Пошук по сайту


Колективний договір

Колективний договірПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК Директор школи

Касьян Наталія Іванівна Борох Лідія Олександрівна

Колективний договірЗолочівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів №3

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2011 - 2015 роки
вул. 1 травня, 53

смт. Золочів

Харківська обл.

62203

тел. 5-00-48

СХВАЛЕНО

загальними зборами трудового колективу

Золочівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів №3

Протокол № 2 від 19.05.2011 р.

Колективним договором охоплено

45 працюючих

Колективний договір набув чинності з

23 травня 2011 року

смт Золочів

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Золочівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2011-2015 роки укладений відповідно до Конституції України, Законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавства України про освіту, інших нормативно-правових актів України, положень Галузевої та Регіональної угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Регіональної Угоди між Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та Харківською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України, Колективного договору між відділом освіти Золочівської районної державної адміністрації та Золочівською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України з метою забезпечення соціального захисту найманих працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Договір, включає зобов’язання Сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи школи, реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій працівників.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Сторони договору

Колективний договір укладений між адміністрацією Золочівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження (далі – адміністрація) - з однієї сторони, і профспілковим комітетом Золочівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, який відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, представляє та захищає інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування і діє на підставі Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та Положення «Про первинну профспілкову організацію Золочівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3» (далі – профком) – з другої сторони.

  1. Сфера дії договору

   1. Договір є нормативним актом соціального партнерства, який здійснює регулювання колективних трудових відносин і соціально-економічних питань в навчальному закладі, що стосуються інтересів працівників, що і є предметом цього договору.

   2. Дія Договору поширюється на всіх працівників Золочівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області.

   3. Договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи навчального закладу, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

   4. Гарантії, передбачені Договором, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, передбачені колективним договором, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою, Регіональною Угодами та даним договором.

  2. Термін дії договору

   1. Договір укладається на 2011-2015 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє протягом 2011-2015 років.

   2. У разі неукладання нового Договору до 01.01.2016 р., цей Договір продовжує свою дію до укладання нового.

   3. Жодна із сторін Договору не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.Розділ II

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

  1. Колективний договір

   1. Адміністрація зобов’язується

    1. Виконувати діючі нормативно-правові акти про працю, норм Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Координаційною радою Конфедерації роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України в частині, що стосується освітянської галузі та Галузевої, регіональної угод, Колективного договору між відділом освіти і Золочівської районної організації профспілки працівників освіти і науки.

    2. Вживати заходів щодо забезпечення виконання положень Колективного договору.
   1. Профком зобов’язується:

    1. Вживати заходів щодо:

 • обов’язкового ініціювання колективних переговорів з адміністрацією закладу;

 • підвищення ефективності роботи по укладанню та виконанню колективного договору.

    1. Підвищити вимоги до адміністрації закладу, роботодавця, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади всіх рівнів щодо виконання положень колективного договору.

    2. Контролювати виконання Колективного договору.

    3. Інформувати органи Державної інспекції праці про факти порушення роботодавцем умов колективного договору.
   1. Сторони Договору домовилися:

    1. На умовах, передбачених ст. 19 Закону України “Про колективні договори і угоди”, взаємно і своєчасно надавати інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням даного договору.

    2. Забезпечити контроль за дотриманням законодавства про працю, норм Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Координаційною радою Конфедерації роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України в частині, що стосується освітянської галузі та Галузевої, регіональної угод, Колективного договору між відділом освіти і Золочівської районної організації профспілки працівників освіти і науки і, в разі виявлення порушень, притягати до відповідальності винних осіб.
  1. Зайнятість

   1. Адміністрація зобов’язується:

    1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України від 23.01.96 р. № 77/96 „Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” у частині працевлаштування молодих спеціалістів.

    2. Співпрацювати з відповідними структурами служби зайнятості населення щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

    3. Здійснювати аналіз кадрового забезпечення та подавати статистичний звіт відділу освіти.

    4. Не допускати в закладі необґрунтованих масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 10 % чисельності працівників протягом календарного року,) окрім випадків ліквідації.

    5. Самостійно або спільно з відділом освіти порушувати питання перед місцевими органами виконавчої влади про призупинення звільнення або поетапне звільнення працівників при неможливості їх подальшого працевлаштування.

    6. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації праці, в тому числі реорганізацію і перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників, не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих дій з обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

    7. Вживати заходів щодо недопущення вивільнень працюючих педагогічних працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу протягом навчального року.

    8. Взаємодіяти з державною службою зайнятості.
   1. Сторони Договору домовились:

    1. Проводити двосторонні консультації з приводу необхідності скорочення понад як 10 відсотків чисельності працівників.

    2. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

    3. Здійснювати заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

    4. Організовувати навчання працівників з питань чинного законодавства про працю та охорону праці.

    5. З метою створення педагогічним працівникам умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години педагогічного навантаження розподіляти, у першу чергу, між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження за відповідним фахом освіти;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу освіти, працівників інших установ і закладів освіти за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі, не меншому відповідній кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції „Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.


  1. Робочий час та час відпочинку

   1. Адміністрація зобов’язується:

    1. Забезпечувати встановлені чинним законодавством норми тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників закладу.

    2. Вживати заходів для забезпечення розробки в закладі правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження з профкомом часу початку і закінчення роботи, режиму роботи змінами, розкладу занять, поділу робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу.

    3. При затвердженні графіків роботи передбачати можливість приймання працівниками їжі протягом робочого часу у разі неможливості встановлення обідньої перерви.

    4. Забезпечити ведення обліку роботи педагогічних працівників та здійснення її оплати.

    5. Допускати надурочні роботи лише у випадках передбачених чинним законодавством.

    6. Забезпечити надання щорічних оплачуваних відпусток педагогічним працівникам закладу згідно з чинним законодавством відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів), інших установ і закладів, педагогічним працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346.

    7. На початку календарного року (до 10.01) затверджувати за погодженням із профспілковим комітетом графік надання основних щорічних відпусток працівникам, в якому враховувати інтереси працівників. (Додаток №20).

    8. Не допускати відмови працівникам у наданні щорічних відпусток або їх заміни грошовою компенсацією.

    9. Надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам із ненормованим робочим днем згідно ст.8 п.2 Закону України «Про відпустки» (Додаток №1), додаткові оплачувані відпустки за особливий характер праці ст.8 п.1 Закону України «Про відпустки» (Додаток №2), додаткові оплачувані відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах згідно ст.7 Закону України «Про відпустки» (Додаток №3).

    10. Забезпечувати реалізацію права працівників, які звільняються, на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням, або, за бажанням працівника, на грошову компенсацію невикористаної відпустки.

    11. Надавати можливість подружжю, яке працює в одній установі, отримувати відпустки одночасно.

    12. Дотримуватися чинного законодавства щодо зарахування жінкам до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки, періодів їх роботи на умовах неповного робочого часу під час частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

    13. Надавати жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

    14. Вживати заходів щодо скорочення кількості і тривалості відпусток без збереження заробітної плати, наданих з метою економії бюджетних коштів та виробничою необхідністю.

    15. У періоди, впродовж яких у закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку з санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими незалежними від працівників обставинами, залучати педагогічних працівників до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, в межах норми годин встановленої при тарифікації з 100 % оплатою.

    16. Залучати учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період, виключно в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

    17. Залучати педагогічних працівників до роботи в оздоровчих таборах лише за їх згодою в межах кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

    18. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

    19. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

    20. Застосовувати особливу форму трудового договору – контракт виключно у випадках, прямо передбачених Законами України.

    21. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт.

    22. Не допускати випадків примусового укладання строкових трудових договорів, у тому числі контрактів, з працівниками закладу з ініціативи роботодавця. Не укладати строкові трудові договори з працівниками з мотивації необхідності його випробовування.

    23. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.
   1. Профком зобов’язується

    1. Організувати шефство над студентами педагогічних навчальних закладів під час проходження ними переддипломної практики у закладі.

    2. Здійснювати належний контроль за дотриманням адміністрацією встановлених норм робочого часу та відпочинку.
  1. Нормування та оплата праці

   1. Адміністрація зобов’язується:

    1. Дотримуватися законодавства про оплату праці.

    2. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати у розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

    3. Здійснювати заходи для виплати поточної заробітної плати в такі строки: аванс 12 числа щомісяця , остаточний розрахунок 27 числа цього ж місяця. Оплату праці здійснювати згідно положення про оплату праці (Додаток №4).

    4. Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати, в тому числі у період відпусток і канікул, в установах і закладах галузі та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

    5. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам згідно ст.57 Закону України “Про освіту» (Додаток №8).

    6. Запровадити підвищену оплату праці працівникам, зайнятим на важких роботах та на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці згідно з чинним законодавством. (Додаток №6)

    7. Здійснювати додаткову оплату за роботу у нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку) працівникам закладу, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі не менше 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) на виконання Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України.

    8. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

    9. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсацію втрати частини заробітної плати, пов’язаної із порушенням термінів її виплати.

    10. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників у зв’язку зі змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

    11. Здійснювати преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладу у межах фонду заробітної плати (Додатки №№9,10,11).

    12. Забезпечувати оплату праці працівників закладу за заміну усіх тимчасово відсутніх працівників.

    13. Вживати заходів для оплати простою не з вини працівника у відповідності до діючого законодавства.

    14. Вживати заходів щодо оплати праці вчителів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводиться з незалежних від них причин (сільгоспроботи, епідемії, метеорологічні умови тощо), з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

    15. Здійснювати доплату за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи (Додаток №7).

    16. Встановити норму тривалості робочого часу на тиждень і рік для працівників закладу (Додаток №5).

    17. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

    18. Вживати заходів для забезпечення учителів роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

    19. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. Після закінчення відпустки по догляду за дитиною забезпечувати педагогічним працівникам педагогічне навантаження в обсязі не менше тарифної ставки.

    20. Повідомляти працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження. Зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік

    21. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів закладу, за завідування якими встановлюється додаткова оплата.
   1. Профком зобов’язується

    1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань оплати праці в галузі за роботу в понадурочний час, у святкові та вихідні дні у відповідності до діючого законодавства.

    2. Спрямовувати роботу на здійснення контролю за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації та нормування праці, розподілення педагогічного навантаження, дотриманням в закладі трудового законодавства.

    3. Реалізовувати відповідно до чинного законодавства свої функцій щодо контролю за виконанням колективного договору у частині своєчасної виплати заробітної плати.

    4. Здійснювати контроль за станом погашення заборгованості із заробітної плати працівникам.

    5. Інформувати органи Державної інспекції праці про факти порушень вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення таких порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
   1. Сторони Договору домовилися:

    1. Спільно здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, аналізувати причини затримки і вживати заходи щодо їх усунення.

    2. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

    3. Надавати не звільненим від основної роботи профспілковим працівникам можливість виконання громадських доручень, участі в консультаціях та переговорах в інтересах трудового колективу.  1. Охорона праці та здоров'я

   1. Адміністрація зобов’язується:

    1. Виконувати вимоги щодо організації роботи з охорони праці, передбачених Законом України «Про охорону праці» та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти..

    2. Щорічно заслуховувати на нараді при директорі питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.

    3. Здійснювати навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності вчителів, що проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями перед прийманням їх на роботу та періодично один раз на три роки. Для всіх інших працівників закладу проводити навчання перед прийманням їх на роботу та періодично один раз на три роки чи у вигляді періодичних інструктажів у відповідності з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності (охорони праці) учасників навчально-виховного процесу (Додатки №№12, 13).

    4. Залучати кошти на проведення профілактичних заходів з охорони праці в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

    5. Контролювати за станом пожежної безпеки в закладі.

    6. Створити та забезпечити роботу кабінету з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року.

    7. Вживати заходів щодо проведення експертизи будівель закладу, що знаходяться в незадовільному стані, для визначення можливості їх подальшої експлуатації.

    8. Сприяти проведенню за кошти роботодавця попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в тому числі зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов`язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст.17 Закону „Про охорону праці”); забезпечити за рахунок організації позачерговий медичний огляд за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров`я пов’язане з умовами праці (ст.17 Закону „Про охорону праці”). За час проходження медичного огляду за працівниками зберігати місце роботи (посаду) і середній заробіток. Не допускати до роботи працівників, які ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду, без збереження заробітної плати. Перелік професій, які повинні проходити медогляд щорічно додається (Додаток №14).

    9. Сприяти проведенню атестації робочих місць за умовами праці власником закладу.

    10. Забезпечувати працюючих в шкідливих і важких умовах, підтверджених за результатами атестації робочого місця, відповідними пільгами і компенсаціями.

    11. Забезпечити безкоштовне надання працівникам закладу спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту, в обсягах та у терміни, передбачені чинним законодавством (Додаток №15).

    12. Забезпечити безкоштовне надання працівникам закладу миючих засобів на прання спецодягу (Додаток №16).

    13. Забезпечити виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям (Додаток №17).

    14. Виплачувати за рахунок коштів роботодавця додатково одноразову матеріальну допомогу працівнику, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обов`язків, без стійкої втрати працездатності (додаток №18). Якщо комісією з розслідування нещасних випадків буде встановлено, що нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на 50% (ст.9, абзац 2 Закону України „Про охорону праці”).

    15. Забезпечувати контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

    16. Забезпечувати проведення Всеукраїнського громадського огляду конкурсу охорони праці в закладі відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 квітня 2004 року.
   1. Профком зобов’язується:

    1. Забезпечувати ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо умов праці, виконання заходів соціального захисту працюючих, відповідно до положень колективного договору.

    2. Забезпечувати участь технічного інспектора праці Профспілки у роботі комісій зі спеціального розслідування нещасних випадків та професійних захворювань.

    3. Забезпечувати участь технічного інспектора праці Профспілки у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників закладу.

    4. Сприяти здійсненню відповідних заходів у ході щорічного проведення Всесвітнього Дня охорони праці.
   1. Сторони Договору домовилися:

    1. Забезпечити контроль:

 • за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

 • за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективним договором;

 • за безпечною експлуатацією будівель і споруд закладу;

 • за якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.


РОЗДІЛ 3

ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  1. Адміністрація зобов’язується:

   1. Організовувати роботу по здійсненню контролю за безумовним дотриманням нормативних документів з питань трудового законодавства.

   2. Забезпечити розгляд заяв, скарг, звернень, подань громадян та профкому, вживати заходів для усунення причин, що їх викликають.

   3. Сприяти вирішенню питання щодо проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладу, придбання медичних книжок нового зразка.

   4. Вживати заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників. Вносити пропозиції щодо запровадження ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних працівників, у тому числі шляхом пільгового кредитування.

   5. Вживати заходів щодо забезпечення оплати проїзду та добових працівникам закладу, які направляються на підвищення кваліфікації, перепідготовку та перекваліфікацію.

   6. Вживати заходів щодо контролю за виконанням органами виконавчої влади на місцях вимог ст.ст. 14, 55, 57 Закону України “Про освіту” щодо соціального захисту педагогічних працівників сільської школи.

   7. Спільно з відділом освіти вживати заходів щодо реалізації права педагогічних працівників на користування подовженою відпусткою, забезпечення житлом у першочерговому порядку, на пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва, одержання службового житла, підвищення кваліфікації, перепідготовку.

   8. Вживати заходів щодо виділення транспорту відділом освіти для поховання колишніх працівників закладу, рідних та близьких працюючих у закладі.

   9. Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.

   10. Надавати всім категоріям працівників, включаючи педагогічних, матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), преміювати відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.

   11. Здійснювати заходи по забезпеченню:

- оплати простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплати праці вчителів, вихователів, в тому числі груп продовженого дня, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

   1. Беззаперечно дотримуватись вимог чинного законодавства щодо недопущення відрахувань із заробітної плати в разі звільнення працівника до закінчення робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки, якщо він звільняється з роботи у зв’язку з:

- відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці;

- змінами в організації виробництва та праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні установ, скороченні чисельності або штату працівників;

- виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають даній роботі;

- нез'явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;

- направленням на навчання;

- виходом на пенсію;

- призовом на військову службу;

- переведенням працівника, за його згодою, в інший заклад або переходом на виборну посаду;


  1. Профком зобов’язується:

   1. Спрямовувати роботу на організацію контролю за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов та нормування праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в закладі трудового законодавства.

   2. Проводити роз’яснювальну роботу в колективі щодо конституційних, трудових прав та гарантій працюючих, а також методів і форм їх захисту.

   3. Відповідно до ст. 45 КЗпП України порушувати питання перед власником або уповноваженими ними органами про розірвання трудового договору з керівником закладу або усунення його з посади у разі порушення або невиконання зобов’язань за колективним договором.

   4. Щорічно аналізувати стан забезпечення педагогічних працівників безплатним житлом з безплатним опаленням і освітленням у межах встановлених норм. На підставі узагальнених даних вносити відповідні пропозиції до органів законодавчої та виконавчої влади.

   5. Співпрацювати з Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.
  1. Сторони Договору домовились:

   1. Здійснювати щорічний аналіз стану надання пільгових кредитів та компенсацій з державного (місцевого) бюджету педагогічним працівникам при спорудженні ними житла в сільській місцевості відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Указу Президента України “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

   2. Спрямовувати роботу на дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти.
РОЗДІЛ 4

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

  1. З метою подальшого розвитку соціального партнерства сторони Договору домовились про таке:

   1. Вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, Федерації профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

   2. Сприяти укладанню колективного договору в закладі.

   3. Впроваджувати практику проведення попереднього консультування щодо укладання та виконання колективного договору і їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод, колективного районного договору.

   4. Адміністрація на запрошення профкому братиме участь у заходах, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників.

   5. Адміністрація на запит профкому надаватиме інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладу, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

   6. Адміністрація сприятиме профкому у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів.

   7. Адміністрація сприятиме профкому у навчанні профспілкових активістів.

   8. Спрямовувати свою діяльність на виконання зобов’язань за даним Колективним договором.
  1. Сприяння роботі первинної профспілкової організації Золочівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 з питань соціально-економічного захисту працівників закладу, підвищенню ефективності її діяльності.

   1. Адміністрація зобов’язується:

    1. Сприяти діяльності в закладі первинної профспілкової організації, її організаційних ланок щодо захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників закладу, дотриманню прав та гарантій, передбачених Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

    2. Спрямовувати діяльність на безумовне забезпечення законодавчо закріплених положень щодо прав працівників на об’єднання в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів та гарантій їх діяльності.

    3. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків за особистими заявами членів трудового колективу з перерахуванням зібраних внесків на рахунки профспілкових органів не пізніше 3-х банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

    4. Не допускати втручання в статутну діяльність первинної профспілкової організації, передбачену чинним законодавством.

    5. Вводити представників первинної профспілкової організації до складу комісій до яких, відповідно до законодавства, повинні входити профспілкові активісти: тарифікаційна та атестаційна комісії , комісія по прийому готовності закладу до нового навчального року, комісія по проведенню конкурсів та конкурсів-оглядів, комісія по розподілу премій працівникам закладу, комісія по розробці і контролю за виконанням колективного договору, комісія по трудовим спорам, комісія по розгляду травм і нещасних випадків, комісія з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

    6. Утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки.

    7. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладу, в компетенції яких - прийняття рішень із питань соціально-трудових відносин.

    8. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

    9. Сприяти наданню у користування профспілковому комітету приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, зв’язком (в т.ч. електронною поштою, Internet) для взаємного обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України.

    10. Забезпечувати вільний вхід до закладу представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками.
  1. Профком зобов’язується:

   1. Активізувати участь у громадському та профспілковому житті працівників закладу.

   2. Нести відповідальність стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

   3. Представляти інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

   4. Інформувати відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації, Золочівську районну організацію Профспілки працівників освіти про факти порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в закладі з метою вжиття відповідних заходів.


РОЗДІЛ 5

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Контроль за виконанням Договору та відповідальність сторін.

   1. Контроль за ходом виконання Договору здійснюється не менше двох разів на рік спільною комісією, сформованою сторонами, які уклали договір (Додаток № 19). Інформація про хід її виконання доводиться до працівників закладу.

   2. Кожна зі Сторін визначає заходи з виконання Договору та відповідальних осіб, інформує про це іншу Сторону.

   3. Сторони, які уклали Договір , несуть безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань.

   4. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення, невиконання умов даного Договору, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
  1. Порядок внесення змін чи доповнень до Договору

   1. У період дії Договору в цілому або його окремі положення можуть бути змінені або доповнені тільки за взаємною згодою сторін після проведення переговорів. Жодна зі Сторін не може в односторонньому порядку змінити положення Договору.

   2. Пропозиції однієї Сторони щодо внесення змін та доповнень до Договору обов’язкові для розгляду у десятиденний термін другою Стороною.

   3. Переговори щодо внесення змін чи доповнень починаються не пізніше десятого дня з моменту отримання пропозицій щодо внесення змін чи доповнень до Договору.

   4. Сторони вступають у переговори по укладанню нового Договору не раніше 3-х місяців і не пізніше 1-го місяця до закінчення терміну дії цього Договору.Директор школи Голова профкому

Л.О.Борох Н.І.Касьянподілитися в соціальних мережахСхожі:

Ну реєстрацію колективного договору
Колективний договір на 2012-2014 р р між адміністрацією та трудовим колективом

Колективний договір
...

Колективний договір між адміністрацією
Додаток Перелік професій, посад, яким видається безоплатно спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту

1. 1 Колективний договір укладено між Власником дп „Зарічненський...
Колективний договір укладено між Власником дп „Зарічненський лісгосп” в особі директора, з однієї сторони, І профспілковим комітетом,...

Колективний договір”
Одним з напрямів соціально-партнерських відносин є укладення колективних договорів І колективних угод. У да­ний час в Україні вони...

“ Авторські договори”
Поняття І види авторських договорів про передавання твору для використання; видавничий договір, постановчий договір, сценарний договір...

Договір оренди транспортного засобу
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди транспортного засобу (надалі іменується "Договір") про наступне

«Золота гарантія» депозитний договір №
Вкладник), з другої сторони, (далі – Сторони) уклали цей депозитний договір (далі -договір) про наступне

Договір про надання послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Уклали цей договір про таке (далі Договір)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка