Пошук по сайту


3. Джерела, розміри І порядок преміювання

3. Джерела, розміри І порядок преміювання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ТОВ «______________»
Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. N 108/95-ВР, положень Колективного договору.

Це Положення є складовою частиною прогресивних організаційних форм і методів управління якістю роботи працівників підприємства і поширюється на всіх членів трудового колективу.

Система преміювання вводиться з метою посилення мотивації до праці працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу і зміцнення трудової та виконавчої дисципліни.
1. Загальні положення.
1.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.
1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія.
1.3. Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників підприємства за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня . виконавчої та трудової дисципліни.
2. Показники преміювання
2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:

- виконання заходів та завдань, передбачених виробничими планами та планами науково-дослідних робіт;

- виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва, органів державної влади України);

- трудова дисципліна.
3. Джерела, розміри і порядок преміювання.
3.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється за результатами роботи щомісячно в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати.
3.2. Індивідуальний розмір премій співробітникам за виконання показників, зазначених в п. 2 цього Положення, встановлюється без обмежень і визначається:

- кожному працівникові за поданням керівника відділу;

- керівнику відділу за поданням заступника керівника підприємства.
3.3. Преміювання керівництва підприємства згідно зі штатним розписом здійснюється щомісячно у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у порядку та розмірах, які визначені у пункті 3.1 та у першому абзаці пункту 3.2.
3.4. Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання.
3.5. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць у зв'язку з призовом до лав Збройних сил України, переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням у зв'язку зі скороченням штатів та з інших поважних причин, які передбачені трудовим законодавством, виплата премій може здійснюватися за фактично відпрацьований час.
3.6. Працівники, які звільнилися за власним бажанням або з ініціативи адміністрації, на яких були накладені адміністративні стягнення та які не забезпечили своєчасне і якісне виконання роботи, преміюванню не підлягають.

3.7. Керівнику, його заступникам, керівникам відділів надається право позбавляти премії частково або повністю у разі порушення трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку.
3.8. Зниження розміру премії або позбавлення її повністю оформлюється наказом по підприємству за той період, в якому було допущено порушення, із зазначенням причини згідно з переліком упущень, що додається.
4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи та з нагоди ювілейних та святкових дат
4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат з урахуванням особистого вкладу здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом керівника підприємства.
4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом.
5. Порядок і терміни преміювання
5.1. Проект наказу про преміювання працівників підприємства готує відділ кадрів і подає для розгляду керівнику підприємства.
5.2. Премія виплачується не пізніше терміну виплати зарплати за першу половину місяця, наступного за звітним.
6. Перелік виробничих упущень та порушень трудової дисципліни, за які повністю або частково здійснюється позбавлення премії
6.1 Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку:

- систематичне запізнення на роботу, залишення робочого місця без поважних причин до 3 год. - позбавлення премії до 25%;

- невиконання завдань керівників підрозділів та робіт - позбавлення премії до 50%;

- поява на робочому місці в нетверезому стані - позбавлення премії до 100%;

- прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 год. – позбавлення премії до 100%.
6.2. Невиконання посадових та технологічних інструкцій:

- повторне протягом трьох місяців від попередження, але яке не спричинило виготовлення браку, інших фінансових втрат тощо - позбавлення премії до 25%.

- яке спричинило виготовлення браку, інші фінансові втрати тощо - позбавлення премії до 100%.


Підпис керівника

Печатка підприємства

Дата затвердження

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законом України від 17. 06. 93 р. N 3293-xii
Цей Декрет визначає види місцевих податків І зборів, їх граничні розміри та порядок обчислення І спрямований на зміцнення бюджетів...

Закон україни
Цей Закон визначає поняття, розміри та порядок сплати рентних платежів за видобуті нафту, природний газ І газовий конденсат в Україні,...

Плата за спеціальне використання земельних ресурсів „ Про плату за землю
Цей Закон визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також напрями використання коштів, що надійшли...

Спеціальні цільові фонди держави
Державні фонди цільового призначення створюються на основі відповідних законодавчих актів вищих органів влади, якими регламентується...

Енергетичні установки, що спалюють викопне паливо, промислові та...
Розрахункова робота «Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробка заходів щодо очистки шкідливих викидів»...

Закон забороняє відрахування із зарплати, метою яких є пряма чи непряма...
Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства І колективного договору на підставі укла­деного трудового...

Громада у концепції демократичної держави. Частина Громадський сектор...
Окрім цього, делегування Кабінету Міністрів України права встановлювати розміри реєстраційних зборів стало ще одним джерелом поповнення...

Загальна характеристика Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі
Суб’єкти, завдання, джерела зовнішнього І внутрішнього контролю

Грачева Е. Ю., Болтинова О. В. Правовые основы страхования
Джерела страхової діяльності. Загальна характеристика Закону України “Про страхування”

Що день прийдешній нам готує?
Верховною Радою України законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» №9127, у Перехідних положеннях якого передбачається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка