Пошук по сайту


Нака з

Нака з

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.04.2005 N 204

Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх

навчальних закладів

На виконання п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України "Про

загальну середню освіту" ( 651-14 ) з метою забезпечення права на

освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1

класу Н А К А З У Ю:

1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу

зараховувати дітей, як правило, з 6 років.

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального

закладу (крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній

основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх

замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього

навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та

медичну картку встановленого зразка.

4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її

батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця

роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних,

що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного

навчання в школі.

5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення

тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо

засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального

закладу.

6. Прийом дітей до 1 класу спеціалізованого навчального

закладу здійснюється відповідно до Інструкції про порядок

конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій,

ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої

наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р.

N 389 ( z0547-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

04.07.2003 р. за N 547/7868).

7. Наказ про зарахування дитини до 1 класу загальноосвітнього

навчального закладу видає директор на основі поданих документів,

як правило, до початку навчального року.

8. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у

загальноосвітніх навчальних закладах ( v0240290-00 ) на кожного

учня-першокласника оформляється особова справа.

9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

освіти і науки України "Про прийом дітей до 1 класу

загальноосвітніх навчальних закладів" від 06.05.2001 року N 365

( v0365290-01 ).

10. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику

Міністерства освіти і науки України.

11. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій довести наказ до відома місцевих

органів управління освітою, керівників загальноосвітніх навчальних

закладів і забезпечити виконання його вимог.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

міністра Огнев'юка В.О.

Міністр С.М.Ніколаєнко
-------------------------------------------------------------------

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 365 від 06.05.2001

Про прийом дітей до 1 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту"

( 651-14 ) та з метою впорядкування прийому дітей до 1 класу

загальноосвітніх навчальних закладів Н А К А З У Ю;
1. До 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів приймати

дітей, як правило, з 6 років.

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам

управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій довести до відома керівників

загальноосвітніх навчальних закладів, що:

2.1. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітньої школи

комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі

відповідно до території обслуговування. Діти, які територіально не

обслуговуються загальноосвітнім навчальним закладом, можуть бути

зараховані до нього за умови наявності вільних місць у класі.

2.2. Для зарахування дитини до 1 класу батьками або особами,

які їх замінюють, подаються заява на ім'я директора

загальноосвітнього навчального закладу, копія свідоцтва про

народження та медична картка дитини встановленого зразка.

Вимагати від батьків або осіб, які їх замінюють, інші

довідки, зокрема з місця роботи, проживання, про заробітну плату

тощо, а також збирати грошові внески за вступ до школи категорично

забороняється.

2.3. Наказ про зарахування дітей до загальноосвітнього

навчального закладу видається директором на основі поданих

документів, як правило, до початку навчального року, але не

пізніше, ніж 5 вересня поточного року.

2.4. На кожного учня-першокласника у 10-денний термін з дня

підписання наказу про зарахування заводиться особова справа.

2.5. Кількість учнів у 1 класі не повинна перевищувати 30

осіб. Допускається зменшення наповнюваності 1 класу за умови

прийняття відповідного рішення органами місцевої виконавчої

влади.

2.6. При прийомі дитини до 1 класу неприпустимим є проведення

вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки її

знань з навчальних предметів.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Правила прийому

дітей шестирічного віку до 1 класу загальноосвітньої школи,

затверджені наказом Міністерства освіти СРСР від 25.01.85 N 13

(Бюллетень нормативних актов Министерства просвещения СССР. -

1985. - N 6. - С. 21 - 22; Основные документы о реформе

общеобразовательной школи, К. - "Радянська школа". - 1986. С. 110

- 111).

4. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику

Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень
Надруковано: "Освіта України", N 20 (248), 16 травня 2001 р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) н а к а з у ю

Нака з
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую

Нака з
Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

Нака з
Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

Нака з
Затвердити Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додається)

Нака з
Затвердити Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (додається)

Відділ освіти нака з
Про призначення відповідальних осіб за справний стан І безпечну експлуатацію газового господарства

Нака з
Навчальним закладам району проаналізувати та розробити план заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови

Нака з
Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка