Пошук по сайту


Наказ - Сторінка 4

Наказ

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6
нципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина - машина». Маркування та позначення. Принципи кодування індикаторів та органів керування», ДСТУ EN 894-1-2001 «Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з

індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997, IDT)», ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.4.040-78 «ССБТ. Органы управления производственным

оборудованием. Обозначения», ГОСТ 12.2.003.

  1. Пульти дистанційного керування обладнанням необхідно розташовувати таким чином, щоб органи керування перебували у зручному і безпечному місці, а оператор міг спостерігати за виконанням технологічного процесу візуально або за показниками приладів на пульті.

  2. Кольорове сигнальне фарбування машин, обладнання, трубопроводів, а також знаки безпеки мають відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та ГОСТ 12.4.026.

  3. Працівників, які обслуговують обладнання ліній для виробництва деревоволокнистих плит та перебувають на відстані один від одного і не в полі зору один одного, необхідно забезпечити радіопереговорними пристроями, що дають змогу спілкуватися.

  4. Обладнання, яке під час пуску неможливо бачити повністю з робочого місця оператора, має бути обладнане попереджувальною сигналізацією (звуковою, світловою або комбінованою), що попереджує про його пуск або перемикання з одного режиму роботи в інший.

  5. Пускові пристрої обладнання мають бути зблоковані таким чином, щоб унеможливлювався пуск обладнання до пуску аспіраційних і пневмотранспортних систем.

 1. Вимоги під час зберігання і підготування деревинної сировини

  1. Склади лісоматеріалів необхідно розташовувати на території підприємства з урахуванням напряму переважаючих вітрів протягом року, наявності під’їзних шляхів та методів доставки і подавання лісоматеріалів у виробничі цехи.

  2. Планування складів лісоматеріалів та штабелювання деревинної сировини необхідно здійснювати згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004, ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования», ГОСТ 12.3.015-78 «ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности».

  3. Місця проведення навантажувально-розвантажувальних робіт необхідно відгородити та облаштувати попереджувальними знаками.

  4. Навантажувально-розвантажувальні роботи необхідно виконувати дотримуючись вимог НПАОП 0.00-1.01-07, Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 13 липня 2005 року № 119, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 вересня

2005 року за № 1084/11364 (НПАОП 02.0-1.04-05), ГОСТ 12.3.009,

ГОСТ 12.3.020.

  1. Утримання і експлуатацію вантажопідіймальних засобів необхідно здійснювати згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.01-07, Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94), Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94), Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94).

  2. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт кранівники (машиністи) мають дотримуватись вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95), Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 березня 1996 року № 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 березня 1996 року за № 143/1168 (НПАОП 0.00-5.18-96), Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 14 листопада 1995 року № 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 листопада 1995 року за № 425/961 (НПАОП 0.00-5.05-95), Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 січня 1996 року № 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 лютого 1996 року за № 63/1088 (НПАОП 0.00-5.19-96), інструкцій з охорони праці підприємства, розроблених згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 та експлуатаційної документації на відповідний кран.

  3. До виконання стропальних і такелажних робіт допускаються працівники, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

  4. Для запобігання пошкодженню різальних інструментів обладнання, а також травмуванню працівників конвеєри для подавання деревини на перероблення мають бути обладнані металошукачами, зблокованими з пусковими пристроями колодоскидачів.

  5. Проходи перед обкорувальним верстатом і за ним мають бути огороджені з обох сторін потоку.

  6. Огородження необхідно блокувати з пусковими пристроями обкорувальних верстатів та подавального і приймального конвеєрів, які мають бути обладнані світлозвуковою сигналізацією. Блокування повинне

забезпечувати одночасну зупинку всіх механізмів.

  1. Для спостереження за процесом обкорування пульт керування верстатом і конвеєрами необхідно розташовувати у найбільш зручному та безпечному місці, яке забезпечує максимальний огляд процесу. Допускається для спостереження за рухом лісоматеріалів використовувати дзеркала.

  2. Перед проведенням випробування необхідно перевірити надійність затягування всіх болтів (особливо фундаментних), що закріплюють робочі пристрої та двигуни, роботу звукової сигналізації, правильність напрямку обертання електродвигунів, наявність змащування рухомих вузлів верстата, стан електроапаратури, ізоляції проводів, обмоток електричного обладнання, натяг гумових кілець (пружин), стан обкорувальних ножів (фрез), механізму подачі тощо.

  3. Перед подавальним механізмом верстата має бути встановлений обмежувач максимального діаметра колод. Допускається його суміщення з обмежувачем небезпечного розгойдування колод під час процесу обкорування.

  4. Для запобігання провертанню колод під дією корознімачів подавальні та приймальні вали верстата повинні мати гострі шеврони і шипи, які необхідно систематично очищувати.

  5. Подавальні та приймальні вали обкорувальних верстатів мають бути повністю закриті з обох боків, попереду і позаду верстата огородженнями, які запобігають викиданню шматків кори або уламків ножів.

  6. Обкорувальний верстат повинен мати реверс подавання для зворотного виведення колоди. Під час реверсування робочі механізми

корознімача не повинні врізатись в деревину.

  1. Перед пуском устаткування необхідно спочатку включити пневмотранспортну установку для видалення відходів і робочий механізм, який повинен набрати необхідну швидкість, а потім конвеєри подавання та виведення колод. Перед зупинкою устаткування необхідно спочатку вимкнути подавальний конвеєр, а потім приймальний конвеєр та пневмотранспортну установку.

  2. Під час обкорування працівникам слід перебувати поза небезпечною 10-метровою зоною, яка створюється попереду і позаду верстата.

  3. Під час роботи обкорувального верстата не допускається ремонтувати або регулювати вузли, механізми, відкривати запобіжні кожухи та огородження пасів, очищувати ротор верстата від кори.

  4. Регулювання, змащування, ремонт та огляд обкорувального й навколоверстатного обладнання дозволяється виконувати після повної зупинки електродвигунів і вимкнення загального рубильника.

  5. Збиральні конвеєри для кори, які розташовані у підвальних приміщеннях, і виносні конвеєри в галереях мають бути обладнані сигналізацією, яка попереджує про їх вмикання.

  6. Для безпечного обслуговування і проходу в галереях вздовж конвеєрів для транспортування кори мають бути облаштовані трапи та містки.

  7. Під час виконання ремонтних і налагоджувальних робіт отвори у перекриттях для видалення кори мають бути закриті.

  8. Під час ручного обкорування колод робоче місце має бути обладнане спеціальними помостами і пристроями, які надійно утримують колоди та забезпечують зручність виконання роботи. Відстань між робочими місцями працівників, зайнятих ручним обкоруванням, повинна бути не менше 2 м. Обкорування колод вручну необхідно здійснювати спеціально виготовленим для цієї роботи інструментом (корувальні лопатки тощо).

  9. Дільниця для розкряжування лісоматеріалів багатопилковими верстатами, що працюють в автоматичному режимі, повинна бути огороджена з усіх боків сіткою заввишки не менше 1,5 м. Двері для входу в огороджену зону мають бути зблоковані з пусковими пристроями верстатів.

  10. Подавання лісоматеріалів і прибирання відходів від розкряжувальних установок мають бути механізованими.

  11. Для зручності подавання колод на пилку стіл круглопиляльного верстата балансирного типу має бути обладнаний роликами, що легко обертаються. Ширина щілини для пиляльного диску в столі не повинна перевищувати ширину розводу зубів плюс 2 мм в кожен бік.

  12. Лісоматеріали, що розкряжовуються, мають бути надійно закріплені на візку або роликовому конвеєрі для запобігання провертанню або переміщенню їх під час розпилювання.

  13. Для запобігання отриманню травм працівникам під час виконання роботи не дозволяється перебувати в межах площини обертання пиляльного диска. Частина диска, що знаходиться поза зоною пиляння, має бути закрита кожухом.

  14. У дискових пилках не допускаються тріщини, короблення полотна пилки, пригорання зубів, виломлювання в одному місці двох або більше зубів з метою запобігання дисбалансу пилок.

  15. Різьба закріплювальної гайки повинна мати напрям, протилежний напряму обертання пилки.

  16. Знімати, встановлювати і транспортувати пилки необхідно за допомогою вантажопідіймальних і транспортних засобів.

  17. Перед пуском слешера необхідно подавати попереджувальний сигнал. Подавальні ланцюги слешера вмикати тільки після того, як пилки наберуть робочу кількість обертів.

  18. Подавальний пристрій має бути зблокований з пиляльними дисками таким чином, щоб він не вмикався до тих пір, поки пилки не наберуть робочу кількість обертів. Під час зупинки пилок ланцюги подавального пристрою мають автоматично вимикатись.

  19. Упори на всіх ланцюгах подавального пристрою мають знаходитись на одній лінії, перпендикулярній ланцюгам.

  20. Для обмеження ходу деревини у живильнику верстата у напрямку, протилежному робочому, має бути встановлений кінцевий вимикач, який повинен спрацьовувати, не допускаючи оцупки ближче ніж на 40 мм до верхньої обмежувальної планки живильника.

  21. Під час заклинювання живильника, пробуксовування муфти ковзання або ланцюгів необхідно зупинити верстат та вилучити оцупки вручну.

Заклинювати муфту та проштовхувати оцупки металевими предметами забороняється.

  1. Під час роботи привода слешера не дозволяється усувати перекоси деревини, її заклинювання на пилках, а також проводити очищення бункерів під пилками та підлоги біля бункерів.

  2. Для запобігання падінню лісоматеріалів конвеєр для їх подавання до деревокольних верстатів (колунів) має бути огороджений. Висота огороджувальних бортів конвеєра має бути не менше 0,4 м.

  3. Кряжі та оцупки необхідно подавати у деревокольний верстат паралельно його повздовжній осі, не допускаючи перекосів.

  4. Колун у зоні розколювання має бути огороджений таким чином, щоб його верхня частина була закрита і запобігала вертикальному підійманню кряжів.

  5. З метою видалення серцевинної гнилизни в кряжах зона дугоподібного ножа (верстати моделі ССГ-1), що сколює гнилизну, повинна огороджуватися.

 1. Вимоги під час виробництва технологічної тріски

  1. Стаціонарні рубальні машини необхідно встановлювати в окремих приміщеннях або відокремлювати їх звукоізолювальними перегородками.

  2. Конвеєри подавання деревини у рубальні машини мають бути обладнані металошукачами.

  3. Пусковий пристрій конвеєра, який подає сировину у рубальну машину, має бути зблокований з пусковим пристроєм машини таким чином, щоб конвеєр вмикався після її пуску і зупинявся за сигналом металошукача.

  4. Транспортери, що подають деревні кускові відходи до рубальних машин та тріску до бункерів, повинні мати огородження небезпечних зон, майданчики та перехідні містки завширшки 0,8 м з бортами і перилами.

  5. Рубальні машини мають бути обладнані світлозвуковою сигналізацією, яка сповіщає про пуск механізмів різання, подавання і транспортування.

  6. Над верхньою частиною завантажувального кожуха, що з’єднує патрон рубальної машини з приводом транспортера, має бути встановлене огородження.

  7. Для запобігання ковзанню поверхня сходів драбин для входу на містки або майданчики має бути рифленою.

  8. Для запобігання травмуванню працівників ножовим ротором рубальної машини, який після вимкнення електродвигуна обертається за інерцією, необхідно передбачити блокування пускових і гальмівних пристроїв з огородженням ножового диска (барабана) таким чином, щоб унеможливити його відкривання до повного зупинення механізмів різання.

  9. На шляху подавання деревини у завантажувальний пристрій рубальної машини має бути встановлений обмежувач, який зупиняє привід конвеєра, якщо діаметр сировини перевищує розмір завантажувального пристрою.

  10. Відкидні кришки дробарок та кожухи рубальних машин мають бути зблоковані з пусковими та гальмівними пристроями.

  11. Перед пуском рубальної машини необхідно впевнитися у справності обладнання, встановленого у технологічному потоку, огороджень та закритті люків ма
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Як скласти наказ про облікову політику
Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Наказ Міністерства соціальної політики України

Наказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Наказ
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції

Затверджено наказ Міністерства
Найменування. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс”

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України "Про захист персональних даних"

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка