Пошук по сайту


4. НАЧАЛЬНИК БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка3/50
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

4. НАЧАЛЬНИК БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю бази. Бере участь у розробленні завдань із ремонту бурового (нафтогазопромислового) устаткування та інших виробничих об’єктів, і контролює їх виконання. Здійснює керівництво забезпеченням цехів матеріально-технічними і транспортними засобами. Організовує раціональне використання закріпленої за базою спецтехніки, агрегатів для механізації трудомістких робіт, інструменту і пристроїв, своєчасне їх обновлення. Забезпечує прокат бурового, нафтогазопромислового енергетичного устаткування, бурильного і ловильного інструменту, а також виготовлення нових виробів установленої номенклатури. Забезпечує розроблення заходів щодо вдосконалення системи прокату експлуатаційного устаткування. Вживає заходів щодо запобігання аваріям, пов’язаним з виходом із ладу устаткування. Забезпечує чітку і узгоджену роботу бази з основними виробничими об’єктами. Забезпечує функціонування аварійно-ремонтних підрозділів і скорочення простоїв експлуатаційного устаткування в очікуванні ремонтів. Здійснює контроль за розробленням заходів щодо удосконалення техніки і технології ремонту. Забезпечує впровадження нової техніки, засобів діагностики і механізації трудомістких робіт. Здійснює контроль за розробленням і впровадженням заходів щодо організації праці та удосконалення організації виробництва. Забезпечує аналіз показників надійності, якості, конструктивних недоліків, ремонтопридатності експлуатаційного устаткування. Здійснює вивчення узагальнення і поширення передового досвіду в галузі організації виробничого обслуговування. Забезпечує розроблення заходів і контроль за економією матеріально-технічних ресурсів, палива, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інші. Організовує розроблення і виконання заходів щодо збирання, забезпечення та утилізації вторинних ресурсів. Здійснює аналіз господарської діяльності бази. Координує діяльність структурних підрозділів бази. Забезпечує своєчасне подавання встановленої звітності. Здійснює підбір розставлення і раціональне використання кадрів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничої діяльності бази; технічні вимоги до продукції, яка виробляється; технологію виробництва, правила технічної експлуатації устаткування; чинне положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ В БУРІННІ


Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво щодо виконання встановленого плану з буріння свердловин. Бере участь у розробленні завдань з ведення бурових робіт та удосконалення процесів буріння. Керує розробленням завдань з матеріально-технічного забезпечення підприємства. Здійснює керівництво розробленням графіків будівництва свердловин і раціональним рухом бурових верстатів. Керує розробленням виробничих програм і календарних графіків з буріння свердловин для бригад, дільниць, цехів і організовує систематичний контроль за їх виконанням. Здійснює керівництво роботою щодо зниження обсягів незавершеного будівництва, здавання свердловин замовнику. Керує розробленням організаційно-технічних заходів щодо підготування підприємства до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди та запобігання забрудненню навколишнього середовища. Бере участь у складанні графіків розбурювання родовищ та їх облаштування, у прийомі розвідувальних площ і родовищ для промислового розроблення на нафту і газ. Веде контроль за роботою із зачищення земель, рекультивації і здавання їх сільськогосподарським підприємствам. Аналізує виробничі показники роботи з будівництва нафтових і газових свердловин. Організовує оперативний контроль за веденням технічної документації, забезпеченням бригад матеріалами, інструментом та іншим. Розробляє організаційно-технічні заходи з економії матеріально-технічних ресурсів, організовує контроль за раціональними витратами матеріалів. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє вдосконаленню технології, організації виробництва і зросту продуктивності праці. Бере участь у роботі комісії з розслідування важких і групових нещасних випадків. Організовує своєчасне та якісне складання встановленої статистичної звітності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань та оперативного керування виробництвом; виробничі потужності підприємства, перспективи його технічного розвитку; спеціалізацію цехів, дільниць, служб, виробничі зв’язки між ними; види виконуваних робіт; основи технології виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології виробництва; чинні стандарти; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного управління виробництвом: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка