Пошук по сайту


11.13. В залежності від реального фінансування видатків, Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Товару, завчасно повідомивши письмово про це Постачальника

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7

11.13. В залежності від реального фінансування видатків, Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Товару, завчасно повідомивши письмово про це Постачальника.


11.14. На правовідносини Сторін за Договором не розповсюджується дія Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю та за якістю, затверджених, відповідно, постановами Держарбітражу при Раді Міністрів СССР від 15.06.1965р. № П-6 та від 25.04.1966 № П-7.


12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

ПАТ «Укртранснафта»

Україна, 01133, м. Київ, вул._____________

код ЄДРПОУ ___________;

свідоцтво платника ПДВ №____________;

ІПН _________________;

П/р _________________ в

АТ «Ощадбанк», МФО 300465;


Засіб зв’язку: тел. (044)______________.
ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА:

_____________/____________ /


ВІД ПОКУПЦЯ:


_____________________Р.М.Сидорак

«___»_________________20__ «___»_________________20___

М.П. М.П.

Від відповідального структурного підрозділу Постачальника Договір представляє:

ПІБ (виконавця) та номер засобу зв’язку


Від відповідального підрозділу ПАТ «Укртранснафта» Договір представляє:

ПІБ (виконавця) та номер засобу зв’язку_______________________* Замовник має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в проект договору поставки крім змін в його істотні умови (предмет, ціна, строк дії договору).
Додаток 4

До документації конкурсних торгів
Форма пропозиції конкурсних торгів, яку готує Учасник та надає Замовнику.

Пропозиція конкурсних торгів до лоту № ____

на поставку труб та трубок зварних, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (код 24.20.2 за ДК 016:2010)

(труби ДУ 500 - 800 мм)
для потреб ПАТ «Укртранснафта», від __________________________________________________ ЛОТ№

(вказати повну назву учасника)

___”___________2015 року

Пропонуємо до закупівлі наступний товар.


з/п

Назва товару (продукції) (тип, марка, модель, ТУ, стандарт)

Валюта

Од. вим.

Кількість

Вартість товару на умовах, визначених в документації конкурсних торгів

Термін поставки

Примітки

Ціна без ПДВ

Вартість без ПДВ1

2

3

4

5

6

7

8

9Всього без ПДВПДВ
Всього з ПДВ
Всього одиниць товару
Загальна сума пропозиції конкурсних торгів становить __________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

в т.ч. ПДВ _________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

Умови оплати: ___________________________(учасник зазначає «по факту поставки».)

Умови поставки: (DAP – (для нерезидентів) DDP – (для резидентів ) замовник вибирає потрібне згідно з «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)»
На всю продукцію надається гарантія: _________________________________________________________________________________

(вказати терміни або посилання на номер стандарту або технічних умов)

Строк дії даної пропозиції конкурсних торгів становить: 120 днів з дати розкриття.

Погоджуємось з проектом договору про закупівлю, викладеними у Додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Пропозиція складена в одному примірнику на ___ сторінках (аркушах) разом з додатком до пропозиції конкурсних торгів що містить інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики.

Від учасника підписав: ___________ __________ ____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.) М.П.

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

Форма додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує Учасник та надає Замовнику.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

на поставку труб та трубок зварних, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі (код 24.20.2 за ДК 016:2010)

(труби ДУ 500 - 800 мм)
до пропозиції конкурсних торгів, лот №___
______________________________________________

(вказати повну назву учасника)

(Учасники готують технічну частину пропозиції конкурсних торгів по формі, що наведена у додатку 5 та додатку №1 до цієї документації.)

Від учасника підписав: ___________ __________ ____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.) М.П.

Додаток 6

до документації конкурсних торгів
КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ, ВИМОГИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, наведеним у таблиці

Таблиця 1

Кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі

Критерії

Спосіб документального підтвердження відповідності

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (не обов’язковий).

1.1. Учасник може надати довідку у довільній формі щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

(не обов’язковий).

2.1. Учасник може надати довідку у довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів
(не обов’язковий).

3.1. Учасник може надати довідку у довільній формі щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів..

4. Наявність фінансової спроможності (обов’язковий).

4.1. Копія балансу (підприємства) учасника конкурсних торгів за 2014 рік.

4.2. Копія звіту про фінансові результати (підприємства) учасника конкурсних торгів за 2014 рік.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів (підприємства) учасника конкурсних торгів за 2014 рік. У разі, якщо для учасника встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, такий учасник процедури закупівлі надає замовнику підтвердження (у вигляді листа, довідки тощо) з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів..

4.4. Оригінали довідок з обслуговуючих банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датовані не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка