Пошук по сайту


3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними - Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7Додаток 1

До документації конкурсних торгів
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі» код 24.20.2 за ДК 016:2010.

(труби ДУ 500 - 800 мм)  1. Детальні вимоги що застосовуються до лотів №№ 1-10 Таблиця №1

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом не менше, ніж 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

а) відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

б) погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

(інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям наведена у таблиці 1 додатку 6 до документації конкурсних торгів)3.6.1. Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

3.6.2. наявності фінансової спроможності - фінансовий стан учасника визначатиметься, використовуючи інформацію з балансової відомості, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів (за наявності) та довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

3.6.3. наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.6.4. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3.6.5. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

і подає у складі пропозиції конкурсних торгів документи, що підтверджують відповідність учасника таким критеріям і вимогам.

3.7. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі

(інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам наведена у таблиці 2 додатку 6 до документації конкурсних торгів)

3.7.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:
3.7.2. Він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
3.7.3. Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону.
3.7.4. Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
3.7.5. Суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
3.7.6. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
3.7.7. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
3.7.8. Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів.
3.7.9. Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

3.7.10. З метою підтвердження своєї відповідності підпункту 3.7.6, 3.7.7. даного пункту іноземний учасник замість письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України, може надати довідки у довільній формі про підтвердження несудимості уповноважених представників.
3.7.11. З метою підтвердження своєї відповідності підпунктам 3.7.9, 3.7.13, 3.7.14 даного пункту іноземний Учасник надає:

копії документів (за наявності) за формою та змістом, передбаченими національним законодавством країни реєстрації чи доміцилію такого учасника.
3.7.12. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:
3.7.13. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
3.7.14. Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.
3.7.15. Учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


3.8.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи (за формами, визначеними додатками 4 та 5 цієї документації), які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

3.8.2. Вимоги до предмета закупівлі визначені у цій документації конкурсних торгів (додаток 1) згідно з частиною другою статті 22 Закону.

3.8.3. Під час виробництва та експлуатації товару, що є предметом закупівлі, необхідним є застосовування заходів із захисту довкілля.

3.9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів


Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (труби ДУ 500 - 800 мм) 10 лотів

Більш детальна інформація щодо опису окремої частини (частин) предмета закупівлі, на які можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів міститься у п. 1.3. та додатку 1 цієї документації конкурсних торгів.

3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


3.10.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):Особисто або поштою

01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова 18/7 (к. 514).

13.10.2015, 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова 18/7 (к. 510).

13.10.2015, 11-00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

5.1.3. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону. Критерії та методика оцінки наведені у додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

5.2.2. У випадку виявлення замовником арифметичних помилок у пропозиції конкурсних торгів учасника, замовник має право звернутися до учасника з листом про погодження на виправлення таких арифметичних помилок та надання учасником замовнику письмової згоди разом з пропозицією конкурсних торгів додаток № 4 до цієї документації (оригіналу та копії) оформленої належним чином.

У разі надходження до учасника такого звернення Учасник надає у строк визначений замовником у листі, письмову згоду з виправленням арифметичних помилок та надає пропозицію конкурсних торгів оформлену належним чином.

В разі не надання учасником у визначені в зверненні або погоджені із замовником строки письмової згоди на виправлення арифметичних помилок та пропозиції конкурсних торгів оформленої належним чином, вважається, що учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок.

5.2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


5.3. Інша інформація5.3.1. З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (юридична особа) надає копії документів, наведених до цього підпункту у Таблиці 3 додатку 6 до документації конкурсних торгів.
5.3.2. З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає копії документів, наведених до цього підпункту у Таблиці 3 додатку 6 до документації конкурсних торгів.


5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


5.4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

а) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

б) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

в) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

г) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

д) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям у разі, якщо такі критерії встановлені замовником у документації конкурсних торгів відповідно до статті 16 Закону.

5.4.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.5.1. Замовник відміняє торги в разі:

а) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

б) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

в) виявлення факту змови учасників;

г) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

д) подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

є) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

ж) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

5.5.2. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

5.5.3. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

а) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

б) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

в) скорочення видатків на здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.

5.5.4. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

5.5.5. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.1.2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

6.1.3. До підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту) Учасник-переможець (Постачальник), протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання повідомлення про акцепт, надає Замовнику (Покупцю):

У разі, коли Учасник - переможець (Постачальник) є юридичною особою - нотаріально завірену копію Статуту (іншого установчого документу) та копії нижченаведених документів з надписом або штампом «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу», які завірені підписом керівника або уповноваженої особи (із зазначенням ПІБ) та печаткою Учасника:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (в разі наявності) або свідоцтво про сплату єдиного податку;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

- документу, який підтверджує повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту);

- довідки про відкриття поточного рахунку;

- стандартів та/або інших технічних умов, та/або документів відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (на вимогу).

У разі, коли Учасник-переможець (Постачальник) є фізичною особою – підприємцем (суб’єкт підприємницької діяльності) – копії нижченаведених документів з надписом або штампом «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу», які завірені підписом керівника або уповноваженої особи, та печаткою Учасника:

- свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

- свідоцтва про сплату єдиного податку (в разі наявності);

- 1-2, 3-4 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, яка видана уповноваженим органом;

- документу, який підтверджує повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту);

- довідки про відкриття поточного рахунку;

- стандартів та/або технічних умов, та/або документів відповідно до яких здійснюється виготовлення та/або поставка товару, що є предметом закупівлі (на вимогу).

У разі, коли Учасник-переможець (Постачальник) є нерезидентом України, він надає аналогічним способом завірені установчі та реєстраційні документи, а також документи, які підтверджують повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту).

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору про закупівлю повинен надати копію дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (з поміткою «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу»), якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

6.1.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.


6.2.1. Проект договору про закупівлю наведено у Додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


6.3.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

6.4.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається - не вимагається.

6.4.2. Замовник залишає за собою право встановити забезпечення виконання договору про закупівлю, при чому розмір такого забезпечення не буде перевищувати 5 відсотків вартості договору.

з/п

Назва параметру

Значення
А. Загальні технічні вимоги

1.

Стандарт на виготовлення труб

ГОСТ 20295-85, ТУ У 322-8-10-95, ТУ У 27.2-00191135-096:2007

або еквівалент

2.

Зовнішній діаметр × товщина стінки, мм

530×8 без АКП, 530×10 без АКП,

630×8 без АКП, 630×10 без АКП, 630×12 без АКП,

720×10 без АКП, 720×11 без АКП,

820×9 без АКП, 820×10 без АКП

зварні (виключно дуговими методами зварювання).
Для труб 530×8, 630×8, 820×9 допускається підвищення вказаної товщини стінки труб в межах 2 мм зі збереженням довжини труб відповідного сортаменту.

3.

Марка сталі з нормуванням хімічного складу та фізичних властивостей

3.1. Труби повинні бути виготовлені зі сталі контрольованої прокатки марки 13ГС, 13Г1СУ, 17Г1С-У по ТУ 14-1-3636-96, ТУ 14-1-5346-97, ТУ 14-1-1950-2004 або еквівалентних ТУ з гарантованими механічними властивостями і хімічним складом.

3.2. Базовий хімічний склад сталей повинен відповідати масовим часткам елементів у відсотках:
13ГС

13Г1СУ

17Г1С-У

вуглець;

0,11÷0,15

0,11÷0,15

не більше 0,20

марганець

1,15÷1,45

1,25÷1,55

не більше 1,55

кремній;

0,40÷0,60

0,40÷0,60

не більше 0,60

сірка, не більше;

0,015

0,007

0,02

фосфор, не більше;

0,025

0,025

0,025

азот, не більше

0,010

0,010

0,012

алюміній;

0,02÷0,05

0,02÷0,05

не більше 0,05

титан;

0,015÷0,035

0,015÷0,035

не більше 0,03

нікель, не більше

0,30

0,30

0,30

хром, не більше;

0,30

0,30

0,30

мідь, не більше;

0,30

0,30

0,3

ванадій, не більше;

0,10

0,10

0,1

ніобій, не більше;

0,05

0,05

0,07

3.3. Еквівалент вуглецю, не більше – 0,44.

3.4. Механічні властивості основного металу:

а) тимчасовий опір розриву – не менше 510,0 (52) МПа (кгс/мм2) для сталі 13ГС; не менше 540,0 (55) МПа (кгс/мм2) для сталі 13Г1СУ; не менше 510,0 (52) МПа (кгс/мм2) для сталі 17Г1С-У;

б) границя текучості – не менше 353,0 (36) МПа (кгс/мм2) для сталі 13ГС; не менше 382,0 (39) МПа (кгс/ мм2) для сталі 13Г1СУ; не менше 365,0 (37) МПа (кгс/мм2) для сталі 17Г1С-У;

в) відносне видовження – не менше 20%;

г) відношення границі плинності до границі міцності – не більше 0,9 для сталі контрольованої прокатки і не більше 0,8 для низьколегованої нормалізованої сталі;

д) ударна в’язкість на взірцях Шарпі (з V-подібним надрізом) при температурі мінус 20°С – не менше 29,4 (3,0) Дж/см2 (кгс•м/см2);

е) ударна в’язкість на взірцях Менаже (з U-подібним надрізом) при температурі мінус 40°С для номінальної товщини стінки труб (для основного металу труб / для зварного з'єднання труб), не менше Дж/см2 (кгс•м/см2):

- до 10 мм: 29,4 (3,0) / 24,5 (2,5) Дж/см2 (кгс•м/см2);

- від 10 мм до 15 мм включно: 39,2 (4,0) / 29,4 (3,0) Дж/см2 (кгс•м/см2).

4.

Клас міцності

К52 – для сталей марок 13ГС і 17Г1СУ; К55 – для сталі марки 13Г1СУ.

5.

Вимоги до зварних з’єднань труб


5.1. Механічні властивості повинні відповідати вимогам, встановленим до основного металу труб.

5.2. Повинні пройти 100% контроль неруйнівними методами контролю (УЗК або рентгенівський контроль), на кінцях труб довжиною 200 мм обов’язковий рентгенівський контроль;

5.3. Повинні мати плавний перехід від основного металу до металу шва без гострих кутів, підрізів, непроварів, утяжень та інших дефектів формування шва.

5.4. Висота підсилення зовнішнього шва – 0,5 ÷ 2,5 мм.

5.5. Висота підсилення внутрішнього шва – не менше 0,5 мм.

5.6. На кінцях труб на довжині не менше 150 мм підсилення внутрішнього шва повинно бути знято до висоти 0 ÷ 0,5 мм.

5.7. Всі зварні з’єднання труб повинні виконуватись електродуговими методами зварювання.

5.8. Не допускається ремонт зварних з’єднань труб в процесі їх виготовлення.

6.

Контроль основного металу труб

Обов’язковий 100% ультразвуковий контроль основного металу кожної труби на суцільність. В металі труб не допускаються тріщини будь-якого розміру та напряму, а також розшарування розміром понад 80 мм в будь-якому напрямку. На торцях труб і в зоні шириною 25 мм від торця не допускаються розшарування будь-яких розмірів та напрямку.

Додатково див. п. 4 розділу Б цих Технічних вимог.

7.

Вимоги до геометричної форми труб

7.1. Граничні відхилення від номінальних розмірів труб:

а) по зовнішньому діаметру кінців труб на довжині 150 мм: ±1,6 мм;

б) по зовнішньому діаметру корпуса труби: ±3,0 мм;

в) по товщині стінки труб:

+0,9/–0,50 мм (при товщині стінки до 10 мм включно);

+0,9/–0,55 мм (при товщині стінки від 10 мм до 12 мм);

+0,80/–0,60 мм (при товщині стінки більше 12 мм);

г) кривизна труб – не більше 1,5 мм на 1 м довжини;

д) загальна кривизна – не більше 0,2% довжини труби;

е) овальність кінців труб – не більше 1%;

ж) відхилення від перпендикулярності всього торця (косина різу) – не більше 2,0 мм.

8.

Підготовка кромок труби під зварювання

Фаски 30° (–5°), притуплення 1,8 ± 0,8 мм.

Підготовку виконати механічним способом.

9.

Зміщення повздовжніх зварних з’єднань

Наявність заводських кільцевих зварних з’єднань не допускається.

10.

Довжина труб, м

10÷12

11.

Гідравлічне випробування на заводі-виготовлювачі

Випробувальний тиск має викликати з врахуванням осьового підпору напруження в металі труб на рівні 98% від межі плинності з витримкою під тиском протягом 20 с.

12.

Залишкова магнітна індукція на торцях труб

Не більше 3,0 мТл.

13.

Пластична деформація металу при виготовленні труб (експандування)

Не більше 1,2%.

14.

Обсяг випробувань (не менше)

14.1. Гідравлічне випробування згідно з п.11 - кожна труба.

14.2. Випробування механічних властивостей та визначення хімічного складу основного металу згідно з п.3 – дві труби від кожної плавки.

14.3. Випробування механічних властивостей зварних з’єднань згідно з

п.5.1 – по дві труби від кожної партії.

14.4. Контроль геометричних параметрів кожної труби згідно з п.7.

14.5. Контроль підготовки кромок кожної труби згідно з п.8.

14.6. 100% контроль суцільності металу кожної труби згідно з п.6.

14.7. 100% контроль неруйнівними методами всіх зварних з’єднань кожної труби.

14.8. Всі параметри випробувань повинні бути задокументовані і занесені в сертифікат.

14.9. Випробування по кожній плавці металу розповсюджуються на труби, які виготовлені з цієї плавки.

14.10. Інші випробування – відповідно до стандарту на виготовлення труб і розділів Б і В цих технічних вимог.

15.

Інші вимоги

Покупець (вантажоодержувач) до початку виготовлення труб повинен ознайомитись з технологією їх виробництва, має право приймати участь у проведенні всіх випробувань згідно з п.14 та мати допуск до всіх супроводжуючих документів.

На вимогу Покупця (вантажоодержувача) та в присутності представника Покупця (вантажоодержувача), Постачальник виконує вибірковий контроль хімічного складу та механічних властивостей металу труб – не менше двох труб від кожної плавки.

Труби повинні постачатися з документами виробника (українською або російською мовою), що підтверджують їх якість (сертифікат) і відповідність цим Технічним вимогам і стандартам на виготовлення труб (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо). Імпортні труби додатково повинні мати Сертифікат відповідності УкрСЕПРО.

Інші технічні вимоги – не гірше встановлених СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Товар повинен бути новим – не раніше 2015 року виготовлення.

Б. Вимоги до контролю труб неруйнівними методами

1.

Технологічний (у ході виготовлення) контроль труб

Візуальний контроль по всій поверхні труби;

100% АУЗК зварних швів з розшифровкою відзначених дефектів РТК або УЗК.

2.

Здавальний (після технологічного процесу виготовлення) контроль труб

Візуальний контроль по всій поверхні труби;

УЗК по всьому корпусу труби:

зварне з’єднання

100% АУЗК зварних швів з розшифровкою відзначених дефектів за допомогою РУЗК або РТК;

100% РТК кільцевих і поперечних швів штабів (листів);

УЗК кінцевих ділянок по периметру труби;

РТК кінцевих ділянок зварного з'єднання на довжині не менше 200 мм від торців ДЗ-труб;

РТК шва по всій довжині ДЗ-труб;

РУЗК кінцевих ділянок зварного з’єднання, не проконтрольованих іншими методами («мертвих» зон).

3.

Контроль залишкової намагніченості торців труб

обов’язковий

4.

Інші вимоги

За наявності у виробника труб можливості, критерії допустимості несуцільностей визначаються на основі вимог міжнародних стандартів (API Spec 5L, ISO 3183, част. 2 і 3, SEL 072).

За відсутності такої можливості слід керуватися вимогами п. 13.13 СНиП 2.05.06-85, які зазначені в п. 6 розділу А цих Технічних вимог.Примітки:

1. Прийняті позначення труб: ДЗ – зварна, виготовлена дуговим зварюванням.

2. Прийняті позначення методів неруйнівного контролю: УЗК – ультразвуковий контроль, АУЗК – автоматизований ультразвуковий контроль, РУЗК – ручний ультразвуковий контроль, РТК – рентгенотелевізійний контроль.

В. Вимоги до приймально-здавальних випробувань труб. Стосуються труб всього сортаменту згідно з Розділом А даної технічної специфікації.Найменування показників якості труби

Кількість труб у партії, що контролюється

Документування результатів контролю

1.

Показники, що контролюються візуальним методом (округлість форми, якість зовнішньої та внутрішньої поверхонь основного металу і зварного з'єднання, торцевих поверхонь, правильність маркування та ін.)

Всі труби

В

2.

Розмірні показники, визначені шляхом виміру (діаметр торців і корпусу труби, овальність, довжина, товщина, розміри фаски, висота залишку ґрата швів, зміщення крайок, що зварюються, форма профілю торців, кривизна та ін.)

Всі труби

В

3.

Показники суцільності, визначені неруйнівними методами контролю (розшарування, тріщини, непровари та інші внутрішні дефекти зварного з'єднання й основного металу)

Всі труби

Д

4.

Герметичність і міцність, оцінювані шляхом гідровипробувань

Всі труби

Д

5.

Хімічний склад основного металу, вуглецевий еквівалент і параметр Рсм, визначені стандартними методами

11) – див. підпункт 1 пункту 8 «Інші вимоги»

Д

6.

Механічні властивості основного металу й зварного з'єднання, визначені згідно з відповідними нормативними документами

11) – див. підпункт 1 пункту 8 «Інші вимоги»


Д

7.

Фізичні властивості (залишкова намагніченість) та інші характеристики визначені згідно з відповідними нормативними документами)

Встановлена відповідними НД

В

8.

Інші вимоги

1) Якщо в партію включені труби, виготовлені зі сталі різних плавок, випробовується одна труба від кожної плавки сталі, що входить у партію. Застосування сталі різних плавок для виготовлення партії труб допускається тільки за узгодженням з Замовником (Покупцем) труб.

Примітки.

1. Прийняті позначення: Д – документування результатів контролю; В – оцінка про відповідність вимогам технічних умов або контракту на постачання труб. Умови документування і форма документа результатів контролю зазначається в технічних умовах або в договорі (контракті) на постачання труб. Результати заводських випробувань архівуються на електронні носії та передаються Замовнику (Покупцеві) труб (на вимогу).

2. Кількість труб у партії не повинна перевищувати 100 шт., якщо Dу від 320 до 1000 мм.

Примітка: Учасники готують технічну частину пропозиції конкурсних торгів по кожному лоту окремо за формою, що наведена у додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів та використовують таблицю №1 додатку №1 до цієї документації конкурсних торгів. Технічна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити всю інформацію в обсязі та за формою (таблиця №1 додатку №1 до цієї документації конкурсних торгів) про технічні, якісні та кількісні характеристики товару, що пропонується за конкретним лотом.

В пропозиції Учасника зазначаються конкретні параметри предмета закупівлі, наприклад:


Додаток 2

До документації конкурсних торгів
Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів
Оцінка пропозиції конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

Ціна.

Інші критерії не застосовуються.

Питома вага цінового критерію = 100%.

Оціночна одиниця – загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника.

Перерахунок «Ціни» пропозицій конкурсних торгів Учасників нерезидентів здійснюється за наступним механізмом (у наступний спосіб):

ціна пропозиції конкурсних торгів учасника нерезидента, яка подана в Євро на умовах DAP, згідно з «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)» приводиться до гривні (UAH), по курсу НБУ на дату, яка передує даті визначення переможця цих конкурсних торгів, до якої додаються витрати, що пов’язані з митним оформленням продукції в Україні.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого була допущена до оцінки та має найнижче значення оціночної одиниці.

У разі, якщо оціночні одиниці рівні за змістом, переможець визначається шляхом голосування членами Комітету з конкурсних торгів.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Додаток 3

До документації конкурсних торгів
Проект Договору про закупівлю, який готує Замовник відповідно до вимог документації конкурсних торгів.*

(Подається обов’язково у складі пропозиції конкурсних торгів)

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка