Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів - Сторінка 9

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка9/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність іншим вимогам Замовника.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Таблиця 3

Інші документи, які надаються Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів

Вимога згідно з (пунктом) підпунктом документації конкурсних торгів

Документи, що вимагаються замовником


п.п. 3.1.1. пункту 3.1. Розділу 3

1) Пропозиція конкурсних торгів підготовлена за формою наведеною у Додатку 4 до документації конкурсних торгів.

2) Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі підготовлена за формою наведеною у Додатку 5 до документації конкурсних торгів

п.п. 3.1.3. пункту 3.1. Розділу 3

Копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це копії всіх документів, що входять до оригіналу пропозиції конкурсних торгів, оформлені у зручному для опрацювання вигляді. Вимога про те, що усі сторінки та/або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі на яких міститься інформація повинні бути прошиті, пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки на копію пропозиції конкурсних торгів - не розповсюджується.

п.п. 3.1.4. пункту 3.1. Розділу 3

(надається разом з пропозицією або на запит замовника).

Електронна копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це інформація (цінова та технічна) викладена у формі визначеній додатком 4 та додатком 5 до цієї документації та копії усіх документів технічної частини зазначені у додатку 1до ДКТ (для кожного лоту окремо, в разі визначення лотів), у форматі файлів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, та графічних тощо), записана на оптичний диск або інший носій інформації.

п.п. 3.2.1. пункту 3.2. Розділу 3

а) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, зокрема оригінал виписки з протоколу засновників або копія наказу та (або) протоколу засновників про призначення або оригінал довіреності або доручення або інший документ, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника підписувати пропозицію конкурсних торгів та завіряти копії усіх документів конкурсних торгів.

б) учасник (юридична особа) надає копію власного статуту або іншого установчого документу в останній чинній редакції з усіма змінами та доповненнями до нього.

в) учасник (фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає:

- копію 1-2, 3-4, 5-6 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, яка видана уповноваженим органом.

п.п. 3.8.3. пункту 3.8. Розділу 3 та п.10 таблиці №2 Додатку 1

Довідка у довільній формі, щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва та експлуатації товару, що є предметом закупівлі.

п. 15 Таблиця №1 Додаток 1

Копія сертифікату відповідності УкрСЕПРО на імпортні труби.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів

Таблиця 4

Документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови Учаснику, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано.

Вимога згідно з підпунктом пункту 5.3. Розділу 5

Документи, що вимагаються замовником до п. 5.3. Розділу 5

п.п. 5.3.3.


1) З метою підтвердження відсутності підстави щодо пункту 11 частини першої статті 17 Закону учасник надає: оригінал чи копію (завірену нотаріально) письмових відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про відсутність інформації щодо Учасника у встановленій законодавством формі. У випадку неможливості отримання таких відомостей щодо Учасника в установленому порядку, в такому разі Учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідні обставини та з зазначенням відомостей про відсутність відповідної інформації про Учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
2) З метою підтвердження відсутності підстави щодо пункту 2 частини першої статті 17 Закону учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про не притягнення службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, виданих органами Міністерства юстиції України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписувала та завіряла документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів (окрім довіреностей та доручень).

б) на представника учасника який приймав участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
3) З метою підтвердження відсутності підстави щодо пункту 4 частини першої статті 17 Закону фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписувала та завіряла документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів (окрім довіреностей та доручень).

б) на представника учасника який приймав участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
4) З метою підтвердження відсутності підстави щодо пункту 5 частини першої статті 17 Закону несудимості службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписувала та завіряла документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів (окрім довіреностей та доручень).

б) на представника учасника який приймав участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
5) З метою підтвердження відсутності підстави щодо пункту 7 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону, Замовник перевіряє наявну інформацію самостійно у відкритих єдиних державних реєстрах: https://kap.minjust.gov.ua/services/registry;


п.п. 5.3.3.

(якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень)

а) завірену уповноваженим представником Учасника копію антикорупційної програми Учасника;

б) копію наказу чи інших розпорядчих документів Учасника, завірену (-их) уповноваженим представником Учасника, про призначення уповноваженого з антикорупційної програми.

п.п. 3.7.1.

п.п. 5.3.3.

З метою підтвердження відсутності зазначених у цих підпунктах підстав іноземний Учасник надає:

копії документів (за наявності) за формою та змістом, передбаченими національним законодавством країни реєстрації чи доміцилію такого учасника.

п.п. 3.7.2.1.


З метою підтвердження відсутності підстави щодо пункту 1 частини другої статті 17 Закону учасник надає оригінал або завірену учасником копію довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків та зборів, видану органами доходів і зборів не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.Примітка:

- Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Форма реєстру документів,
що надаються____________________________ у складі пропозиції конкурсних торгів.

(вказати повну назву учасника)

1. Пропозиція конкурсних торгів (підготовлена учасником за формою, що наведена у додатку 4, 5 до цієї документації конкурсних торгів).

2. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів стосовно конкурсних торгів.

3.

(Реєстр продовжується назвами інших документів, які надаються Учасником в складі пропозиції конкурсних торгів на виконання вимог цієї документації конкурсних торгів)
Від учасника підписав: ______________ ______________ _____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.
* На виконання вимог цієї документації конкурсних торгів в частині надання документів, іноземним учасникам дозволяється подавати документи передбачені законодавством країн таких учасників.

* Документи перераховані у цьому додатку зазначені замовником, як приклад заповнення форми реєстру документів. Форма реєстру документів, як частина пропозиції конкурсних торгів готується учасником самостійно на підставі цієї документації конкурсних торгів.


Додаток 7

до документації конкурсних торгів

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

____від________

Комітету з конкурсних торгів

ПАТ «Укртранснафта»

Довідка

Щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі,

передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
Учасник ________ на виконання положень п. 3.7 Розділ 3 документації конкурсних торгів на закупівлю ______ цим повідомляє про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» а саме:

 • відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

 • службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

 • фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

 • у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація, згідно з чинним законодавством України, про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником;

 • юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

 • учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості ;

 • учасник здійснює господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

 • учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

В разі акцепту пропозиції конкурсних торгів та на підтвердження наявної інформації, у строк , що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, гарантую надання відповідних документів, зазначених у Таблиці 4 Додатку 6 до документації конкурсних торгів.
Від учасника підписав: підпис/печатка П.І.Б.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка