Пошук по сайту


Н а к а з - Сторінка 2

Н а к а з

Сторінка2/3
1   2   3
113/98-ВР ), проводиться атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій (за пунктами 3 і 5 табл. 2) підприємств та організацій, що належать до сфери управління відповідних центральних органів виконавчої влади або не належать до цієї сфери, але належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень цих органів (за винятком вимірювальних лабораторій, атестація яких згідно із законодавством здійснюється територіальними органами), - на проведення відповідно калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій і вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

     3.2.4. Метрологічними центрами за рішенням Держспоживстандарту України здійснюється атестація калібрувальних лабораторій (за пунктом 3 табл. 2) підприємств та організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади або належать до сфери управління цих органів (якщо ці органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими організаціями), - на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій.

     3.2.5. Територіальними органами здійснюється атестація вимірювальних лабораторій (за пунктом 5 табл. 2) підприємств та організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади або належать до сфери управління цих органів (якщо це передбачено законодавством або якщо ці органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими організаціями).

     3.2.6. Вибір органу з атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій (за пунктами 3 і 5 табл. 2) підприємств та організацій, що не належать до сфери управління відповідних центральних органів виконавчої влади, але належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень цих органів, здійснюється заявником.
 

     3.3. Проведення єдиної в країні технічної політики у сфері уповноваження (атестації) належить до компетенції Держспоживстандарту України.

     Держспоживстандарт України у сфері уповноваження (атестації) виконує такі функції:

     організовує розроблення нормативно-правових актів, які визначають порядок здійснення уповноваження (атестації) і встановлюють загальні вимоги до методики їх проведення, і затверджує їх;

     установлює вимоги до аудиторів з метрології (далі - аудитори) та порядку їх атестації;

     здійснює уповноваження на проведення метрологічних робіт за пунктами 1 - 4 табл. 1 та атестацію на проведення метрологічних робіт за пунктом 1 табл. 2;

     організовує і здійснює перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими (атестованими) ним організаціями;

     приймає рішення щодо здійснення атестації калібрувальних лабораторій метрологічними центрами.

     За дорученням Держспоживстандарту України окремі етапи робіт з уповноваження за пунктами 1-4 табл. 1 та атестації за пунктом 1 табл. 2 згідно з цими Правилами виконують метрологічні центри.
 

     3.4. Національний науковий центр "Інститут метрології" Держспоживстандарту України (далі - ННЦ "Інститут метрології") у сфері уповноваження (атестації) виконує такі функції:

     здійснює науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань та атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки;

     розробляє документи з уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань та атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки;

     здійснює уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань за пунктом 5 табл. 1 відповідно до закріплених видів вимірювань;

     здійснює атестацію на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктами 2 і 3 табл. 2;

     за дорученням Держспоживстандарту України бере участь у роботі комісій з уповноваження (атестації) на проведення інших метрологічних робіт (далі - комісії);

     здійснює перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими та атестованими ним організаціями;

     веде облік організацій, уповноважених на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та калібрувальних лабораторій, атестованих на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.
 

     3.5. Метрологічні центри - Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" Держспоживстандарту України (далі - Укрметртестстандарт) і Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" Держспоживстандарту України (далі - ДП "НДІ Система") у сфері уповноваження (атестації) виконують такі функції:

     здійснюють уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань за пунктом 5 табл. 1 відповідно до закріплених видів вимірювань та подають ННЦ "Інститут метрології" відповідну інформацію;

     здійснюють атестацію на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктом 3 табл. 2;

     за дорученням Держспоживстандарту України беруть участь у роботі комісій з уповноваження (атестації) на проведення інших метрологічних робіт;

     здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими та атестованими ними організаціями.

     Укрметртестстандарт виконує також такі функції:

     здійснює науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки;

     веде облік підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки;

     виконує функції відповідно до пункту 3.6.

     ДП "НДІ Система" здійснює також науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення повірки (калібрування) вимірювальних і вимірювальних інформаційних систем.
 

     3.6. Територіальні органи у сфері уповноваження (атестації) виконують такі функції:

     за дорученням Держспоживстандарту України беруть участь у роботі комісій з уповноваження на проведення державних приймальних і контрольних випробувань і повірки засобів вимірювальної техніки;

     беруть участь у роботі комісій з уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань та атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки;

     здійснюють атестацію вимірювальних лабораторій, що перебувають у закріпленому регіоні, за пунктом 5 табл. 2;

     ведуть облік атестованих ними вимірювальних лабораторій та подають Державному підприємству "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" Держспоживстандарту України (далі - ДП "Харківстандартметрологія") відповідну інформацію;

     беруть участь у роботі комісій з атестації вимірювальних лабораторій, яку проводять метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, головні та базові організації щодо заявників, які перебувають у закріпленому регіоні, та подають ДП "Харківстандартметрологія" відповідну інформацію;

     здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт атестованими ними організаціями.

     Територіальний орган - ДП "Харківстандартметрологія" виконує також такі функції:

     здійснює організаційно-методичне забезпечення робіт з атестації на проведення вимірювань;

     веде облік вимірювальних лабораторій, атестованих на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
 

     3.7. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади у сфері атестації виконують такі функції:

     здійснюють організацію, координацію та контроль діяльності головних і базових організацій з питань атестації на проведення вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки;

     здійснюють організацію розроблення документів з атестації на проведення вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій і затверджують ці документи;

     здійснюють атестацію заявників на проведення вимірювань за пунктом 6 табл. 2 та проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктом 4 табл. 2;

     здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт атестованими ними організаціями.
 

     3.8. Головні та базові організації у сфері атестації виконують такі функції:

     розробляють документи з атестації на проведення вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій;

     здійснюють атестацію заявників на проведення вимірювань за пунктом 5 табл. 2 та проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктом 3 табл. 2;

     ведуть облік атестованих ними організацій;

     здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт атестованими ними організаціями.
 

     4. Критерії уповноваження (атестації)
 

     4.1. Заявники уповноважуються (атестуються) на незалежність і технічну компетентність.
 

     4.2. Критерії уповноваження (атестації) на незалежність заявника.

     4.2.1. Правовий статус, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та система оплати праці працівників заявника повинні забезпечувати впевненість органу з уповноваження (атестації) у тому, що заявник може бути визнаний об'єктивним і незалежним від замовників конкретних метрологічних робіт, на проведення яких він уповноважується (атестується), а саме від:

     розробників, виробників і користувачів засобів вимірювальної техніки;

     розробників і користувачів методик виконання вимірювань;

     підприємств та організацій, які використовують результати вимірювань, проведених заявником.

     4.2.2. На незалежність може претендувати заявник, що є юридичною особою і власником приміщень, засобів вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для здійснення конкретних метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), або має довгостроковий договір на оренду зазначених приміщень, засобів вимірювальної техніки та обладнання.

     На незалежність може претендувати також заявник, що не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації). У цьому разі він повинен бути окремим структурним підрозділом підприємства (організації), а його діяльність не повинна бути пов'язана з виробництвом, ремонтом і застосуванням засобів вимірювальної техніки, державні випробування, повірку чи калібрування яких він здійснює, а також із використанням результатів вимірювань, які він здійснює, у т. ч. із застосуванням атестованих ним методик виконання вимірювань.
 

     4.3. Критерії уповноваження (атестації) на технічну компетентність (загальні для всіх заявників)

     4.3.1. Організаційна структура заявника, фактичний склад його працівників та їх кваліфікаційний рівень повинні забезпечувати виконання метрологічних робіт у заявленій галузі уповноваження (атестації) на належному рівні.

     4.3.2. Працівники заявника повинні мати посадові інструкції, які встановлюють їхні завдання, права, обов'язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи). Зазначені посадові інструкції повинні міститися на робочих місцях працівників заявника.

     4.3.3. Фахівці заявника (державні повірники і повірники повірочних лабораторій), які безпосередньо проводять метрологічні роботи, повинні бути атестовані в порядку, установленому Держспоживстандартом України або заявником (щодо інших фахівців).

     4.3.4. Заявник повинен мати:

     приміщення, необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), стан яких повинен відповідати чинним санітарним нормам і правилам;

     нормативні, організаційні та методичні документи, науково-технічну літературу, що необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), а також систему актуалізації наявних документів;

     систему якості, яка відповідає заявленій галузі уповноваження (атестації). Система якості повинна передбачати проведення постійного контролю за забезпеченням якості метрологічних робіт, а також внутрішніх періодичних перевірок;

     систему реєстрації та зберігання заявок на проведення метрологічних робіт та матеріалів за їх результатами, а також, за потреби, систему забезпечення конфіденційності отриманої інформації або інформації, наданої замовникам метрологічних робіт;

     систему нормування трудомісткості і визначення вартості метрологічних робіт.
 

     4.4. Критерії уповноваження на технічну компетентність заявників, які уповноважуються на проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки

     4.4.1. Якщо в заявника є в наявності робочі еталони і випробувальне обладнання, що можуть використовуватись під час проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, або якщо він використовує для цього відповідні еталони й обладнання іншого підприємства чи організації, то:

     приміщення, де розміщені ці еталони й обладнання, повинні відповідати вимогам пункту 4.5.1;

     робочі еталони повинні бути повірені (піддані державній метрологічній атестації), а випробувальне обладнання - атестоване в установленому порядку.

     Наявність робочих еталонів і випробувального обладнання у заявника, що уповноважується на проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, не є обов'язковою.
 

     4.5. Критерії уповноваження (атестації) на технічну компетентність заявників, які уповноважуються (атестуються) на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки

     4.5.1. Приміщення заявника, у яких проводиться повірка (калібрування), за своїм оснащенням і станом повинні відповідати:

     вимогам методик повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, зазначених у заявленій галузі уповноваження (атестації), щодо умов проведення цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, оснащеність заземленням тощо), вимогам охорони праці та довкілля;
1   2   3База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка