Пошук по сайту


Наказ - Сторінка 3

Наказ

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6
кционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.017-93 «ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.11-75 «ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности», ГОСТ 12.3.004-75 «ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.032, НПАОП 0.00-1.20-98, НПАОП 40.1-1.21-98 та експлуатаційної документації.

 1. Організація технологічних процесів та обладнання робочих місць для виконання шиномонтажних робіт мають відповідати вимогам ДСТУ 7238:2011, ГОСТ 12.2.010-75 «ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (далі - ГОСТ 12.1.004), ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.028-82 «ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности» та експлуатаційної документації.

 2. Організація технологічних процесів та обладнання робочих місць і дільниць для виконання робіт з полімерними матеріалами мають відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004, ДСТУ 7238:2011, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.4.013 та експлуатаційної документації.

 3. Організація технологічних процесів та обладнання робочих місць для виконання жерстяно-мідницьких робіт мають відповідати вимогам ДСТУ 7238:2011, ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.3.002 та експлуатаційної документації.

 4. Обладнання й організація робочих місць для виконання фарбувальних робіт мають відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004, ДСТУ 7238:2011, ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.011-78 «ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний», ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033 та експлуатаційної документації.

 5. Технічне обслуговування транспортних засобів необхідно виконувати з дотриманням вимог НАПБ А.01.001-2004.

 6. Нанесення антикорозійного покриття необхідно виконувати згідно з вимогами ДСТУ Б А.3.2-10:2009 «ССБП. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки».

 7. Облаштування робочих місць для ремонту та заряджання акумуляторів має відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

 8. Ремонт і технічне обслуговування водогрійних котлів із тиском пари не більше ніж 0,07 МПа та водопідігрівачів (бойлерів) із температурою підігріву води до 115 °С необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 липня 1996 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1996 року за № 655/1680 (НПАОП 0.00-1.26-96).

 9. Усі роботи на висоті повинні виконуватись з дотриманням вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07), НПАОП 0.00-1.01-07 та ГОСТ 12.2.012-75 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования».

 10. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м і більше мають бути облаштовані тимчасовими огородженнями згідно з вимогами ГОСТ 12.4.059-78 «ССБТ. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».

 11. Під час виконання робіт на висоті за неможливості облаштування огороджень працівники повинні бути забезпечені запобіжними поясами, які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.089-86 «ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия» та страхувальними канатами, які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.107-82 «ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования».

 12. Працівники, які перебувають на монтажному майданчику мають бути забезпечені захисними касками, які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия».

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД

ЧАС ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

 1. Загальні вимоги

  1. Технологічні процеси виробництва деревоволокнистих плит повинні виконуватись з дотриманням вимог НАПБ А.01.001-2004, ДСТУ 3273-95 «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги», ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.042-88 «ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, експлуатаційної документації та цих Правил.

  2. Виробниче обладнання, яке застосовується під час виконання технологічних процесів виробництва деревоволокнистих плит, має відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 933, Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35, ДСТУ 2578-94 «Автоматизація метало- і деревообробного устаткування. Система «Устаткування - оператор - пристрій індикації». Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки», ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки» (далі - ДСТУ 7234:2011), ДСТУ EN 294-2001 «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)», ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних до дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь», ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.026.0-93 «ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции», ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные», ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.2.064), ГОСТ 12.2.022 та стандартів і технічних умов на конкретне обладнання.

  3. Електрообладнання має відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98, Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСН 3.3.6.096-02), ДСТУ 7237:2011 «ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту», ДСТУ Б А.3.2- 13:2011 «ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги», ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.2.007.1-75 «ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности», ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые значения напряжений прикосновения и токов», ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» та НАПБ А.01.001-2004.

  4. Експлуатацію трансформаторів необхідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.2.007.2-75 «ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности».

  5. Захист від статичної електрики необхідно здійснювати згідно з

вимогами ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

  1. Пульти керування обладнанням мають відповідати вимогам

ДСТУ 7234:2011, ДСТУ ІЕС 60073:2005 «Основні при
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Як скласти наказ про облікову політику
Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Наказ Міністерства соціальної політики України

Наказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Наказ
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції

Затверджено наказ Міністерства
Найменування. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс”

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України "Про захист персональних даних"

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка