Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів - Сторінка 8

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка8/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Примітки:

 1. Покупець до початку виготовлення труб має право ознайомитись з технологією їх виробництва, приймати участь у проведенні всіх випробувань та мати допуск до всіх супроводжуючих документів.

 2. Труби повинні постачатися з документами виробника (українською або російською мовою), що підтверджують їх якість (сертифікат) і відповідність вимогам ТУ або ГОСТ, за якими виготовлені труби і металопрокат; договору їх поставки (технічним вимогам Покупця).

 3. Імпортні труби додатково повинні мати Сертифікат відповідності УкрСЕПРО.

 4. Інші технічні вимоги – не гірше встановлених СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

 5. Кількість труб в партії при їх діаметрі: 400 шт. якщо Dу до 60 мм; 200 шт. якщо Dу від 60 до 320 мм; 100 шт. якщо Dу до 320 до 1000 мм; 50 шт. якщо Dу до 1000 мм і більше.

 6. Якщо на склад Покупця труби відвантажуються безпосередньо зі складу підприємства-виробника труб, то передбачені колонкою 4 даної таблиці види контролю допускається не проводити.

 7. Для контролю хімічного складу і механічних властивостей відібрати з труби пробу згідно вимог ГОСТ 7564-97 «Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний» та ГОСТ 7565-81 «Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для определения химического состава» з подальшим проведенням необхідних аналізів в атестованій і акредитованій лабораторії.

 8. Вибірковий контроль на суцільність, хімічного складу і механічних властивостей металу труб виконувати не пізніше 5 робочих днів від отримання труб на будівельний майданчик (склад Покупця)

 9. При незадовільних результатах випробування повторюють на подвійній кількості зразків. Якщо в зламі зразка, результати випробування якого вважають незадовільними, виявлені дефекти основного металу або зварного з'єднання (крім тріщин), його виключають з оцінки і замінюють одним новим зразком.

 10. Загальні результати випробувань визначають за показаннями, отриманими при повторних випробуваннях. Результати повторних випробувань є остаточними.

 11. Під час застосування руйнівних методів контролю захисне покриття слід відновити і знову пере­вірити. У разі незадовільних результатів випробувань з будь-якого показника якості захисного покриття виконують повторні випробування на подвоєній кількості ділянок або зразків. (п. 6.2.6 ДСТУ 4219)

 12. За результатами огляду і контролю труб комісія Покупця складає акт, в якому вказують кількість оглянутих і перевірених труб, кількість труб, визнаних придатними для використання при спорудженні нафтопроводів, кількість труб, що підлягають ремонту, і кількість повністю відбракованих труб. В останньому випадку в акті комісія повинна вказати можливість їх подальшого використання. В акті повинні бути вказані причини, в результаті яких труби потребують ремонту або прийшли в непридатність непридатний технічний стан. Акт за підписують уповноважені представники постачальника та Покупця за результатами:

а) перевірки супроводжувальних документів про якість;

б) проведеного суцільного або вибіркового контролю якості та відповідності труб вимогам ТУ або ГОСТ на їх виготовлення, а також договору їх поставки (технічним вимогам Покупця).

При виявленні невідповідності труб вказаним вимогам скласти акт про виявленні невідповідності за підписами уповноважених представників постачальника та Покупця.

Додаток 4

до документації конкурсних торгів
Форма пропозиції конкурсних торгів, яку готує Учасник та надає Замовнику.

Пропозиція конкурсних торгів до Лоту №__

на поставку труб та трубок зварних, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (код 24.20.2 за ДК 016:2010) (труби та арматура код 44163000-0 за ДК 021:2015) (труби Ду 500 з АКП)
для потреб ПАТ «Укртранснафта», від __________________________________________________

(вказати повну назву учасника)

___”___________2016 року

Пропонуємо до закупівлі наступний товар.


з/п

Назва товару (продукції) (тип, марка, модель, ТУ, стандарт)

Валюта

Од. вим.

Кількість

Вартість товару на умовах, визначених в документації конкурсних торгів

Термін поставки

Примітки

Ціна без ПДВ

Вартість без ПДВ1

2

3

4

5

6

7

8

9Всього без ПДВПДВ
Всього з ПДВ
Всього одиниць товару
Загальна сума пропозиції конкурсних торгів становить __________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

в т.ч. ПДВ _________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

Умови оплати: ___________________________

Умови поставки: (DAP – (для нерезидентів) DDP – (для резидентів ) замовник вибирає потрібне згідно з «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)»

На всю продукцію надається гарантія: _________________________________________________________________________________

(вказати терміни або посилання на номер стандарту або технічних умов)

Строк дії даної пропозиції конкурсних торгів становить: 120 днів з дати розкриття.

Погоджуємось з проектом договору про закупівлю, викладеними у Додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Пропозиція складена в одному примірнику на ___ сторінках (аркушах) разом з додатком до пропозиції конкурсних торгів що містить інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики.

Від учасника підписав: ___________ __________ ____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.) М.П.

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

Форма додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує Учасник та надає Замовнику.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

на поставку труб та трубок зварних, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (код 24.20.2 за ДК 016:2010) (труби та арматура код 44163000-0 за ДК 021:2015) (труби Ду 500 з АКП)
до пропозиції конкурсних торгів, Лот №__
______________________________________________

(вказати повну назву учасника)

(Учасники готують технічну частину пропозиції конкурсних торгів по формі, що наведена у додатку 5 та додатку №1 до цієї документації.)

Від учасника підписав: ___________ __________ ____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.) М.П.

Додаток 6

до документації конкурсних торгів
КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ, ВИМОГИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, наведеним у таблиці

Таблиця 1

Кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі

Критерії

Спосіб документального підтвердження відповідності

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (обов’язковий).

1.1 Учасник надає гарантійний лист про те що замовник під час оцінки пропозицій конкурсних торгів чи до початку виготовлення труб має право ознайомитись з виробничими потужностями (матеріально-технічною базою) виробника товару що пропонує Учасник.

1.2 Учасник надає копію документу про те що Учасник є офіційним представником підприємства-виробника товару який пропонує Учасник у разі наявності.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

(не обов’язковий).

2.1. Учасник може надати довідку у довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів
(не обов’язковий).

3.1. Учасник може надати довідку у довільній формі щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

4. Наявність фінансової спроможності (обов’язковий).

4.1. Копія балансу (підприємства) учасника конкурсних торгів за 2015 рік.

4.2. Копія звіту про фінансові результати (підприємства) учасника конкурсних торгів за 2015 рік.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів (підприємства) учасника конкурсних торгів за 2015 рік. У разі, якщо для учасника встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, такий учасник процедури закупівлі надає замовнику підтвердження (у вигляді листа, довідки тощо) з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів..

4.4. Оригінали або копії довідок з обслуговуючих банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Ці документи повинні бути не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним вимогам Замовника.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Таблиця 2

Документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови Учаснику у процедурі закупівлі

Вимога згідно з підпунктом пункту 3.7. Розділу 3

Документи, що вимагаються замовником до п. 3.7. Розділу 3


п.п. 3.7.1.1.

п.п. 3.7.1.2.

п.п. 3.7.1.3.

п.п. 3.7.1.4.

п.п. 3.7.1.5

п.п. 3.7.1.6.

п.п. 3.7.1.7.

п.п. 3.7.1.8.

п.п. 3.7.2.1.

п.п. 3.7.2.2.

п.п. 3.7.2.3.


З метою підтвердження відсутності зазначених у цих підпунктах підстав Учасником надається довідка чи інформаційний лист в довільній формі про відсутність підстав вказаних в частинах першій і другій статті 17 Закону. Зразок довідки наведено в додатку 7 до документації конкурсних торгів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка