Пошук по сайту


3.6. Акредитація органів та служб і інспекторів на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ та атестації методик виконання вимірювань

Конспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

Сторінка56/56
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

3.6. Акредитація органів та служб і інспекторів на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ та атестації методик виконання вимірюваньАкредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань здійснюється Держстандартом, його метрологічними центрами і територіальними органами.

Держстандартом України здійснюється акредитація:

 • метрологічних центрів Держстандарту України — на право проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;

 • ериторіальних органів Держстандарту України — на право проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки ЗВТ;

 • метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій — на право проведення державних приймальних випробувань та повірки ЗВТ;

 • калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших організаційних структур підприємств і організацій — на право виконання калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій і для громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;

 • повірювальних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників — на право проведення повірки (калібрування) ЗВТ, що постачаються в Україну.

Територіальними органами Держстандарту здійснюється акредитація вимірювальних лабораторій підприємств і організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також вимірювальних лабораторій підприємств, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Метрологічні центри Держстандарту та його територіальні органи здійснюють акредитацію метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій на право проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

У разі позитивного рішення про акредитацію видається у встановленому порядку атестат акредитації.

Державний метрологічний нагляд здійснюють службові особи Держстандарту України та його територіальних органів — державні інспектори з метрологічного на-гляду (далі — державні інспектори).

Державні інспектори повинні бути атестовані в порядку, встановленому Держстандартом України.

Державні інспектори виконуючи свої обов’язки, мають право:

 • безперешкодно, з пред'явленням службового посвідчення, відвідувати центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності для здійснення нагляду;

 • перевіряти діяльність центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності щодо додержання вимог Закону України “Про метрологію і метрологічну діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології, а також використовувати при цьому їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;

 • одержувати необхідні відомості та матеріали з метрології;

 • направляти на інспекційну повірку ЗВТ;

 • перевіряти правильність віднесення ЗВТ до таких, що підлягають повірці;

 • перевіряти кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування і продажу.

У разі виявлення порушень, метрологічних норм і правил державні інспектори в установленому законом порядку мають право:

 • забороняти застосування, випуск з виробництва, ремонту та у продаж і видачу напрокат засобів вимірювальної техніки;

 • анулювати результати повірки ЗВТ;

 • давати приписи і встановлювати терміни усунення порушень метрологічних норм і правил;

 • забороняти реалізацію партій фасованого товару;

 • забороняти виконання робіт, пов'язаних з вимірюваннями, якщо ці вимірювання не забезпечують достовірних результатів;

 • складати протокол про адміністративні порушення в галузі метрології;

 • вносити пропозиції щодо анулювання документів з акредитації на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ, проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.

Державні інспектори зобов'язані проводити державний метрологічний нагляд з додержанням вимог Закону України “Про метрологію і метрологічну діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.

ЛІТЕРАТУРА


1. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

2. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. Загальні питання і теорія похибок. -К.: НМК ВО, 1991. - 223 с.

3. Шишкін И.Ф. Теоретична метрологія. Підручник для вузів. -М.: "Издательство стандартов", 1991.- 492 с. (рос.).

4. Орнатский П.П. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. -К.: Вища школа, 1983. - 455 с. (рос.).

5. Новіцкий П.Г., Зоград І.А. Оцінка похибок результатів вимірювань. -Л.: "Єнергоатомиздат", 1985. - 248 с. (рос.).

6. Тюрін І.І. Вступ в метрологію. -М.: "Издательство стандартов", 1985. - 248 с. (рос).

7. Обозовський С.С. Практикум з теоретичних основ інформаційно-вимірювальної техніки. - Львів: ЛГО, 1987. - 87 с.

8. Рего К.Т. Метрологічна обробка результатів технічних вимірювань. Довідковий посібник. -К.: Техніка, 1987. - 28 с. (рос).

1. Закон України “Про стандартизацію” // Стандартизація, сертифікація, якість, 2001, № 6

2. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України. Газета "Голос України", №99 (599) від 29.05.93.

3. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України. Газета "Урядовий кур’єр", №56 (166) від 20.04.93.

4. Державна система стандартизації. - К.: Держстандарт України, 1994.

5. Крилова Г.Д. Основи стандартизації сертифікації метрології. - М.: "АУДИТ" Видавниче об’єднання "ЮНИТИ", 1998. (рос.)

6. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. - К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 1998. - 149 с.

7. Окрепилов В.В. Управління якістю. - М.: Економіка, 1998 (рос.).

8 Доманцевич Р.І., Полікарпов І.С., Яцишин Б.П. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1997. – 219 с.

9. Ткаченко В.В. Основи стандартизації. - М.: Вид-во стандартів, 1986 (рос.).

10. Танигін В.А. Основи стандартизації і управління якістю продукції. - М.: Вид-во стандартів, 1989 (рос).

27. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудоіи, викладу, оформлення та змісту стандартів.

28. ДСТУ 1.6-97 Державна система стандартизації України. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок,

29. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.

30. ДСТУ 2682-94 Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні положення і;; 31. ДСТУ 2708-94 Метрологія Повірка засобів вимірювань, Організація І ПОрйДвК ''І^юведення. . 32. ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.

33. ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними про­цесами. Метрологічне забезпечення Основні положення.

34. ДСТУ 3400-96. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки

35. ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичним величин. Міжнародні системи одиниць. Основні положення, назви та позначення.

36. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

37. ДСТУ 2926-94 Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення.

38. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

39. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

40. ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.

41. ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО, Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

42. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифіка­ції продукції.

43. ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.

44. ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи.

45. ДСТУ 3416-9^ Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації.

46. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання сертифікації продукції, що імпортується.

47. ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

48. ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація системи якості, Порядок проведення.

49. ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.

50. ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та ОпИО,

Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відпоаідності. №2407-ІІІ від 17 травня 2001р.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ»
для студентів базових напрямів

0201 “Документознавство та інформаційна діяльність”

1601 “Інформаційна безпека”

0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”

0915 “Комп’ютерна інженерія”

Укладачі Микийчук М.М., канд. техн. наук, доц.

Бубела Т.З. ., канд. техн. наук, асист.

Бойко Т.Г., канд. техн. наук, доц.
Відповідальний

за редагування Роман Васильович Бичківський

1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...

Конспект лекцій з курсу „Підприємництво та менеджмент” для студентів базових напрямів „
Призначено для студентів, що навчаються за напрямками підготовки фахівців „Метрологія та вимірювальна техніка”, „Комп’ютеризовані...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

Конспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів

Конспект лекцій для слухачів 2-го курсу Дрогобицького катехитичного інституту Пресвятої Трійці
Тема №1: Політико-релігійна ситуація на українських землях до 988 року

Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено...
...

Система контролю
Система контролю: Опорний конспект лекцій. / Будник Л. А., Голяш І. Д., Кватирка П. Б. –Тернопіль: танг, 2003 – 48 с

Конспект лекцій з міжнародного приватного права. Лекція 1
Ще відомий римський юрист Ульпіан стверджував, що право поділяється на публічне І приватне, які в свою чергу мають поділ за предметом...

Конспект лекцій з міжнародного приватного права. Лекція 1
Ще відомий римський юрист Ульпіан стверджував, що право поділяється на публічне І приватне, які в свою чергу мають поділ за предметом...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка