Пошук по сайту


З конкурсних торгів Гриньова М. О

З конкурсних торгів Гриньова М. О

ПРОТОКОЛ
№ 40 від 21 березня 2012 року

засідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві. Код – 27.22.1

Управління головного Каховського магістрального каналу
Присутні:
Заступник голови комітету

з конкурсних торгів Гриньова М.О.

Члени комітету з конкурсних торгів:

Пінчук І. А.

Хібовська Н.Б.

Шевченко О. В.
Порядок денний:


  1. Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27.22.1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2012 року (протокол № 13) (оголошення про торги № 045115 (МЕТ), інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель»
    № 16 (618) від 06.02.2012 року.

  2. Продовження строку подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів та інформування учасників про зміни, внесені до документації конкурсних торгів.


Слухали:
1. Заступник голови комітету з конкурсних торгів Гриньова Маргарита Олександрівна внесла на розгляд питання про внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: труб сталевих. Код - 27.22.1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2012 року (протокол № 13 із змінами) (далі - документація конкурсних торгів).

Відповідно до положень ч. 2 статті 23 закону України “Про здійснення державних закупівель” від 30.06.2010 р. № 2289-VI із змінами (далі - Закон), Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

До документації конкурсних торгів пропонується внести наступні зміни:

1. Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника (Додаток 1) викласти в наступній редакції:

Додаток 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРІТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


І

Вимоги Замовника на
виконання ст. 17 Закону


Документ

Вимоги до документу

1.


Провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту

1.1 Копія статуту із змінами

(для юридичної особи)


1.1.Завірена учасником копія документа.

2.

Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору
про закупівлю


2.1 Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців).

2.2 Копія виписки з протоколу засновників та копія наказу про призначення керівника

2. 3. Оригінал доручення, довіреності на представництво інтересів учасника (для представника юридичної особи).

2.4 Для фізичної особи

– Копія паспорту та

–Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

2.1. – 2.2 Завірена учасником копія документа.

2.3 Оригінал документу.


2.4. Завірена підписом копія документу .


3.

Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів)

3.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету.

3.2. Оригінал довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету.

3.3. Копія довідки про взяття на облік платника податків.

3.4. Копія свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку).

3.5 Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (для платників ПДВ).

3.1 - 3.2 Оригінал відповідного документу, виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
3.3. – 3.5 Завірена учасником копія документа.


4.

Учасник не був засуджений за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів

4.1 Довідка учасника торгів про відсутність (наявність) судимості керівника учасника торгів та посадової особи, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі.

4.1 Оригінал відповідного документу.

5.

Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура

5.1.Довідка ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність рішення про визнання Учасника у встановленому законом порядку банкрутом та відсутність відносно нього відкритої ліквідаційної процедури або довідка Міністерства юстиції України з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

5.1.Оригінал або завірена нотаріально копія документу
зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.


ІІ

Кваліфікаційні критерії згідно ст.16 Закону

Документ

Вимоги до документу

1.

Наявність фінансової спроможності

1.1. Для юридичних осіб:

- копію Балансу (форма № 1) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про власний капітал (форма № 4) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

Якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва (юридичні особи), то він подає наступні документи, щодо своєї фінансової звітності:

- копію Балансу (форма №1-м) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про фінансові результати (Форма №2-м) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

1.2. Для фізичних осіб - Звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

Фізична особа-підприємець (чи без реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності) на загальних підставах:

- копію декларації про доходи (форма №1) за останній звітний період та за яким здійснена звітність у відповідних органах (подає резидент);

- копію декларації про доходи іноземної фізичної особи, яка постійно проживає в Україні (форма № 9) за останній звітний період та за яким здійснена звітність у відповідних органах (подає нерезидент).

1.3.Довідка(и), видана(и) банківськими установами, про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність простроченої заборгованості по кредитах у учасника.

1.4 Копія звіту 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі", про продаж і запаси товарів (продукції) в оптової торгівлі за останній звітний період (для підприємств, які здійснюють оптову торгівлю); копія звіту 7-торг, про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства за останній звітний період (для підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю).


1.1. Завірена учасником копія документа

1.2. Завірена підписом копія документу


1.3 Оригінал документу

1.4.Завірена учасником копія документу


2.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

2.1 Референції (відгуки) не менше ніж від трьох колишніх клієнтів за останній рік про належне виконання поставок товару, аналогічного предмету закупівлі.

2.2 Копії договорів щодо виконання аналогічних за обсягом та предметом закупівлі поставлених товарів.

2.3 Копії звітності форми № 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2010 - 2011 роки.

2.1.Оригінал документу


2.2 Завірена учасником копія документу.

2.3 Завірена учасником копія документу

3.

Наявність обладнання та матеріально технічної бази


3.1.Відомості про підтвердження того, що Учасник володіє власною та/або орендованою виробничою базою (на підставі договору оренди, лізингу, купівлі - продажу, тощо) в т.ч. необхідним обладнанням, спеціальною технікою, для забезпечення належних умов зберігання, транспортування товарів, що є предметом закупівлі та інше.

3.2 Копії вищевказаних договорів (інших правовстановлюючих документів).


3.1. Оригінал довідки заповненої у довільній формі із зазначенням кількості, виробничого призначення, місцезнаходження та площі (щодо нерухомості).
3.2 Завірена учасником копія документу.

4.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

4.1.Довідка про наявність кваліфікованих працівників, які мають необхідні знання
та досвід (що будуть задіяні до поставки товару).

4.2 Довідка управління статистики про відсутність заборгованості зі сплати заробітної плати.

4.1. Оригінал довідки, згідно додатку № 5.

4.2. Оригінал документу
зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.


Примітки:

Учасники процедури закупівлі – фізичні особи - підприємці не подають документи, оформлення яких не передбачено законодавством згідно з їх правовим статусом.

Вимога щодо скріплення документів печаткою не розповсюджується на учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Присутнім на засіданні членам комітету конкурсних торгів запропоновано внести свої пропозиції або зауваження щодо змісту документації конкурсних торгів. Інших пропозицій та зауважень щодо змісту документації конкурсних торгів від присутніх не надійшло.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів запропонувала провести голосування з цього питання. Усі присутні голосували „ЗА” одностайно.

2. Згідно з ч. 2 статті 23 Закону, пропонується продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів на сім днів та письмово повідомити усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів запропонувала провести голосування з цього питання. Усі присутні голосували „ЗА” одностайно.
Ухвалили:

1. Внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких.

1.1 Перелік документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника (Додаток 1) викласти у наступній редакції:

Додаток 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРІТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


І

Вимоги Замовника на
виконання ст. 17 Закону


Документ

Вимоги до документу

1.


Провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту

1.1 Копія статуту із змінами

(для юридичної особи)


1.1.Завірена учасником копія документа.

2.

Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору
про закупівлю


2.1 Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців).

2.2 Копія виписки з протоколу засновників та копія наказу про призначення керівника або

2. 3. Оригінал доручення, довіреності на представництво інтересів учасника (для представника юридичної особи).

2.4 Для фізичної особи

– Копія паспорту та

–Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

2.1. – 2.2 Завірена учасником копія документа.

2.3 Оригінал документу.


2.4. Завірена підписом копія документу .


3.

Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів)

3.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету.

3.2. Оригінал довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету.

3.3. Копія довідки про взяття на облік платника податків.

3.4. Копія свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку).

3.5 Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (для платників ПДВ).

3.1 - 3.2 Оригінал відповідного документу, виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
3.3. – 3.5 Завірена учасником копія документа.


4.

Учасник не був засуджений за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів

4.1 Довідка учасника торгів про відсутність (наявність) судимості керівника учасника торгів та посадової особи, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі.

4.1 Оригінал відповідного документу.

5.

Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура

5.1.Довідка ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність рішення про визнання Учасника у встановленому законом порядку банкрутом та відсутність відносно нього відкритої ліквідаційної процедури або довідка Міністерства юстиції України з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

5.1.Оригінал або завірена нотаріально копія документу
зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.


ІІ

Кваліфікаційні критерії згідно ст.16 Закону

Документ

Вимоги до документу

1.

Наявність фінансової спроможності

1.1. Для юридичних осіб:

- копію Балансу (форма № 1) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про власний капітал (форма № 4) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

Якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва (юридичні особи), то він подає наступні документи, щодо своєї фінансової звітності:

- копію Балансу (форма №1-м) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах;

- копію звіту про фінансові результати (Форма №2-м) за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

1.2. Для фізичних осіб - Звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останній рік за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

Фізична особа-підприємець (чи без реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності) на загальних підставах:

- копію декларації про доходи (форма №1) за останній звітний період та за яким здійснена звітність у відповідних органах (подає резидент);

- копію декларації про доходи іноземної фізичної особи, яка постійно проживає в Україні (форма № 9) за останній звітний період та за яким здійснена звітність у відповідних органах (подає нерезидент).

1.3.Довідка(и), видана(и) банківськими установами, про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність простроченої заборгованості по кредитах у учасника.

1.4 Копія звіту 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі", про продаж і запаси товарів (продукції) в оптової торгівлі за останній звітний період (для підприємств, які здійснюють оптову торгівлю); копія звіту 7-торг, про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства за останній звітний період (для підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю).


1.1. Завірена учасником копія документа

1.2. Завірена підписом копія документу


1.3 Оригінал документу

1.4.Завірена учасником копія документу


2.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

2.1 Референції (відгуки) не менше ніж від трьох колишніх клієнтів за останній рік про належне виконання поставок товару, аналогічного предмету закупівлі.

2.2 Копії договорів щодо виконання аналогічних за обсягом та предметом закупівлі поставлених товарів.

2.3 Копії звітності форми № 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2010 - 2011 роки.

2.1.Оригінал документу


2.2 Завірена учасником копія документу.

2.3 Завірена учасником копія документу

3.

Наявність обладнання та матеріально технічної бази


3.1.Відомості про підтвердження того, що Учасник володіє власною та/або орендованою виробничою базою (на підставі договору оренди, лізингу, купівлі - продажу, тощо) в т.ч. необхідним обладнанням, спеціальною технікою, для забезпечення належних умов зберігання, транспортування товарів, що є предметом закупівлі та інше.

3.2 Копії вищевказаних договорів (інших правовстановлюючих документів).


3.1. Оригінал довідки заповненої у довільній формі із зазначенням кількості, виробничого призначення, місцезнаходження та площі (щодо нерухомості).
3.2 Завірена учасником копія документу.

4.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

4.1.Довідка про наявність кваліфікованих працівників, які мають необхідні знання
та досвід (що будуть задіяні до поставки товару).

4.2 Довідка управління статистики про відсутність заборгованості зі сплати заробітної плати.

4.1. Оригінал довідки, згідно додатку № 5.

4.2. Оригінал документу
зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.


Примітки:

Учасники процедури закупівлі – фізичні особи - підприємці не подають документи, оформлення яких не передбачено законодавством згідно з їх правовим статусом.

Вимога щодо скріплення документів печаткою не розповсюджується на учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
2. Продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.1 Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів продовжити до
до 16 квітня 2012 р. до 9-00 год.

2.2 Розкриття пропозицій конкурсних торгів перенести на 16 квітня 2012 року о 13-00 год.

2.3 Повідомити письмово про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...

Н. М. Тарасенко документація конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 12. 04. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 02. 03. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 28. 01. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 08. 04. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 10. 03. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка