Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка1/50
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобуван...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу


Зміст документу


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива і

енергетики України

28.07.1999

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 6 Видобування нафти та природного газу

ВСТУП

Цей випуск є результатом перегляду “Квалификационного справочника должностей служащих, занятых в топливной промышленности (газонефтедобыче)” (М: Институт труда Минтруда РФ, 1995), випуску 6 ЕТКС “Бурение скважин. Добыча нефти и газа” (М.: Экономика, 1990) та “Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады” (М.: Экономика, 1990) з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли внаслідок упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

До розділу включено кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів та фахівців, які є специфічними для конкретного виду економічної діяльності або виробництва.

До кваліфікаційних характеристик професій робітників внесено затверджені зміни та доповнення, які мали місце після 1985 р.

До випуску включено специфічні професії робітників для даних виробництв та інших робіт. За розділом “Буріння свердловин” тарифікуються роботи і робітники, які зайняті в експлуатаційному та розвідувальному бурінні свердловин на нафту й газ та інші корисні копалини. Буріння геологорозвідувальних, структурно-пошукових, гідрогеологічних, картувальних і сейсморозвідувальних свердловин, буріння свердловин для вибухових робіт, для закріплення ґрунту і гірських порід (цементації, силікатизації, заморожування і т. п.), водопостачання (буріння на воду) та інших технічних свердловин (дегазації, дренажу, провітрювання, спуску лісу і т. п.) тарифікуються за випуском 74 “Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт установлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Усі працівники крім завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 “Загальних положень” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (v0024203-98, va024203-98), які вміщено у випуску 1 ДКХП.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо застосування кваліфікаційних характеристик викладено в згаданих “Загальних положеннях ДКХП” (v0024203-98, va024203-98).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВИШКОБУДУВАННЯ


Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничою і господарською діяльністю вишкомонтажних бригад. Забезпечує виконання завдань із введення об’єктів у дію у встановлені терміни. Організовує проведення вишкомонтажних робіт відповідно до проектів, норм, правил, технічних умов, інструкцій, карт організації праці та інших нормативних документів. Забезпечує дотримання технологічної послідовності виконання вишкомонтажних робіт. Здійснює заходи щодо підвищення рівня комплексної механізації робіт, упровадження великоблокового монтажу і нової техніки, організації праці, використання резервів збільшення продуктивності праці, зниження вартості робіт, економії матеріалів і фонду заробітної плати. Складає заявки на підйомно-транспортні засоби, інструменти, інвентар, засоби механізації, матеріали, здає їх старшому виконавцю робіт. Організовує складання і охорону матеріальних цінностей. Веде журнал виконання робіт і всю документацію з обліку робіт, що виконуються. Установлює бригадирам вишкомонтажних бригад виробничі завдання з виконання обсягу робіт і термінів здавання бурових установок буровим бригадам, контролює їх виконання, правильність застосування чинних норм часу (виробітку).

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності вишкомонтажних бригад, проектно-господарської діяльності вишкомонтажних бригад; проектно-кошторисну документацію на будівництво бурових; технічні умови та інструкції на виконання і приймання будівельно-монтажних робіт; норми і розцінки на роботи, які виконуються; чинні положення з оплати праці вишкомонтажних бригад; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; будівельні норми і правила; порядок організації і проведення геодезичних робіт; документи, які регулюють взаємовідносини підрядної організації із замовником; правила охорони праці, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 2 років.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка