Пошук по сайту


Довідник №60 податкових пільг

Довідник №60 податкових пільг

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Голова ДПС України
__________________О.В. Клименко
„ 10 ” січня 2012 рокуДовідник № 60
податкових пільг
СТАНОМ НА 01.01.2012

Довідник податкових пільг

СТАНОМ НА 01.01.12Код пільгиЗміст пільгиДокумент


документа


Дата прийняття документа


Початок дії пільги


Кінець дії пільги

**

Ознака

Групування пільг


Ознака

цільового

призначенняКоментар

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Звільнення від сплати податку учасників Угод

11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України


Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

334/94-ВР


2755-VI


28.12.94


02.12.10


28.12.94

V

011020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації , у зв‘язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Указ Президента України; Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


202/94

2755-VI


04.05.94

02.12.10


16.07.94
V

011020186


Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 04 липня 2002 року
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

368-ІV
2755-VI


25. 12.02
02.12.1011.02. 03

V

011020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов‘язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


№ 1194-IV

2755-VI


18.09.03

02.12.10


17.09.03

V

011020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

.

Закон України „Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької „
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


1606-ІV


2755-VI


17.03.04


02.12.10


25.05.04
V

011020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов‘язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво

Стаття 4
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

1335-IV


2755-VI


25.11.03


02.12.10


19.11.04
V

1


11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов‘язкових платежів.

У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов‘язкових платежів.


Закон України “Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та гранатову допомогу" ст. VII
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

1969-IV
2755-VI


01.07.04
02.12.10


01.07.04
A

1

11020214

Українская сторона звільняє Виконавчи органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов’язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди.

Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво” пп.b) п.3 ст.2
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


948-V
2755-VI18.04.07

02.12.10


03.07.07
V

1
11020215

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва", п. 5 стаття 7 Угоди 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 

320-VI


2755-VI


04.06.08


02.12.10


18.07.08


01.04.2011
A

111020216

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов‘язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів.


Закон України „Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку пр

о співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні”

Розділ 8.02. Стаття 8 Договору
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3


319-IV

2755-VI


4.06.08

02.12.1017.07.08

A

111020217

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

Закон України „Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні”

Розділ 8.03. Стаття 8 Договору
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

319-IV

2755-VI


4.06.08

02.12.1017.07.08

A

111020225Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов’язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.Закон України „Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією”

Стаття 3 Рамкової угоди
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 32533-VI

2755-VI

21.09.2010

02.12.10


18.11.2010

V

0


11020064

Створення банківськими установами страхового резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, розмір якого за рахунок збільшення витрат такої установи, не може перевищувати: 20 відсотків (на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2012 року - 30 відсотків) суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на останній робочий день звітного податкового періоду.

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159

2755-VI02.12.201001.04.2011
A

011020082

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159

2755-VI02.12.201001.04.2011
V

011020085

Сума зарахованого під час сплати суб’єктами господарювання податку в Україні, податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені ними за кордоном, за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів розмір якого не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.’’

Податковий кодекс України, пункти, 161.4 - 161.7
статті 160


2755-VI02.12.201001.04.2011
A

011020192

Створення небанківськими фінансовими установами, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, страхового резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, розмір якого рахунок збільшення витрат фінансової установи, не може перевищувати розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме: сукупних зобов'язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159


02.12.201001.04.2011
A

0

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник n 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних
Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201. 15 статті 201 розділу...

Рішення (Проект)
Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання дітей в Боярській міській дитячій школі мистецтв

Розпорядження
Про положення та склад комісії по розгляду питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій...

Стосовно нарахування субсидій та відшкодування пільг мешканцям осбб
Структурні підрозділи соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій

Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян...
Просимо, в межах компетенції розмістити зазначену постанову на веб-сайтах та стендах

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язокБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка