Пошук по сайту


Обсяги та методи контролю при прийманні труб для нафтопроводів у ПАТ «Укртранснафта»*

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка7/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Обсяги та методи контролю при прийманні труб для нафтопроводів у ПАТ «Укртранснафта»*п/п

Вид контролю і обґрунтування

Місце проведення контролю

Результат контролюсклади виробника і постачальника труб

будівельний майданчик (склад) Покупця

обсяг контролю (кількість труб у партії, що контролюються)


підприємство виробник труб (при їх виготовлені)

склад постачальника (перед відвантаженням Замовнику)

отримані труби (до прийому на склад)1

2

3

4

5

6

7

А

Контроль труб
1.

Суцільний контроль
1.1

Перевірка наявності заводських сертифікатів та відповідності вказаних у сертифікатах параметрів труб вимогам ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби, а також договору їх поставки (технічним вимогам Покупця).

Перевірити чи відповідають зазначеним вимогам вказані у сертифікатах труб:

- номер замовлення, ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби, розмір труб та їх кількість в партії, номери плавок, що увійшли в партію, результати гідравлічних і механічних випробувань, заводські номери труб і номер партії; показники хімічного складу і механічних властивостей металу передбачені ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби, відомості про контроль основного металу та зварних з’єднань неруйнівними методами;

(п.4.3 ВСН 012-88 )

- марка сталі.

+

+

+

Всі труби

Акт за підписами уповноважених представників постачальника та Покупця відповідно до вимог Примітки 12 до цієї таблиці

1.2

Візуальний контроль

Перевірити наявність:

- заводського маркування* труб;

- вм'ятин, задирів та інших механічних ушкоджень, металургійних дефектів та корозійних ушкоджень стінки і торців труб;

- забоїн, вм'ятин, оброблення під зварювання на торцях труб;

(п.4.4.а ВСН 012-88)

* – додатково перевірити відповідність заводським сертифікатам, вимогам договору поставки (технічним вимогам Покупця), ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби.

+

+

+

Всі труби
1.3

Інструментальний контроль

Провести вимірювання та оцінку відповідності вимогам договору поставки (технічним вимогам Покупця), ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби:

- товщина стінки по торцях;

- овальність по торцях;

- кривизна труб;

- косина різу торців труб;

- розміри розшарувань на кінцевих ділянках труб;

- розміри виявлених забоїн, рисок, вм'ятин на тілі і на торцях.

(п.4.4.в ВСН 012-88)

- зовнішній діаметр корпуса труб на довжині не менше 200 мм від торця;

- розшарування на кінцевих ділянках труб;

+
+

Всі труби- глибина подряпин, рисок і задирів, вм'ятин та інших механічних ушкоджень, металургійних дефектів та корозійних ушкоджень на поверхні (тілі) і на торцях труб;

- товщина стінки труби в місцях, уражених корозією.

(п. 4.5 ВСН 012-88)

- підготовка кромок труб під зварювання.

- довжина кожної труби;

- маса кожної труби.

+

+

+

Всі труби
2.

Вибірковий контроль
2.1

Перевірка зварних з’єднань труб (для зварних труб)Перевірити відповідність зварних з’єднань наступним вимогам:

а) повинні мати плавний перехід від основного металу до металу шва без гострих кутів, підрізів, непроварів, утяжень та інших дефектів формування шва;

б) висота підсилення зовнішнього шва – 0,5 ÷ 2,5 мм;

в) висота підсилення внутрішнього шва – не менше 0,5 мм;

г) на кінцях труб на довжині не менше 150 мм підсилення внутрішнього шва повинно бути знято до висоти 0 ÷ 0,5 мм;

д) не допускається ремонт зварних з’єднань труб в процесі їх виготовлення – перевірити наявність ознак ремонту зварних з’єднань (для ізольованих труб – на вільних від ізоляції кінцях).

+
+

Три труби від кожної партії

Акт за підписами уповноважених представників постачальника та Покупця відповідно до вимог Примітки 12 до цієї таблиці

2.2

Контроль суцільності основного металу труб

Перевірити:

а) заводські сертифікати – перевірити наявність відміток про виконання обов’язкового 100% ультразвукового контролю основного металу кожної труби на суцільність.

б) результати ультразвукового контролю – в металі труб не допускаються тріщини будь-якого розміру та напрямку, а також розшарування розміром понад 80 мм в будь-якому напрямку.

+Всі трубив) труби на наявність розшарувань на торцях труб і в зоні шириною 25 мм від торця – розшарування будь-яких розмірів та напрямку не допускаються.+

Три труби від кожної партії
2.3

Визначення фактичного хімічного складу сталі та перевірка його відповідності вказаному в заводських сертифікатах; вимогам ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби і металопрокат; договору їх поставки (технічним вимогам Покупця).

+

+
Три труби від кожної партії.Перевірити відповідність зазначених у заводських сертифікатах і фактичного хімічного складу та марки сталі.Пробу відбирають свердлінням в трьох точках на всю товщину стінки. Зварні труби свердлять на відстані 20-25 мм від шва у точці, діаметрально протилежній шву, і в середині між двома зазначеними точками

(п.3.6. ГОСТ 7565-81)

Кількість стружки, взятої в кожному місці, має бути приблизно однаковою. Взяту стружку об'єднують, перемішують і скорочують методом квартування до маси 20-100 г.

(п.3.10 ГОСТ 7565-81)
Б.

Контроль зовнішніх протикорозійних покриттів
1.

Суцільний контроль
1.1

Перевірка наявності заводських сертифікатів та відповідності вказаних у сертифікатах параметрів захисних покриттів труб вимогам ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені та нанесені захисні покриття, а також договору їх поставки (технічним вимогам Покупця).

Перевірити чи відповідають зазначеним вимогам вказані у сертифікатах труб:

- номер замовлення, ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені та нанесені захисні покриття, розмір труб та їх кількість в партії, результати випробувань захисних покриттів, заводські номери труб і номер партії; показники фізико-механічних властивостей захисних покриттів, передбачені ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені та нанесені захисні покриття, відомості про контроль захисних покриттів, кількість шарів захисного покриття та їх матеріал.

+

+

+

Всі труби

Акт за підписами уповноважених представників постачальника та Покупця відповідно до вимог Примітки 12 до цієї таблиці

1.2

Візуальний контроль

Перевірити наявність:

- заводського маркування* труб – на зовнішню або внутрішню поверхню труб з покриттям наноситься маркування відповідно до вимог ГОСТ 10692, ГОСТ 14192, що включає в себе повне маркування сталевої труби і додатково: позначення ТУ, номер партії труб з покриттям, найменування заводу-виготовлювача і / або товарний знак, дата нанесення покриття, тавро ВТК про приймання продукції;

- механічних ушкоджень та відшарувань протикорозійного ізоляційного покриття (візуальний контроль стану покриття) – не дозволяються здуття, гофри, складки, тріщини, каверни, наскрізні пошкодження, зморшки, відшарування та інші дефекти, здатні суттєво знижувати властивості покриттів.

(п. 6.2.7 ДСТУ 4219)

- інших дефектів та ознак ремонту протикорозійного ізоляційного покриття (з відремонтованим покриттям – не більше 10% труб).

* – додатково перевірити відповідність заводським сертифікатам, вимогам договору поставки (технічним вимогам Покупця), ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби.

+

+

+

Всі труби
1.3

Інструментальний контроль

Провести вимірювання та оцінку відповідності вимогам договору поставки (технічним вимогам Покупця), ТУ або ГОСТ, за якими виготовлене та нанесене протикорозійне ізоляційне покриття на труби:

- глибина подряпин, рисок, задирів та інших механічних ушкоджень протикорозійного ізоляційного покриття не вимагають ремонту пошкодження покриття на поліетиленовому зовнішньому шарі, що не зменшують загальну товщину покриття нижче мінімально допустимої;

- площа дефектів протикорозійного ізоляційного покриття на одній трубі – кількість труб з відремонтованим покриттям не більше 10% від добового виробництва; максимальна площа дефектів, що підлягають ремонту – не більше 200 см² на одній трубі; у місцях ремонту допускається локальне потовщення покриття на 1,5 мм;

+

+

+

Всі труби

Акт перевірки відповідності фізико-механічних та захисних властивостей захисних покриттів за підписами уповноважених представників постачальника та Покупця відповідно до вимог Примітки 12 до цієї таблиці
- довжина вільних від зовнішнього протикорозійного ізоляційного покриття кінців труб – 140 ± 20 мм;

- кут скосу країв протикорозійного ізоляційного покриття до поверхні труби – не більше 30°.

+
+2.

Вибірковий контроль- перевірка відповідності фізико-механічних властивостей захисних покриттів труб вказаним в заводських сертифікатах; перевірка відповідності вимогам ДСТУ, ТУ або ГОСТ, за якими захисні покриття виготовлені та нанесені на труби:Перевірити відповідність зазначених у заводських сертифікатах і фактичних фізико-механічних властивостей захисних покриттів труб.
2.1

Товщина – не менше 2,2 мм при діаметрі труб від 273 до 530 мм

або не менше 2,5 мм при діаметрі труб від 530 мм до 1420 мм

(п. 1 табл. 4 ДСТУ 4219 або НД на покриття)

(п. 6.2.8 ДСТУ 4219)


+
+

10 % труб не менше ніж в трьох перетинах за довжиною труби і не менше ніж в чотирьох точках кожного перерізу та в місцях, що викликають сумніви

Акт перевірки відповідності фізико-механічних та захисних властивостей захисних покриттів за підписами уповноважених представників постачальника та Покупця відповідно до вимог Примітки 12 до цієї таблиці

2.2

Міцність під час удару за темпе­ратури 20°С – не менше 15 Дж

(п. 1 табл. 2 ДСТУ 4219)

(п. 6.2.9 ДСТУ 4219)


+
+

2 % труб, а також на ділянках, що викли­кають сумніви під час візуального огляду.
2.3

Діелектрична суцільність – відсутність пробою електричним струмом за напруги 5 кВ/мм товщини

(п. 3 табл. 2 ДСТУ 4219)

(п. 6.2.11 ДСТУ 4219)

по всій поверхні під час виконання ізоляцій­них робіт.

+
+

Всі труби.

по всій поверхні під час виконання ізоляцій­них робіт
2.4

Адгезія екструдованого поліолефінового покриття до сталі за темпе­ратури 20°С – не менше 7 Н/мм

(п. 7 табл. 2 ДСТУ 4219)

(п. 6.2.10 ДСТУ 4219)

ГОСТ 411 Метод А

+
+

2 % труб, а також на ділянках, що викли­кають сумніви
2.5

Адгезія покриттів на основі поліуретанових, епоксидних смол до сталі за темпе­ратури 20°С – не менше 7,5 Н/мм²

(п. 11 табл. 2 ДСТУ 4219)

(п. 6.2.10 ДСТУ 4219)

(ДСТУ 4219 Додаток Е.3)

+
+

2 % труб, а також на ділянках, що викли­кають сумніви1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка