Пошук по сайту


Правила прийому до державного навчального закладу «професійний ліцей м. Українки»

Правила прийому до державного навчального закладу «професійний ліцей м. Українки»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії, директор

Державного навчального закладу

«Професійний ліцей м. Українки»
____________________ Т.Є. Макеєва

„_____”______________2016 року


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ м. УКРАЇНКИ»

на 2016-2017 навчальний рік
1. Загальна частина

  1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Професійний ліцей м.Українки» на 2016-2017 навчальний рік (далі – Правила прийому) розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240, Тимчасового положення про професійний ліцей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.10.2002 р. № 587, статуту ліцею.

  2. До державного навчального закладу «Професійний ліцей м Українки» (далі – ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

  3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1. Прийом до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

  2. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

  3. Прийом громадян понад державне замовлення здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2. Приймальна комісія

  1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

  2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом, не пізніше, ніж за два тижні до початку прийому документів, визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

  3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;

 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 • аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення працівниками навчального закладу професійної орієнтації населення на підготовку та отримання робітничої професії у ліцеї;

 • приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі;

 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

  1. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційний стенд та Web-сайт ліцею.

  2. Строк повноважень приймальної комісії – один календарний рік.

  3. У 2016-2017 навчальному році ліцей здійснює прийом учнів для навчання за такими професіями:
1.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7241

Електромонтажник вторинних ланцюгів

7137

Електрослюсар будівельний

Освітній рівень вступника
Базова загальна середня освіта

Плановані обсяги прийому
25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
Повна загальна середня освіта. Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника
Електромонтажник вторинних ланцюгів 3-го розряду. Електрослюсар будівельний 4-го розряду

Термін навчання за професіями
3 роки

Форма навчання
Денна

Умови навчання
Державне замовлення

Спеціальні

вимоги

Електромонтажник вторинних ланцюгів

Електрослюсар будівельний

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження
2.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Освітній рівень вступника
Базова загальна середня освіта.

Плановані обсяги прийому
25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
Повна загальна середня освіта . Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника
Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду.

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду

Термін навчання за професіями
3 роки

Форма навчання
Денна

Умови навчання
Державне замовлення

Спеціальні

вимоги

Слюсар з ремонту автомобілів

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження
3.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

4222

Адміністратор

4112

Оператор комп’ютерного набору

Освітній рівень вступника
Базова загальна середня освіта

Плановані обсяги прийому
25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
Повна загальна середня освіта. Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника
Адміністратор.

Оператор комп’ютерного набору першої категорії

Термін навчання за професіями
3 роки

Форма навчання
Денна

Умови навчання
Державне замовлення

Спеціальні

вимоги

Адміністратор

Оператор комп’ютерного набору

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження4.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7141

Маляр

Освітній рівень вступника
Базова загальна середня освіта

Плановані обсяги прийому
25 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
Повна загальна середня освіта. Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника
Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду

Маляр 3-го розряду

Термін навчання за професіями
3 роки;

Форма навчання
Денна

Умови навчання
Державне замовлення

Спеціальні

вимоги

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Маляр

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження5.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7241

Електромонтажник вторинних ланцюгів

7137

Електрослюсар будівельний

Освітній рівень вступника
Повна загальна середня освіта.

Плановані обсяги прийому
20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника
Електромонтажник вторинних ланцюгів 3-го розряду. Електрослюсар будівельний 3-го розряду

Термін навчання за професіями
1 рік;

Форма навчання
Денна

Умови навчання
Державне замовлення

Спеціальні

вимоги

Електромонтажник вторинних ланцюгів

Електрослюсар будівельний

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження6.

Код за ДК 003-2010 та назва професії

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7141

Маляр

Освітній рівень вступника
Повна загальна середня освіта.

Плановані обсяги прийому
20 осіб

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
Кваліфікований робітник

Кваліфікація випускника
Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду

Маляр 2-го розряду

Термін навчання за професіями
1 рік;

Форма навчання
Денна

Умови навчання
Державне замовлення

Спеціальні

вимоги

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Маляр

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження2.7. Іногородні учні ліцею, на підставі поданої заяви, забезпечуються місцем у гуртожитку навчального закладу. Проживання у гуртожитку, для учнів ліцею, що навчаються за державним замовленням, є безкоштовним. Поселення в гуртожиток здійснюється відповідно до наказу директора ліцею після укладення між навчальним закладом, учнем та його (учня) батьками (особами, що їх замінюють) договору на тимчасове проживання в приміщенні гуртожитку ліцею.

2.8. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8-00 до 17.00 год.; субота з 9-00 до 16-00 год.; неділя – вихідні дні.
3. Документи для вступу

  1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання необхідність працевлаштування після закінчення навчання.

До заяви вступники додають:

 • документ про освіту (оригінал або завірену копію);

 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством, із висновком лікаря щодо придатності до навчання за обраною професією за станом здоров’я;

 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;

 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до ліцею (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

  1. Копії документів можуть засвідчуватися (за оригіналами) приймальною комісією ліцею або в установленому законодавством порядку. Не засвідчені копії документів, без пред’явлення оригіналів, до розгляду не приймаються.

3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.4. Прийом документів від вступників розпочинається 01 червня 2016 року та завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку навчальних занять.

3.5. При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації, інформаційний стенд та Web-сайт ліцею.

  1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним згоди на оприлюднення наявності підстав для вступу поза конкурсом, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.


4. Умови прийому

  1. Прийом до ліцею проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

 • за результатами співбесіди;

 • за рейтинговим списком вступників.

  1. Середній бал документа обчислюється за дванадцятибальною шкалою з округленням до десятих бала. При необхідності – до сотих. Результати встановлення середнього бала документів про освіту оформляються окремим протоколом засідання приймальної комісії.

  2. Конкурсний відбір проводиться поетапно упродовж усього періоду прийому документів.


5. Зарахування

  1. Зараховуються поза конкурсом:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

  1. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

  1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

  2. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення (оприлюднення) подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

  3. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора навчального закладу.

  4. Після завершення конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками); навчальним закладом і вступником (для неповнолітніх – його батьками (особами, що їх замінюють)) про навчання та подальше працевлаштування.

  5. Зарахування до ліцею здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.


6. Прикінцеві положення

  1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

  2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

  3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

  4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України та Правил прийому до Державного навчального закладу «Професійний ліцей м. Українки”» здійснюється Міністерством освіти і науки України, Київською обласною державною адміністрацією та департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації.


Розглянуто на засіданні приймальної комісії Державного навчального закладу «Професійний ліцей м. Українки» (протокол № 01 від 22 січня 2016 р.)

Секретар приймальної комісії

__________________________Т.В. Волос

«_____»_____________2016 року

Погоджено

Начальник відділу професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
________________Н.І.Гуляй
«_____»_____________2016 рокуподілитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу...
України 14 травня 2013 року №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за №823/23355 та обговорені...

Правила прийому до днз «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»
Директор Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації

Звіт директора днз «Професійний ліцей м. Українки»
У 2015 – 2016 навчальному році педагогічний та учнівський колективи працювали організовано, системно, технологічно, інноваційно,...

План роботи ради учнівського самоврядування днз «Професійний ліцей м. Українки»
«Моє сьогодні – основа мого завтра» (аналіз роботи ради учнівського самоврядування ліцею за І семестр 2015-2016 н р.)

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Тернопільський...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі» здійснюється відповідно до ліцензії...

Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 06 червня...
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015...

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...

Узгоджено
Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

Правила прийому до Львівського регіонального інституту державного управління
Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України здійснюється...

Положення про соціально-педагогічний патронат в умовах дошкільного навчального закладу
Це Положення визначає основні засади здійснення соціально-педагогічного патронату у діяльності дошкільного навчального закладуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка