Пошук по сайту


Наказ

НаказА
МУР – НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
10.12.2015 р. м. Дніпропетровськ № 311

Про підсумки вивчення стану

викладання української мови

у 7-8-х класах загальноосвітніх

навчальних закладів району

На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 5 Закону України «Про освіту», статті 36 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 2.7 та п. 3.33 Положення про відділ освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, відповідно до плану роботи відділу освіти районної у місті ради на 2015 рік, з метою здійснення контролю за станом викладання української мови, якості знань та сформованості умінь і навичок учнів з цього предмета в навчальних закладах району №№ 42, 44, 68, 86, 115 відділом освіти у термін з 17.11 по 01.12.2015 року вивчався стан викладання української мови та рівень навчальних досягнень учнів 7-8-х класів з предмету, у зв’язку з цим
НАКАЗУЮ:


 1. Довідку про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7-8-х класів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах Амур-Нижньодніпровського району №№ 42, 44, 68, 86, 115 прийняти до уваги (додаток до наказу).

 2. Відзначити високий рівень стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів в СЗШ№42 , СЗШ№68 та СШ№115 , достатній рівень в СШ№44 та середній рівень в СЗШ№86.

 3. Відзначити роботу таких педагогів:

  1. Столяренко В.М. (СШ№44), Губаренко І.А. (СШ№115), Мількевич Ю.Л. (СЗШ№68), Тарануха М.А. (СШ№115), Чернякова О.О. (СЗШ№42) та Жакун А.С.(СЗШ№42) за досягнення високої результативності знань учнів з української мови.

  2. Чернякової О.О. (СЗШ№42), Столяренко В.М. (СШ№44), Таранухи М.А. (СШ№115) за результативність роботи з обдарованими учнями.

  3. Мількевич Ю.Л. (СЗШ№68), Чернякова О.О. (СЗШ№42) , Жакун А.С. (СЗШ№42), Губаренко І.А. (СШ№115) на високий рівень об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.

 4. Відзначити ефективну роботу заступників директорів з навчально-виховної роботи Гриви В.В. (СШ №115), Мурко А.В. (СЗШ№68), Сорокіної А.З. (СЗШ№86) щодо ведення внутрішкільного контролю за станом викладання предметів.

 5. Керівникам СШ№44 (Онопрієнко Т.І.) та СЗШ№86 (Томчук О.О.) взяти під контроль роботу вчителів української мови, учні яких за результатами контрольних замірів показали початковий рівень навчальних досягнень (7а клас СШ№44, 8а клас СШ№44, 8б клас СЗШ№86), з виконання рекомендацій, одержаних під час вивчення стану викладання української мови .

 6. Заступникам директора з навчально-виховної роботи СШ№44 та СЗШ№42 взяти під особистий контроль дотримання вчителями української мови критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з української мови.

 7. Заступникам директора з навчально- виховної роботи СЗШ№№68 , 86 спрямувати методичну роботу вчителів-філологів на забезпечення вищої результативності роботи з обдарованими учнями .

 8. Вказати вчителям Трушевській Т.М. (СЗШ№86), Столяренко В.М. (СШ№44), Красько Н.В. (СШ№44), Таранусі М.А. (СШ№115) на необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів та високий рівень розбіжності між результатами річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольною роботою.

 9. . Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Довести до відома педагогічних колективів підпорядкованих навчальних закладів аналітичну довідку про підсумки вивчення стану викладання української мови.

  2. Проаналізувати результати вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови. Вжити конкретних заходів щодо усунення недоліків у роботі вчителів , проаналізувати причини їх виникнення.

  3. Спрямувати увагу на посилення внутрішньошкільного контролю за станом викладання української мови, рівнем навчальних досягнень учнів.

  4. Посилити персональну відповідальність учителів - предметників за результати навчально-виховного процесу. Сприяти впровадженню в практику роботи вчителів інноваційних освітніх технологій на засадах особистісно - орієнтованого навчання, а також використанню інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній і позанавчальній роботі.

  5. Широко використовувати моральні та матеріальні види заохочення, підтримувати творчі й новаторські пошуки, ініціативу педагогічних працівників, які викладають суспільні дисципліни

  6. Під час узагальнення матеріалів за підсумками вивчення стану викладання української мови чітко формулювати пропозиції, вказувати терміни, контролювати хід виконання зауважень.

 10. Учителям української мови:

  1. Спрямувати роботу з обдарованими та здібними учнями на кінцевий результат.

  2. Особливе місце на уроках української мови відводити творчій роботі учнів.

  3. Чітко дотримуватись критеріїв оцінювання знань учнів, не допускати необ’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

 11. Змінювати традиційні рамки уроку, посилювати його місткість, підвищувати рівень індивідуалізації навчання i самостійної роботи учнів, розвивати їх творчу активність. У процесі навчання використовувати нові освітні технології, доцільні форми і методи навчання, які забезпечують умови розвитку, реалізації природного потенціалу учнів.

 12. Контроль за виконання даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Полішко О.М.Начальник відділу освіти

районної у місті ради Л.О.Темченкоподілитися в соціальних мережахСхожі:

Як скласти наказ про облікову політику
Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Наказ Міністерства соціальної політики України

Наказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Наказ
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції

Затверджено наказ Міністерства
Найменування. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс”

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України "Про захист персональних даних"

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка