурсних торгів Гриньова М. О. внесла на розгляд комітету з конкурсних торгів питання про розгляд пропозицій учасників торгів на предмет їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, код – 27.22.1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2012 року (протокол № 13) із змінами (далі - документація конкурсних торгів).

Як вбачається із протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 17 квітня 2012 р. № 45, на закупівлю Труби сталеві, код – 27.22.1, отримано дві пропозиції конкурсних торгів, що надійшли від товариства з обмеженою відповідальністю "Метал Траст" та приватного підприємства "Югспецснаб".

За результатами розгляду вищевказаних пропозицій конкурсних торгів на предмет їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів з’ясовано наступне:

1. Пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Метал Траст" вимогам документації конкурсних торгів не відповідає.

1.1 Відповідно до вимог підп. 3.1 п. 3 розділу I Додатку 1 (Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету, виданої не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Натомість пропозиція учасника торгів містить оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету від 16.03.2012 р. № 8252/10/19-013-3/6.

Оскільки вказана довідка видана на один день раніше граничного строку визначеного у документації конкурсних торгів, вона не відповідає встановленим Замовником вимогам.

1.2 Згідно із вимогами підп. 3.2 п. 3 розділу I Додатку 1 (Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, оригінал довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, виданої не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Тоді як пропозиція учасника торгів містить оригінал довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету від 15.03.2012 р. № 187/02, що видана раніше встановленого місячного строку, а відтак не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

1.3 Відповідно до вимог підп. 5.1 п. 5 розділу I Додатку 1 (Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, довідку ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність рішення про визнання Учасника у встановленому законом порядку банкрутом та відсутність відносно нього відкритої ліквідаційної процедури або довідку Міністерства юстиції України з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Проте, надана учасником торгів довідка ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність рішення про визнання Учасника у встановленому законом порядку банкрутом та відсутність відносно нього відкритої ліквідаційної процедури від 16.03.2012 р. № 218-16-8/1775 не може вважатися належним підтвердженням відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям, так як її видано більш ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.4 Згідно із вимогами підп. 2.1 п. 2 розділу II Додатку 1 (Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, референції (відгуки) не менше ніж від трьох колишніх клієнтів за останній рік про належне виконання поставок товару, аналогічного предмету закупівлі у вигляді оригіналу документу.

Рекомендаційні листи від КП «Компанія «Вода Донбасу» б. д. б. н., НТУУ «КПІ» від 12.10.2011 р. № 37, ДП «Криворізька теплоцентраль» від 20.04.2011 р. № 2686/18 надано у вигляді копій, що виконано на кольоровому принтері, тоді як згідно вищевказаних вимог документації конкурсних торгів вимагалося надання оригіналів.

2. Пропозиція конкурсних торгів ПП "Югспецснаб" вимогам документації конкурсних торгів також не відповідає.

2.1 Згідно із вимогами підп. 2.2 п. 2 розділу II Додатку 1 (Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, копії договорів щодо виконання аналогічних за обсягом та предметом закупівлі поставок товарів.

Надані на виконання даної вимоги копії договорів від 26.07.2011 р. № 27/07х-1, від 01.09.2011 р. № 01/09х-2 та від 01.09.2011 р. № 01/09х-3, містять посилання про те, що найменування товару, асортимент кількість, якість та ціну зазначено у додатках до договору, які є його невід’ємною частиною, яких разом із договорами не надано.

За таких обставин, встановити предмет закупівлі за договором не видається за можливе, що має наслідком неможливість визначити чи є товар за договором аналогічним предмету закупівлі чи ні.

З огляду на це, надані копії договорів не можна вважати належними доказами наявності в учасника досвіду виконання аналогічних договорів.

2.2 У відповідності до вимог п. 2 розділу 3 документації конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів, має містити, зокрема, загальні відомості про учасника, оформлені у відповідності до вимог додатку № 4.

Проте, замість загальних відомостей учасником торгів надано загальну відомість ПП «Югспецснаб», яка є іншою за формою та змістом, а тому не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

На підставі вищевикладеного Замовник дійшов висновку про те, що пропозиції конкурсних торгів вищевказаних учасників не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Згідно п. 3 ч. 1 статті 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 30.06.2010 року № 2289-VI із змінами (далі – Закон), Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, зокрема, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до абз. 8. ч. 1 ст. 30 Закону, Замовник відміняє торги, зокрема, у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

За таких обставин, на підставі вищевказаних положень Закону, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Метал Траст" та ПП "Югспецснаб" на закупівлю Труби сталеві, код – 27.22.1, підлягають відхиленню у зв’язку із їх невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів, а відкриті торги відміні, оскільки до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Заступник голови комітету конкурсних торгів запропонувала провести голосування з даного питання. Усі присутні голосували „ЗА” одностайно.

2. Згідно із ч. 2 ст. 29 Закону, Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 статті 30 Закону, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Як встановлено ст. 10 Закону, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, обов'язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації.

Враховуючи викладене, пропонується надіслати учасникам відкритих торгів, пропозиції яких було відхилено, повідомлення про це із зазначенням аргументованих підстав, оприлюднити та надіслати повідомлення про відміну торгів, а також опублікувати оголошення про результати торгів у порядку та строки, що встановлені статтями 10, 29, 30, 32 Закону.

Заступник голови комітету конкурсних торгів запропонувала провести голосування з даного питання. Усі присутні голосували „ЗА” одностайно.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 11. 11. 2010 р
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 02. 03. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 28. 01. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 10. 03. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 12. 04. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 18. 05. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 11. 08. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка