Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів - Сторінка 7

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7

Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним вимогам Замовника.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Таблиця 2

Документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови Учаснику у процедурі закупівлі

Вимога згідно з підпунктом пункту 3.7. Розділу 3

Документи, що вимагаються замовником до п. 3.7. Розділу 3


п.п. 3.7.3.

З метою підтвердження відсутності зазначених у цьому підпункті підстав Учасник надає:

а) оригінал чи копію (завірену нотаріально) письмових відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про відсутність інформації щодо Учасника у встановленій законодавством формі. У випадку неможливості отримання таких відомостей щодо Учасника в установленому порядку, в такому разі Учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідні обставини та з зазначенням відомостей про відсутність відповідної інформації про Учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

б) завірену уповноваженим представником Учасника копію антикорупційної програми Учасника;

в) копію наказу чи інших розпорядчих документів Учасника, завірену (-их) уповноваженим представником Учасника, про призначення уповноваженого з антикорупційної програми.

п.п. 3.7.4.

З метою підтвердження відсутності підстави учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про не притягнення службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, виданих органами Міністерства юстиції України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписує та завіряє документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів (окрім довіреностей та доручень).

б) на представника учасника який приймає участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

п.п. 3.7.5.

З метою підтвердження відсутності підстави учасник надає довідку у довільній формі «Про не притягнення учасника, протягом останніх трьох років до дати подачі пропозиції конкурсних торгів, до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)».

п.п. 3.7.6.

З метою підтвердження несудимості, фізична особа, яка є учасником, надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України.

Також, вказані письмові відомості про відсутність або наявність судимості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписує та завіряє документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів.

б) на представника учасника який приймає участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

п.п. 3.7.7.

З метою підтвердження несудимості службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписує та завіряє документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів (окрім довіреностей та доручень).

б) на представника учасника який приймає участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.


п.п. 3.7.9.

З метою підтвердження того, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та/або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, учасник подає оригінал або копію відповідної довідки чи іншого передбаченого законодавством документу уповноваженої законодавством України організації чи установи, про відсутність підприємства учасника в єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів


п.п. 3.7.10.

З метою підтвердження своєї відповідності підпункту 3.7.6, 3.7.7. даного пункту іноземний учасник замість письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України, може надати довідки у довільній формі про підтвердження несудимості уповноважених представників.п.п. 3.7.11.

З метою підтвердження своєї відповідності підпунктам 3.7.9, 3.7.13, 3.7.14 даного пункту іноземний Учасник надає:

копії документів (за наявності) за формою та змістом, передбаченими національним законодавством країни реєстрації чи доміцилію такого учасника

п.п. 3.7.13.

Для підтвердження того, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) учасник може надати оригінал або завірену учасником копію довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків та зборів, видану органами доходів і зборів не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Надання учасником у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документу, який свідчить про відсутність у такого учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не є обов’язковим.


п.п. 3.7.14.

Для визначення відповідності учасника даному пункту, замовник, під час оцінки пропозиції конкурсних торгів, може використовувати копію статуту або іншого установчого документу, який надається учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на виконання вимог пункту 5.3. цієї документації конкурсних торгів.


Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність іншим вимогам Замовника.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Таблиця 3

Інші документи, які надаються Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів


Вимога згідно з (пунктом) підпунктом документації конкурсних торгів

Документи, що вимагаються замовником


п.п. 3.1.1. пункту 3.1. Розділу 3

1) Пропозиція конкурсних торгів підготовлена за формою наведеною у Додатку 4 до документації конкурсних торгів.

2) Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі підготовлена за формою наведеною у Додатку 5 до документації конкурсних торгів


п.п. 3.1.3. пункту 3.1. Розділу 3

Копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це копії всіх документів, що входять до оригіналу пропозиції конкурсних торгів, оформлені у зручному для опрацювання вигляді. Вимога про те, що усі сторінки та/або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі на яких міститься інформація повинні бути прошиті, пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки на копію пропозиції конкурсних торгів - не розповсюджується.


п.п. 3.1.4. пункту 3.1. Розділу 3

Електронна копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це інформація (цінова та технічна) викладена у формі визначеній додатком 4 та додатком 5 до цієї документації та копії усіх документів технічної частини зазначені у додатку 1до ДКТ (для кожного лоту окремо, в разі визначення лотів), у форматі файлів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, та графічних тощо), записана на оптичний диск або інший носій інформації.


п.п. 3.2.1. пункту 3.2. Розділу 3

а) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, зокрема копія виписки з протоколу засновників або наказ про призначення або довіреність або доручення або інший документ, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника підписувати пропозицію конкурсних торгів та завіряти копії усіх документів конкурсних торгів.


п.п. 3.8.3. пункту 3.8. Розділу 3

Довідка у довільній формі, щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва та експлуатації товару, що є предметом закупівлі.

п.п. 5.3.1. пункту 5.3. Розділу 5

З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (юридична особа) надає копії наступних документів:

1) свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) довідки (або відомостейі) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

3) свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників податку на додану вартість(в разі наявності);

4) довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

5) стандартів та/або інші технічні умови, та/або документи, відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (у разі, коли це передбачено у пункті 3.8. цієї документації та/або у додатку 1 до цієї документації);

6) ліцензій, дозволів тощо (у разі, коли це передбачено чинним законодавством України та/або цією документацією).

7) власного статуту або іншого установчого документу.

п.п. 5.3.2. пункту 5.3. Розділу 5

З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає копії наступних документів:

1) свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

3) свідоцтва про сплату єдиного податку (в разі наявності);

4) довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

5) 1-2, 3-4 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

6) довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

7) стандарти та/або інші технічні умови, та/або документи, відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (у разі, коли це передбачено у пункті 3.8. цієї документації та/або у додатку 1 цієї документації);

8) ліцензій, дозволів тощо (у разі, коли це передбачено чинним законодавством України та/або цією документацією).

п. 15 Таблиця №1 Додаток №1

1) Копія сертифікату відповідності УкрСЕПРО на імпортні труби.


Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Форма реєстру документів,
що надаються____________________________ у складі пропозиції конкурсних торгів.

(вказати повну назву учасника)

1. Пропозиція конкурсних торгів (підготовлена учасником за формою, що наведена у додатку 4, 5 до цієї документації конкурсних торгів).

2. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів стосовно конкурсних торгів.

3.

(Реєстр продовжується назвами інших документів, які надаються Учасником в складі пропозиції конкурсних торгів на виконання вимог цієї документації конкурсних торгів)
Від учасника підписав: ______________ ______________ _____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.
* На виконання вимог цієї документації конкурсних торгів в частині надання документів, іноземним учасникам дозволяється подавати документи передбачені законодавством країн таких учасників.

* Документи перераховані у цьому додатку зазначені замовником, як приклад заповнення форми реєстру документів. Форма реєстру документів, як частина пропозиції конкурсних торгів готується учасником самостійно на підставі цієї документації конкурсних торгів.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка