Пошук по сайту


5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися - Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка3/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9Додаток 1

До документації конкурсних торгів
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: труб та трубок зварних, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (код 24.20.2 за ДК 016:2010) (труби та арматура код 44163000-0 за ДК 021:2015) (труби Ду 500 з АКП)

Таблиця №1

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.5.1. Замовник відміняє торги в разі:

а) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

б) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

в) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

г) подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

д) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

є) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

5.5.2. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

5.5.3. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

а) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

б) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

в) скорочення видатків на здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.

5.5.4. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

5.5.5. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.1.2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

6.1.3. До підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту) Учасник-переможець (Постачальник), надає Замовнику (Покупцю):

6.1.3.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання повідомлення про акцепт:

У разі, коли Учасник - переможець (Постачальник) є юридичною особою - нотаріально завірену копію Статуту (іншого установчого документу) в останній чинній редакції з усіма змінами та доповненнями до нього, а також копії нижченаведених документів з надписом або штампом «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу», які завірені підписом керівника або уповноваженої особи (із зазначенням ПІБ) та печаткою Учасника:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (в разі наявності) або свідоцтво про сплату єдиного податку;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

- документу, який підтверджує повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту);

- довідки про відкриття поточного рахунку;

- стандартів та/або інших технічних умов, та/або документів відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (на вимогу).

У разі, коли Учасник-переможець (Постачальник) є фізичною особою – підприємцем (суб’єкт підприємницької діяльності) – копії нижченаведених документів з надписом або штампом «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу», які завірені підписом керівника або уповноваженої особи, та печаткою Учасника:

- свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

- свідоцтва про сплату єдиного податку (в разі наявності);

- 1-2, 3-4, 5-6 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, яка видана уповноваженим органом;

- документу, який підтверджує повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту);

- довідки про відкриття поточного рахунку;

- стандартів та/або технічних умов, та/або документів відповідно до яких здійснюється виготовлення та/або поставка товару, що є предметом закупівлі (на вимогу).

У разі, коли Учасник-переможець (Постачальник) є нерезидентом України, він надає аналогічним способом завірені установчі та реєстраційні документи, а також документи, які підтверджують повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту).

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору про закупівлю повинен надати копію дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (з поміткою «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу»), якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

6.1.3.2. У строк, що не перевищує 10 (десяти) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, наведені в Таблиці 4 додатку 6 до документації конкурсних торгів.

6.1.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

6.2.1. Проект договору про закупівлю наведено у Додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


6.3.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

6.4.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається - не вимагається.

6.4.2. Замовник залишає за собою право встановити забезпечення виконання договору про закупівлю, при чому розмір такого забезпечення не буде перевищувати 5 відсотків вартості договору.Назва параметру

ЗначенняА. Загальні технічні вимоги

1.

Стандарт на виготовлення труб

ГОСТ 20295-85 труби сталеві зварні, прямошовні для магістральних нафтопроводів

2.

Зовнішній діаметр, товщина стінки, ізоляція

530х9 мм для труб, що виготовлені дуговими методами зварювання, з АКП;

530х10 мм для труб, що виготовлені із застосуванням зварювання струмами високої частоти, з АКП;

Допускається постачання труб з підвищеною на 1 – 2 мм номінальною товщиною стінки зі збереженням загальної довжини труб, що відповідає зазначеній вище товщині стінки.

Як виключення, за погодженням із Замовником допускається поставка безшовних труб взамін виготовлених дуговими методами зварювання або зварюванням струмами високої частоти прямошовних. Товщина стінки безшовних труб – як для виготовлених дуговими методами зварювання.

3.

Марка сталі з нормуванням хімічного складу та фізичних властивостей

3.1. Труби виготовити зі сталі контрольованої прокатки марки 13ГС, 17Г1С-У (або еквівалентних) з гарантованими механічними властивостями і хімічним складом:

3.2. Базовий хімічний склад сталі повинен відповідати масовим часткам елементів у відсотках:
сталь 13ГС

сталь 17Г1С-У

вуглець

0,11÷0,15

0,15÷0,2

марганець

1,15÷1,45

1,15÷1,55

кремній

0,40÷0,60

до 0,6

сірка, не більше

0,015

0,02

фосфор, не більше

0,025

0,025

азот, не більше

0,010

0,010

алюміній

0,02÷0,05

до 0,06

титан

0,015÷0,035

до 0,035

нікель, не більше

0,30

0,30

хром, не більше

0,30

0,30

мідь, не більше

0,30

0,30

ванадій, не більше

0,10

0,10

ніобій, не більше

0,05

0,10

3.3. Еквівалент вуглецю, не більше - 0,44;

3.4. Механічні властивості основного металу:

а) тимчасовий опір розриву – не менше 510,0 (52) МПа (кгс/мм2) для сталі 13ГС і 17Г1С-У

б) границя текучості – не менше 353,0 (36) МПа (кгс/мм2) для сталі 13ГС і 17Г1С-У

в) відносне видовження – не менше 20%;

г) відношення границі плинності до границі міцності – не більше 0,9 для сталі контрольованої прокатки і не більше 0,8 для низьколегованої нормалізованої сталі;

д) ударна в’язкість на взірцях Шарпі (з V-подібним надрізом) при температурі мінус 20°С С не менше 29,4 (3,0) Дж/см2 (кгс•м/см2);

е) ударна в’язкість на взірцях Менаже (з U-подібним надрізом) при температурі мінус 40°С для номінальної товщини стінки труб до 10 мм: не менше 29,4 (3,0) Дж/см2 (кгс•м/см2);

4.

Клас міцності

К52

5.

Вимоги до зварних з’єднань труб

(для зварних труб)

5.1. Механічні властивості повинні відповідати вимогам, встановленим до основного металу труб;

5.2. Повинні пройти 100% контроль неруйнівними методами контролю (УЗК або рентгенівський контроль), на кінцях труб довжиною 200 мм обов’язковий рентгенівський контроль;

5.3. Повинні мати плавний перехід від основного металу до металу шва без гострих кутів, підрізів, непроварів, утяжень та інших дефектів формування шва.

5.4. Висота підсилення зовнішнього шва – 0,5 ÷ 2,5 мм.

Поширюється на труби, що виготовлені дуговими методами зварювання;

5.5. Висота підсилення внутрішнього шва – не менше 0,5 мм.

Поширюється на труби, що виготовлені дуговими методами зварювання;

5.6. На кінцях труб на довжині не менше 150 мм підсилення внутрішнього шва повинно бути знято до висоти 0 ÷ 0,5 мм.

Поширюється на труби, що виготовлені дуговими методами зварювання.

5.7. Висота залишку зовнішнього грата – 0 ÷ 0,5 мм.

Висота залишку внутрішнього грата – не більше 0,5 мм.

Поширюється на труби, що виготовлені із застосуванням зварювання струмами високої частоти.

5.8. Не допускається ремонт зварних з’єднань труб в процесі їх виготовлення.

6.

Контроль основного металу труб

Обов’язковий 100% ультразвуковий контроль основного металу кожної труби на суцільність. В металі труб не допускаються тріщини будь-якого розміру та напряму, а також розшарування розміром понад 80 мм в будь-якому напрямку. На торцях труб і в зоні шириною 25 мм від торця не допускаються розшарування будь-яких розмірів та напрямку.

Додатково див. п. 4 розділу Б цих Технічних вимог.

7.

Вимоги до геометричної форми труб

7.1. Граничні відхилення від номінальних розмірів труб:

а) по зовнішньому діаметру кінців труб на довжині 150 мм: ±1,6 мм;

б) по зовнішньому діаметру корпуса труби: ±3,0 мм;

в) по товщині стінки труб при товщині стінки до 10 мм включно: +0,9/-0,50 мм

г) кривизна труб – не більше 1,5 мм на 1 м довжини;

д) загальна кривизна – не більше 0,2% довжини труби;

е) овальність кінців труб – не більше 1%;

ж) відхилення від перпендикулярності всього торця (косина різу) – не більше 2,0 мм.

8.

Підготовка кромок труби під зварювання

Фаски 30° (-5°), притуплення 1,8 ± 0,8 мм. Підготовку виконати механічним способом.

9.

Зміщення повздовжніх зварних з’єднань

Наявність заводських кільцевих зварних з’єднань не допускається.

10.

Довжина труб, м

10÷12

11.

Гідравлічне випробування на заводі-виготовлювачі

Випробувальний тиск повинен викликати з врахуванням осьового підпору напруження в металі труб на рівні 98% від межі плинності з витримкою під тиском протягом не менше 60 с.

12.

Залишкова магнітна індукція на торцях труб

Не більше 3 мТл.

13.

Пластична деформація металу при виготовленні труб (експандуванні)

Не більше 1,2%.

14.

Обсяг випробувань

14.1. Гідравлічне випробування згідно з п.11 - кожна труба;

14.2. Випробування механічних властивостей та визначення хімічного складу основного металу згідно з п.3 – дві труби від кожної плавки;

14.3. Випробування механічних властивостей зварних з’єднань згідно з п.5.1 – по дві труби від кожної партії;

14.4. Контроль геометричних параметрів кожної труби згідно з п.7;

14.5. Контроль підготовки кромок кожної труби згідно з п.8;

14.6. 100% контроль суцільності металу кожної труби згідно з п.6;

14.7. 100% контроль неруйнівними методами всіх зварних з’єднань кожної труби;

14.8. Всі параметри випробувань повинні бути задокументовані і занесені в сертифікат.

14.9. Випробування по кожній плавці металу розповсюджуються на труби, які виготовлені з цієї плавки.14.10. Інші випробування – відповідно до стандарту на виготовлення труб і розділів Б і В цих технічних вимог.

15.

Інші вимоги

Замовник до початку виготовлення труб має право ознайомитись з технологією їх виробництва, має право приймати участь у проведенні всіх випробувань згідно з п.14 та мати допуск до всіх супроводжуючих документів.

На вимогу замовника та в присутності представника замовника, постачальник виконує вибірковий контроль хімічного складу та механічних властивостей металу труб – не менше двох труб від кожної плавки.

Труби повинні постачатися з документами виробника (українською або російською мовою), що підтверджують їх якість (сертифікат) і відповідність цим Технічним вимогам і стандартам на виготовлення труб (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо). Імпортні труби додатково повинні мати Сертифікат відповідності УкрСЕПРО.

Труби повинні бути новими – не раніше 2016 року виготовлення та не бувшими у використанні.

Інші технічні вимоги – не гірше встановлених СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Б. Вимоги до контролю труб неруйнівними методами

1.

Технологічний (у ході виготовлення) контроль труб

Візуальний контроль по всій поверхні труби100% АУЗК зварних швів з розшифровкою відзначених дефектів РТК або УЗК.

2.

Здавальний (після технологічного процесу виготовлення) контроль труб

Візуальний контроль по всій поверхні труби

основний метал

УЗК по всьому корпусу труби:

- якщо не було УЗК прокату;

зварне з’єднання

100% АУЗК зварних швів з розшифровкою відзначених дефектів за допомогою РУЗК або РТК;

100% РТК кільцевих і поперечних швів штабів (листів);

УЗК кінцевих ділянок по периметру труби;

РТК кінцевих ділянок зварного з'єднання на довжині не менше 200 мм від торців;

РТК шва по всій довжині;

РУЗК кінцевих ділянок зварного з’єднання, не проконтрольованих іншими методами («мертвих» зон).

3.

Контроль залишкової намагніченості торців труб

обов’язковий

4.

Інші вимоги

За наявності у виробника труб можливості критерії допустимості несуцільностей визначаються на основі вимог міжнародних стандартів (API Spec 5L, ISO 3183 , част. 2 і 3, SEL 072).

За відсутності такої можливості слід керуватися вимогами п. 13.13 СНиП 2.05.06-85, які зазначені в п. 6 розділу А цих Технічних вимог.Примітка:

Прийняті позначення методів неруйнівного контролю: УЗК – ультразвуковий контроль, АУЗК – автоматизований ультразвуковий контроль, РУЗК – ручний ультразвуковий контроль, РТК – рентгенотелевізійний контроль.

В. Вимоги до приймально-здавальних випробувань труб. Стосуються труб всього сортаменту згідно з Розділом А даної технічної специфікації.Найменування показників якості труби

Кількість труб у партії, що контролюється

Документування результатів контролю

1.

Показники, що контролюються візуальним методом (округлість форми, якість зовнішньої та внутрішньої поверхонь основного металу і зварного з'єднання, торцевих поверхонь, правильність маркування та ін.)

Всі труби

В

2.

Розмірні показники, визначені шляхом виміру (діаметр торців і корпусу труби, овальність, довжина, товщина, розміри фаски, висота залишку ґрата швів, зміщення крайок, що зварюються, форма профілю торців, кривизна та ін.)

Всі труби

В

3.

Показники суцільності, визначені неруйнівними методами контролю (розшарування, тріщини, непровари та інші внутрішні дефекти зварного з'єднання й основного металу)3) – див. підпункт 3 пункту 9 «Інші вимоги»

Всі труби

Д

4.

Герметичність і міцність, оцінювані шляхом гідровипробувань

Всі труби

Д

5.

Хімічний склад основного металу, вуглецевий еквівалент і параметр Рсм, визначені стандартними методами

11) – див. підпункт 1 пункту 9 «Інші вимоги»

Д

6.

Механічні властивості основного металу й зварного з'єднання, визначені згідно з відповідними нормативними документами

11) – див. підпункт 1 пункту 9 «Інші вимоги»

Д

7.

Технічні характеристики ізоляційного покриття, визначені згідно з ДСТУ 4219-2003:товщина й діелектрична суцільність ізоляційного покриття;

Всі труби


В


адгезія покриття до металу труб при температурі 20С;

22) – див. підпункт 2 пункту 9 «Інші вимоги»


Д


міцність покриття при ударі при температурі 20С

Встановлена відповідними НД

Д

8.

Фізичні властивості (залишкова намагніченість) та інші характеристики (твердість4) і 5), структурний стан металу, визначені згідно з відповідними нормативними документами)

Встановлена відповідними НД

В

9.

Інші вимоги

1) Якщо в партію включені труби, виготовлені зі сталі різних плавок, випробовується одна труба від кожної плавки сталі, що входить у партію. Застосування сталі різних плавок для виготовлення партії труб допускається тільки за узгодженням зі Споживачем труб.

2) Якщо для виготовлення труб даної партії використовуються ізоляційні матеріали різних партій, випробовується по дві труби, що відповідають кожній партії ізоляційного матеріалу.

Примітки.

1. Прийняті позначення: Д – документування результатів контролю; В – оцінка про відповідність вимогам технічних умов або контракту на постачання труб. Умови документування і форма документа результатів контролю зазначається в технічних умовах або в договорі (контракті) на постачання труб. Результати заводських випробувань архівуються на електронні носії та передаються Споживачеві труб (на вимогу).

2. Кількість труб у партії не повинна перевищувати 100 шт. якщо Dу від 320 до 1000 мм

Г. Вимоги до ізоляційного тришарового покриття на основі поліетилену

1.

Товщина захисного покриття

Не менше 2,2 мм.

2.

Діелектрична суцільність покриття

Відсутність пробою електричним струмом за напруги 5 кВ/мм товщини

3.

Міцність під час удару (при температурі 20С), Дж

Не менше 15

4.

Адгезія покриття до сталі, Н/мм
при температурі 20С

Не менше 7
при температурі 60С

Не менше 3

5.

Радіус відшаровування покриття за катодної поляризації, мм

×

при температурі 20С

Не менше 11

при температурі 60С

Не менше 20

6.

Опір пенетрації (відносна залишкова товщина покриття)

Не менше 60% (при навантаженні 10 Н/мм2 при температурі від 20 до 50С)

7.

Опір тепловому старінню. Змінювання значення показників експонованого покриття відносно неекспонованого протягом 1000 год. за температури +80С

×

міцність під час удару

Не більше 25 %;

відносне видовження за розриву

Не більше 25 %;

розривна міцність

Не більше 25 %;
адгезія до сталі

Не більше 25 %;

8.

Перехідний питомий електричний опір покриття в 3% розчині NaCl при температурі 20С

×

початковий стан

Не менше 1010 Омм2
через 100 діб витримки

Не менше 109 Омм2

9.

Мікробіологічна стійкість. Змінювання значення показників експонованого покриття відносно неекспонованого

×

розривна міцність

Не більше 5 %

адгезія до сталі

Не більше 5 %

10.

Стійкість покриття залежно від максимальної температури експлуатації

Клас 50 – покриття має бути стійким за температури трубопроводу до 50С

11.

Інше

Характеристики параметрів по п.1 – п.4 визначаються для кожної партії труб. Решта показників повинна гарантуватися виробником труб і визначається при сертифікаційних випробуваннях матеріалів, що використовуються.

Додаток 2

До документації конкурсних торгів
Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

Оцінка пропозиції конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

Ціна.

Умови оплати;

Строк виконання;

Інші критерії не застосовуються.

Оціночна одиниця – «загальна вартість», яка складається з ціни товару до якої включено всі податки та збори та вартісного еквіваленту «умов оплати» і «строку виконання».
«Загальна вартість» пропозиції конкурсних торгів учасника з метою оцінки та порівняння визначається наступним чином:

ЗВ = Ц + ВЕ, де

ЗВ – загальна вартість розрахована для пропозиції конкурсних торгів Учасника;

Ц – ціна товару, вказана Учасником у пропозиції конкурсних торгів;

Перерахунок «Ціни» пропозицій конкурсних торгів Учасників нерезидентів здійснюється за наступним механізмом (у наступний спосіб):

ціна товару у пропозиції конкурсних торгів учасника нерезидента, яка подана в Євро на умовах DAP, згідно з «ІНКОТЕРМС». Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)» приводиться до гривні (UAH), по курсу НБУ на дату, яка передує даті визначення переможця цих конкурсних торгів, до якої додаються витрати, що пов’язані з митним оформленням товару в Україні та ПДВ.

При порівнянні пропозицій учасників, серед яких є платники та неплатники ПДВ, пропозиції платників ПДВ приймаються до порівняння включаючи ПДВ з коефіцієнтом 0,9568 (95,68%), який враховує особливості віднесення ПДВ до складу податкового кредиту відповідно до положень пунктів 199.1 та 199.2 Податкового кодексу України. Таким чином пропозиція учасника, який є платником ПДВ, приймається до порівняння за формулою: «ціна без ПДВ + ПДВ х 0,9568».
ВЕ – це вартісний еквівалент «умов оплати» і «строку виконання» та визначається за формулою:

ВЕ = Ст*(А*T - K*12)/365, де

Ст – ставка строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України на дату оцінки пропозицій конкурсних торгів;

А – сума авансового платежу або сума покритого акредитиву у разі застосування акредитивної форми розрахунку, визначена з пропозиції конкурсних торгів Учасника (у разі відсутності авансового платежу чи покритого акредитиву, А = 0);

Т – строк поставки Товару, зазначеного в формі пропозиції конкурсних торгів Учасника (строк поставки є максимальний строк зазначений Учасником);

К – сума кінцевого (остаточного) розрахунку, визначена з пропозиції конкурсних торгів Учасника;

12 – максимальна кількість днів для проведення кінцевого розрахунку.
Переможцем обирається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого була допущена до оцінки та має найнижче значення оціночної одиниці.

У разі, якщо оціночні одиниці рівні за змістом, переможець визначається шляхом голосування членами Комітету з конкурсних торгів.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Додаток 3

До документації конкурсних торгів
Проект Договору про закупівлю, який готує Замовник відповідно до вимог документації конкурсних торгів.*


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка