Пошук по сайту


В роботі щодо соціального захисту дітей пільгових категорій

В роботі щодо соціального захисту дітей пільгових категорій

Докучаєвська міська рада

відділ освіти

методичний кабінет

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

В РОБОТІ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

Тема: “Дотримання вимог чинного законодавства з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях громадян України ”

Докучаєвськ-2013

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Основні завдання по роботі з дітьми пільгового контингенту

 1. Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту.

 2. Формування гармонійного розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах освіти, науки і культури.

 3. Профілактика захворюваності, дитячого травматизму, оволодіння знаннями з основ безпеки житєдіяльності, розвиток критичного мислення щодо збереження та відновлення здоров»я.

 4. Проведення радикальних заходів щодо запобігання інфекційним і паразитарним захворюванням.

 5. Здійснення заходів щодо профілактики злочинності, алкоголізму і куріння серед дітей.

 6. Реалізація наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем дитинства.


Основні напрямки роботи з реалізації завдань.

 1. Поліпшення умов розвитку, виховання, реалізація творчих здібностей дитини.

 2. Сприяння повноцінному харчуванню дітей пільгового контингенту.

 3. Поліпшення умов для дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах.

 4. Поліпшення стану здоров'я шляхом профілактики захворювань та оздоровлення дітей.

 5. Організація повноцінного дозвілля дітей, розвиток їх природних здібностей.

 6. Забезпечення дітям повноцінної участі у всіх сферах діяльності відповідно до їх віку.

 7. Діагностико – психологічне обстеження.

 8. Надання адресної допомоги дітям, що перебувають в особливо складних матеріальних умовах.


Алгоритм роботи з дітьми пільгового контингенту

 1. Виявлення учнів пільгового контингенту.

 2. Обстеження житлово – побутових умов проживання дітей пільгового контингенту, складання актів.

 3. Збір об'єктивних даних, що підтверджують належність дітей до пільгової категорії.

 4. Ведення систематичного обліку роботи з дітьми.

 5. Відвідування дітей удома, вивчення психологічного клімату в сім'ї, виявлення потреб сім'ї.

 6. Виявлення взаємовідносин учнів в колективі, і мікроколективі, міжгрупові зв 'язки (соціометрія, тестування тощо).

 7. Вивчення морально – психологічного клімату в класі.

 8. Вивчення індивідуальних психологічних якостей дітей (тестування, анкетування тощо).

 9. Складання психолого – педагогічної характеристики учня, що належить до пільгової категорії.

 10. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту, делікатності в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічної етики.

 11. Контроль за відвідуванням уроків, контроль харчування, медичних оглядів.

 12. Контроль за станом здоров'я, формування засад здорового способу життя.

 13. Вивчення рівня розвитку класного колективу, ролі та позиції дітей в колективі.

 14. Вивчення прав дитини (“Конвенція про права дитини”, Укази Президента та ін.).

 15. Включення дітей в колективну діяльність, додержання принципів природо відповідності та гуманізму.

 16. Виявлення природних нахилів, обдарованості, створення ситуації успіху.

 17. Залучення дітей пільгового контингенту до роботи в МАН, занять в гуртках та секціях спортивного та художньо-естетичного напрямів.

 18. Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних і тематичних вечорів, рингів, дискусій та ін.), що спрямовані на формування в учнів загальнолюдських цінностей та рис загальнолюдської моралі.

 19. Проведення індивідуальної роботи (класний керівник, психолог, соціальний педагог) з батьками, неформальними лідерами (бесіди, тренінги-спілкування, соціально-рольовий, рефлективно – прогностичний, психосаморегуляції), індивідуальні програми створення умов психолого – педагогічного комфорту.

 20. Проведення індивідуальної роботи, організація додаткових занять та допомоги (учнівської та вчительської) з невстигаючими дітьми.

 21. Проведення батьківських лекторіїв на теми зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу життя, соціального захисту дітей пільгових категорій.

 22. Засідання методоб'єднання класних керівників з питань соціального захисту, звіти класних керівників щодо роботи з дітьми пільгових категорій.

 23. Педагогічні педради з питань соціального захисту, роботи з дітьми пільгових категорій та підвищення їх успішності.

 24. Індивідуальна робота з вчителями, що припускаються відхилень від педагогічних вимог у навчально – виховному процесі.


ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

У плані передбачити:

 • ознайомлення та роботу з нормативними документами з охорони дитинства;

 • планування заходів на реалізацію діючих програм з охорони дитинства;

 • проведення обстежень дітей соціально незахищених категорій;

 • організацію харчування дітей пільгових категорій;

 • контроль за проходженням медичного огляду школярів;

 • організацію індивідуального навчання вдома;

 • залучення дітей соціально незахищених категорій до гурткової роботи, факультативів, спортивних секцій;

 • організацію проведення благодійних акцій;

 • оформлення соціальних паспортів школи і класів;

 • тематичні вивчення питань з охорони дитинства;

 • взаємодію з органами опіки та піклування;

 • організацію оздоровлення та відпочинку;

 • організацію роботи батьківських лекторіїв з питань допомоги у вихованні дітей та ознайомлення із законодавством з охорони дитинства;

 • організацію профорієнтаційної роботи з дітьми соціально незахищених категорій;

 • розроблення і виконання заходів з охорони дитинства;

 • підбиття підсумків успішності дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із проблемних сімей;

 • подачу статистичної звітності з питань соціального захисту дітей пільгових категорій.


УДОСКОНАЛИТИ РОБОТУ З КОНТРОЛЮ

періодично на наради при директорові, на педради виносити питання охорони дитинства, заслуховувати звіти класних керівників, соціальних педагогів, хід виконання заходів.
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА:

 1. Списки дітей усіх соціально незахищених категорій.

 2. Особові справи на дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • копія свідоцтва про народження;

 • документи, що засвідчують відсутність батьків;

 • рішення опіки та піклування або суду про призначення опіки;

 • щорічні акти обстежень;

 • результати щорічних медичних оглядів;

 • документи, що засвідчують матеріальне забезпечення дітей;

 • документи, що засвідчують забезпечення дітей майном, житлом, землею.

 • акти обстеження житлово – побутових умов проживання дітей. (В акті має бути детально відображено умови проживання дитини – чи забезпечена вона сезонним одягом, продуктами харчування, чи створено умови для підготовки уроків, санітарний стан приміщення, чи потребує допомоги, які у неї стосунки з батьками, чи трапляються випадки насильства від батьків чи осіб, які їх заміняють щодо дитини). Усі акти затверджує директор школи. Акти аналізують класні керівники, соціальні педагоги, їх виносять на розгляд педради, наради з директором. За результатами приймають конкретні рішення - звернутися до органу місцевого самоврядування, у центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для встановлення соціального супроводу, , залучити психолога для надання психологічної допомоги, допомогти педагогічно, залучити до участі в роботі гуртка тощо.

На основі актів обстежень складають соціальний паспорт школи.
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Оцінка рівня поінформованості про проблему.

Рівень Вашої поінформованості з даної проблеми.

Дати відповіді на запропоновані питання:

 • Яке визначення має термін “дитина”? Який документ дає визначення терміну? Які є форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

 • Дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування. Яка між ними різниця? Який Закон дає ці визначення?

 • Дитина з багатодітної родини, з неповної сім’ї.

 • Дати визначення терміну “мати-одиначка”, динока мати, дитина-інвалід.

 • Які соціальні виплати гарантуються дітям? Який закон передбачає соціальні виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування?

 • Які права мають діти? Який документ гарантує їм ці права? Чи передбачена в Законах відповідальність дорослих за порушення прав дитини?

 1. Розвиток практичних навичок.

Завдання для обговорення:

1.Який статус: дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, мають діти згідно поданих документів:

-свідоцтво про смерть матері, про смерть батька-це дитина ( сирота, позбавлена батьківського піклування);

-свідоцтво про смерть матері, довідка із РАГСУ про реєстрацію батька згідно ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України (сирота, позбавлена батьківського піклування);

-рішення суду про позбавлення батьківських прав обох батьків ( сирота, позбавлена батьківського піклування);

-рішення суду про позбавлення батьківських прав батька, рішення суду про визнання ( сирота, позбавлена батьківського піклування);

-мати визнана судом недієздатною, довідка із РАГСУ про реєстрацію батька згідно ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України (сирота, позбавлена батьківського піклування);

-акт про залишену, покинуту дитину (сирота, позбавлена батьківського піклування).

2. Чому, на підставі яких документів позбавляються батьківських прав батьки. Чи позбавляються батьківських прав:

-батьки допомагають дітям, матеріально утримують, діти проживають з бабусею та дідусем;

-діти протягом року проживають у дитячому будинку, батьки їх не відвідують, не спілкуються;

-батько не сплачує аліменти, не спілкується з дитиною;

-батьки наркомани, алкоголіки ( зі слів, довідки відсутні);

-батьки не забрали дитину з пологового будинку;

-сім’я проживає в незадовільних санітарно гігієнічних умовах;

-батько із матір’ю розлучені, батько оформив на дитину депозитний рахунок, кладуться кошти;

-мати засуджена, реєстрація батька проведена у відповідності до ч.1 ст.135 СКУ.

3. У яких випадках призначається опіка над дитиною. Хто має право бути опікуном. Які документи необхідно збирати для цього? Хто призначає опіку?

-дитина має батька, мати померла. Чи призначать опікуна?

-майбутній опікун не працює. Чи призначать опіку?

-майбутній опікун зловживає спиртними напоями. Чи може він бути опікуном?

-майбутній опікун позбавлений батьківських прав стосовно своїх дітей. Чи може він бути опікуном?

-майбутній опікун не сплачує аліменти на своїх дітей. Чи може він бути опікуном?

-майбутній опікун не є родичем дитини. Він зовсім стороння людина. Має позитивні характеристики. Працює, матеріально добре забезпечений. Чи може бути опікуном?

4. Чи призначать опікуном над дитиною бабусю (дідуся), якщо батьки дитини перебувають за кордоном на заробітках? Який документ регламентує вирішення даного питання. Які ваші дії з даного питання?

5. Чоловік і жінка проживають у громадянському шлюбі ( шлюб у відділі РАГСУ не зареєстровано). Чи визнається громадянський шлюб? Дати пояснення з такого приводу:

-батьком дитини записаний чоловік, який проживає з матір’ю. РАГС дав довідку про те, що реєстрація батька проведена на підставі ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України ( Чи вважається чоловік батьком дитини? )

-батьком дитини записаний перший чоловік матері, з яким вона розлучилась ( є рішення суду, а до РАГСУ не звернулась за свідоцтвом про розірвання шлюбу). Чи вважається чоловік батьком, чи має сплачувати аліменти?. Чоловік одружився з жінкою, яка мала дитину, усиновив її. Через 3 роки шлюб розпався. Дружина подала чоловіка на сплату аліментів на усиновлену дитину? Чи повинен він їх сплачувати?

Як виправити ситуацію.

-чоловік помер. Дружина звернулась до суду ( з питання захисту права дитини на пенсію по втраті годувальника. Чи буде призначена пенсія по втраті годувальника? Які документи потрібно подати в суд?

-Що таке аліменти? Хто їх призначає? За якої умови? Чи повинні батьки, позбавлені батьківських прав, їх сплачувати?

Який розмір аліментів призначає суд ? Що робити дружині у випадку, якщо батько не сплачує аліменти, на яку допомогу вона може розраховувати? Хто має право на отримання аліментів у такому випадку: батьки розлучені, дитина залишилась із матір’ю, батько сплачує аліменти, згодом матір позбавляють батьківських прав, хто має право на отримання аліментів? Як правильно поступити?

-Дитина залишалась із матір’ю після розлучення, батько сплачував аліменти, мати спилась, батько забрав дитину до себе на проживання, чи буде він продовжувати сплату? Хто має це вирішити?

6. Чи мають діти право на житло?.

-батько помер ( право власності на будинок було на батькові). Якими будуть частки матері та дітей?

-батьки розлучені ( йде поділ житла, майна). Чи матиме частку житла дитина згідно рішення суду?

-дитина прописана (не є власником), батьки хочуть продати житло. Чи можна нотаріально оформити договір купівлі-продажу, виписавши дитину?

-чи випише паспортний стіл малолітню дитину ( без батьків), аби ті продали квартиру?

-чи зможуть батьки продати 1/3 частку квартири, що належить малолітньому сину, якщо вони хочуть придбати нове житло? Хто повинен дати їм дозвіл на правочин.

3. Пошук шляхів вирішення, отримання інформації.

Обговорення в групах. Відповіді. Уточнення.
ІІІ.РЕФЛЕКСІЯ.
Що дало Вам сьогоднішнє заняття. Чи дізналися щось нове для себе? До чого спонукатиме?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Витяг з наказу
«Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних І комунальних до­шкільних та інтернатних дошкільних...

Про стан матеріального та фінансового забезпечення та соціального...
У рамках огляду вивчено стан соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги з боку держави та навчаються у загальноосвітніх...

Організаційно-методичні рекомендації для громадських інспекторів...
Міністерства освіти І науки України від 28. 12. 2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів,...

Розпорядження
Про роботу управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та виконкомів місцевих рад у межах...

Організаційно-методичні вказівки щодо організації роботи з соціального...
...

Рішення колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації...
Их прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, колегія служби у справах дітей обласної державної адміністрації...

З в І т про роботу управління соціального захисту населення Теофіпольської...
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації свою роботу проводить згідно Типового Положення про управління соціального...

З в І т про роботу управління праці та соціального захисту населення...
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації свою роботу проводить згідно Типового Положення про управління...

Чернівецька міська рада управл I нняосв I т и
«Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Постанова Кабінету Міністрів України...

Хмельницької області Управління соціального захисту населення
За результатом проведеної роботи направляємо Вам звіт про роботу управління соціального захисту населення Теофіпольської райдержадміністрації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка