Пошук по сайту


Заступник Міністра Міністерства доходів І зборів України

Заступник Міністра Міністерства доходів І зборів України

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8




З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Заступник Міністра Міністерства доходів і зборів України
__________________А.П. Ігнатов
„30” вересня 2013 року



Довідник № 68/2
інших податкових пільг
СТАНОМ НА 01.10.2013


Код пільги

Зміст пільги

Назва документа

Номер документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака

цільового

призначення


Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9




ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ






















Звільнення від сплати податку учасників Угод



















11020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації , у зв‘язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Указ Президента України; Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


202/94

2755-VI


04.05.94

02.12.10


16.07.94




0




11020186


Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 04 липня 2002 року
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

368-ІV
2755-VI


25. 12.02
02.12.10



11.02. 03





0




11020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов‘язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


№ 1194-IV

2755-VI


18.09.03

02.12.10


17.09.03





0




11020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

.

Закон України „Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької „
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


1606-ІV


2755-VI


17.03.04


02.12.10


25.05.04




0




11020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов‘язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво

Стаття 4
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

1335-IV


2755-VI


25.11.03


02.12.10


19.11.04




1




11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов‘язкових платежів.

У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов‘язкових платежів.


Закон України “Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та гранатову допомогу" ст. VII
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

1969-IV
2755-VI


01.07.04
02.12.10


01.07.04




1







11020214

Українская сторона звільняє Виконавчи органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов’язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди.

Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво” пп.b) п.3 ст.2
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


948-V
2755-VI



18.04.07

02.12.10


03.07.07




1





11020215

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва", п. 5 стаття 7 Угоди 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 

320-VI


2755-VI


04.06.08


02.12.10


18.07.08


01.04.2011




1





11020216

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов‘язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів.


Закон України „Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку пр

о співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні”

Розділ 8.02. Стаття 8 Договору
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


319-IV

2755-VI


4.06.08

02.12.10



17.07.08





1





11020217

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

Закон України „Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні”

Розділ 8.03. Стаття 8 Договору
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

319-IV

2755-VI


4.06.08

02.12.10



17.07.08





1





11020225


Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов’язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.


Закон України „Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією”

Стаття 3 Рамкової угоди
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2533-VI

2755-VI

21.09.2010

02.12.10


18.11.2010





0




11020085

Сума зарахованого під час сплати суб’єктами господарювання податку в Україні, податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені ними за кордоном, за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів розмір якого не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

Податковий кодекс України, пункти, 161.4 - 161.7
статті 160


2755-VI



02.12.2010



01.04.2011




0







Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій



















11020193

Вiд оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ i організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті „є” пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань,

Податковий кодекс України

абзац “а” ,”б”, ”д” п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020194

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті „є” пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у виглядi пасивних доходiв.

Податковий кодекс України

Абзац “а”, ”б”, ”в” “г”, ґ”,”д” ,”е” п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020195

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять до таких неприбуткових органiзацiй як компенсацiя вартостi отриманих державних послуг.

Податковий кодекс України

абзац “а” п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020196

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін/ дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.


Податковий кодекс України, абзац четвертий пункту 157.2, абзац п’ятий пункту 157.3, абзац четвертий пункту 157.4 – 157.6 статті 157 (пільга встановлена для неприбуткових установ зазначених в абзацах а, б, в, г, г пункту 157.1)

2755-VI

02.12.10

01.04.2011




1




11020197

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять неприбутковим органiзацiям вiд проведення їх основної дiяльностi, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Кодексу

Податковий кодекс України

абзац,”б”, “г”, п.157.1 статті 157


2755-VI

02.12.10







1




11020198

Вiд оподаткування звiльняються доходи у виглядi коштiв, якi надходять до кредитних спiлок та пенсiйних фондiв у виглядi внескiв на недержавне пенсiйне забезпечення або внескiв на iншi потреби, передбаченi законодавством.

Податковий кодекс України

абзац “в” , п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020199

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi доходiв вiд здiйснення операцiй з активами (без врахування пасивних доходiв) недержавних пенсiйних фондiв та кредитних спiлок, за пенсiйними вкладами (внесками), рахунками учасникiв фондiв банкiвського управлiння вiдповiдно до закону з цих питань.

Податковий кодекс України

абзац “в” , п.157.1 статті 157



2755-VI

02.12.10







1




11020200

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті „є” пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у виглядi разових або перiодичних внесків, відрахувань засновникiв та членiв.

Податковий кодекс України

абзац “ґ” , “ґ” п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020201

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi будь-яких iнших доходiв вiд надання культових послуг.

Податковий кодекс України

абзац “д” , п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020202

Вiд оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ i організацій отриманих у виглядi внескiв, коштiв або майно, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям для забезпечення потреб їх основної діяльності.

Податковий кодекс України

абзац “е” п.157.1 статті 157

2755-VI

02.12.10







1




11020205

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Податковий кодекс України

п.157.16 ст. 157


2755-VI

02.12.10

01.04.2011




1




11020210


Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств, із включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених зазначеним органом виконавчої влади.

Податковий кодекс України

п. 133.5 ст.133

2755-VI



02.12.2010



01.01.2011





0




11020226


Cуми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Податковий кодекс України п.п.135.5.5 п.135.5 ст.135 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020227


Cуми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи

Податковий кодекс України п.п.136.1.3 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011




0




11020228


Cуми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету

Податковий кодекс України п.п.136.1.7 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011




1




11020229


Cуми коштів у вигляді внесків, які

надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону

Податковий кодекс України аб. а) п.п.136.1.8 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

2755-VI

1057-IV


02.12.2010

09.07.2003


01.04.2011




0




11020230


Cуми коштів у вигляді внесків, які

надходять та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону

Податковий кодекс України аб. б) п.п.136.1.8 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020231


Cуми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

Податковий кодекс України п.п.136.1.9 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»

2755-VI
2299-III


02.12.2010
15.03.2001


01.04.2011




0




11020232


Cуми отриманого платником податку емісійного доходу

Податковий кодекс України п.п.136.1.10 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI


02.12.2010

01.04.2011




0




11020233


Дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 153.3 статті 153 цього Кодексу

Податковий кодекс України п.п.136.1.12 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020234


Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв

Кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які не повернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або не повернуті учаснику господарського товариства у зв'язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов'язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи.

Податковий кодекс України п.п.136.1.13 п.136.1 ст.136 р. ІІІ
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"



2755-VI

4834-VI


02.12.2010

24.05.2012

01.04.2011

01.07.2012




0




11020235


Кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу

Податковий кодекс України п.п.136.1.14 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020236


Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів

Податковий кодекс України п.п.136.1.15 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020237


Вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:

якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах іх повноважень;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок;

у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств.


Податковий кодекс України п.п.136.1.16 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

2755-VI
4834-VI


5083- VI



02.12.2010
24.05.2012


05.07.2012


01.04.2011
01.07.2012


12.08.2012






0




11020238


Кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 154.1 статті 154 цього Кодексу;

Податковий кодекс України п.п.136.1.17 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0





11020239


Суми коштів або вартість майна, отримані засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

Податковий кодекс України п.п.136.1.18 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020241


Вартість безоплатно отриманого платником податку майна, що створене в результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, програмами організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, а також іншими профілактичними заходами відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

Податковий кодекс України п.п.136.1.23 п.136.1 ст.136 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




1




11020242


Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

Податковий кодекс України п.п. 138.10.4 п.138.1 ст.138 р. ІІІ


2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020251


Витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;
витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи в трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;
витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Податковий кодекс України п.п. 140.1.3 п.140.1 ст.140 р. ІІІ



2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020252


Витрати платника податку (крім капітальних, які підлягають амортизації) на утримання та експлуатацію таких об'єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не використовуються з метою отримання доходу:
дитячих ясел або садків;
закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;
спортивних комплексів, залів і майданчиків, що використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної реабілітації працівників платника податку, клубів і будинків культури;
приміщень, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
багатоквартирного житлового фонду, в тому числі гуртожитків, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів житлово-комунального господарства;
дитячих таборів відпочинку і оздоровлення;
установ соціального захисту громадян (будинки-інтернати, будинки для престарілих).

Податковий кодекс України п.п. 140.1.8 п.140.1 ст.140 р. ІІІ



2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020253


Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, договору довірчого управління або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов'язаний сплачувати за власний рахунок страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів та внески на рахунки учасників фондів банківського управління найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.


Податковий кодекс України п. 142.2 ст.142 р. ІІІ
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

2755-VI
3609-VI

02.12.2010
07.07.2011

01.04.2011
12.08.2011




0




11020254


До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) платник податку має право включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внесків, визначених абзацом другим пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Податковий кодекс України

п.11 підр.4 р.ХХ

2755-VI



02.12.2010


01.01.2011





0




11020255


Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується:

у 2011 році з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення;

у 2012 - 2015 роках таким чином:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2011 року), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:

звітних (податкових) періодів починаючи з І півріччя і наступних звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних податкових періодах;

звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах до повного погашення такого від'ємного значення.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012 - 2015 років. Таке від'ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.

Для підприємств з доходом за 2011 рік менше 1 мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду I півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення.

Податковий кодекс України п. 150.1 ст.150 р. ІІІ

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм

Податкового кодексу України"
Податковий кодекс України

п.3 підр.4 р.ХХ


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

2755-VI

3609-VI

2755-VI
4834-VI

02.12.2010

07.07.2011

02.12.2010
24.05.2012

01.04.2011

01.08.2011


01.07.2012




0




11020256


Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
а) фізичним особам;
б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;
в) інститутами спільного інвестування;
г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.

д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.


Податковий кодекс України п.п. 153.3.5 п. 153.3 ст.153 р. ІІІ

Закон України

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку")


2755-VI

4057-VI


02.12.2010

17.11.2011

01.04.2011

01.01.2012




0




11020257


Податок, передбачений цим розділом, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних грошових лотерей.

Податковий кодекс України п. 153.11 ст.153 р. ІІІ



2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020258




Сума отриманого прибутку не включається до складу доходу установника управління

Податковий кодекс України п.п. 153.13.6 п. 153.13 ст.153 р. ІІІ

2755-VI



02.12.2010

01.04.2011




0




11020284


Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення.

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

Податковий кодекс України

пп. 153.8.3. п.

133.8.ст. 153 розділ ІІІ
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"


2755-VI

5519-VI


02.12.2010

06.12.2012


01.01 2013




0



  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Заступник Міністра Міністерства доходів І зборів України
Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв‘язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають...

Жодним законодавчим актом не передбачено необхідність надавати у...
Міністерство доходів І зборів України повторно розмістило проект наказу Міністерства доходів І зборів України «Про затвердження форми...

Персоналізація рро
Міністерства доходів І зборів є електронізація податкової звітності, а не штрафні санкції за ігнорування нових вимог. Штрафи для...

Особливості адміністрування пдв та ведення податкового обліку операцій...
Теофіпольське відділення Красилівської одпі доводить до Вашого відома лист-роз’яснення Міністерства доходів І зборів України від...

Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Основні етапи створення державної податкової служби України
Відповідно до наказу Міністерства фінансів урср заступником Міністра фінансів – начальником Державної податкової інспекції Міністерства...

Наказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...

Звітність
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого...

«Єдиноподатники» не перераховують до бюджету збір за видачу дозволу...
Лист Міністерства юстиції України від 19. 05. 2010 р. №6091-0-4-10-20 "Щодо порядку ведення обліку доходів І витрат суб’єктами малого...

Світовий банк готовий продовжувати надавати фінансову підтримку реформам в Україні
Україні. Про це йшла мова під час зустрічі віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка