Пошук по сайту


3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника - Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка2/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


3.2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

а) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

б) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;

в) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам до учасників у разі, якщо такі критерії та/або вимоги встановлені документацією конкурсних торгів;

г) інших документів (у разі, якщо такі документи передбачені документацією конкурсних торгів).

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається


3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів3.4.1. У випадку встановлення замовником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, замовник визначає, згідно з чинним законодавством, умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів та повідомляє про це усіх учасників відповідно до пункту 2.1 цієї документації.

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом не менше, ніж 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

а) відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

б) погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

(інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям наведена у таблиці 1 додатку 6 до документації конкурсних торгів)3.6.1. Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

а) наявності фінансової спроможності - фінансовий стан учасника визначатиметься, використовуючи інформацію з балансової відомості, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів (за наявності) та довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

б) наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

в) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

г) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

і подає у складі пропозиції конкурсних торгів документи, що підтверджують відповідність учасника таким критеріям і вимогам відповідно до вимог цієї документації.

3.7. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі

(інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам наведена у таблиці 2 додатку 6 до документації конкурсних торгів)

3.7.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

3.7.1.1. Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону.

3.7.1.2. Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

3.7.1.3. Суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3.7.1.4. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

3.7.1.5. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

3.7.1.6. Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

3.7.1.7 у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, згідно з чинним законодавством України, про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.

3.7.1.8 юридична особа, яка є учасником не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

3.7.2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

3.7.2.1. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

3.7.2.2. Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

3.7.2.3. Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


3.8.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи (за формами, визначеними додатками 4 та 5 цієї документації), які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

3.8.2. Вимоги до предмета закупівлі визначені у цій документації конкурсних торгів (додаток 1) згідно з частиною другою статті 22 Закону.

3.8.3. Під час виробництва та експлуатації товару, що є предметом закупівлі, необхідним є застосовування заходів із захисту довкілля.

3.9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (код 24.20.2 за ДК 016:2010) (труби та арматура код 44163000-0 за ДК 021:2015) 2 лоти:

Лот №1 - труби 530 з АКП,

Лот №2 - труба 530 з АКП:
Труби за Лотами №№ 1 – 2 повинні бути новими – не раніше 2016 року виготовлення та не бувшими у використанні.
Більш детальна інформація міститься у додатку 1 цієї документації конкурсних торгів.

3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


3.10.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):Особисто або поштою

01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова 18/7 (к. 514).

12.05.2016, 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова 18/7 (к. 510).

12.05.2016, 11-00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується оригіналом виписки з протоколу засновників та/або копією наказу про призначення, оригіналом довіреності, доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошуються наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

5.1.3. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону. Критерії та методика оцінки наведені у додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

5.1.4. За результатом розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

5.2.2. У випадку виявлення замовником арифметичних помилок у пропозиції конкурсних торгів учасника, замовник має право звернутися до учасника з листом про погодження на виправлення таких арифметичних помилок та надання учасником замовнику письмової згоди разом з пропозицією конкурсних торгів додаток № 4 до цієї документації (оригіналу та копії) оформленої належним чином.

У разі надходження до учасника такого звернення Учасник надає у строк визначений замовником у листі, письмову згоду на виправленням арифметичних помилок та надає пропозицію конкурсних торгів оформлену належним чином.

В разі не надання учасником у визначені в зверненні або погоджені із замовником строки письмової згоди на виправлення арифметичних помилок та пропозиції конкурсних торгів оформленої належним чином, вважається, що учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок.

5.2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Інша інформація5.3.1. З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (юридична особа) надає копії документів, наведених у Таблиці 3 додатку 6 до документації конкурсних торгів.

5.3.2. З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає копії документів, наведених у Таблиці 3 додатку 6 до документації конкурсних торгів.

5.3.3. З метою підтвердження відсутності підстав передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону, Учасник (и) пропозицію (ї) конкурсних торгів, якого (их) було акцептовано, у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи наведені у Таблиці 4 додатку 6 до документації конкурсних торгів.
Неподання переможцем торгів документів зазначених у Таблиці 4 додатку 6 до документації конкурсних торгів у визначений строк може вважатись причиною не укладання договору з вини Учасника в розумінні частини 3 статті 31 Закону та прийняття рішення Замовником щодо визначення іншої найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.


5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


5.4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

а) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

б) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

в) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

г) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

д) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям у разі, якщо такі критерії встановлені замовником у документації конкурсних торгів відповідно до статті 16 Закону.

5.4.2. Замовник не відхиляє пропозиції конкурсних торгів, які містять тільки формальні (несуттєві) помилки. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

5.4.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

У разі якщо Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомлені, такий Учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указом Президента України № 549/2015 від 16 вересня 2015 року та рішенням РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності 22.09.2015 року)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка