Пошук по сайту


10. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ РАЙОННОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників....

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка6/50
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

10. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ РАЙОННОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ


Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне управління всіма роботами з будівництва свердловин відповідно до заданої технології, графіка і правил технічної експлуатації устаткування. Забезпечує виконання графіка бурових робіт і здавання свердловин. Забезпечує дотримання бригадами вимог технології та техніки проведення й освоєння (випробування) свердловин, правил безпечного ведення робіт, норм витрат матеріалів. Визначає потребу і контролює своєчасне забезпечення виробничих об’єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом. Організовує доставку бурових вахт до місця роботи і навпаки. Забезпечує цілодобовий контроль за дотриманням технології проводки свердловин та їх освоєння згідно з режимно-технологічними картами і геологотехнічними нарядами. Бере участь у ліквідації аварій і ускладнень. Дає оперативні вказівки буровим бригадам і бригадам освоєння (випробування) з питань техніки і технології ведення робіт. Бере участь у складанні завдань з різних технологічних операцій буріння й освоєння (випробування) свердловин. Здійснює контроль за профілактичними роботами на буровій, які проводяться базою виробничого обслуговування. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Бере участь у розробленні та впровадженні завдань з організації виробництва, праці та управління. Організовує ведення оперативної документації та своєчасне подання у центральну інженерно-технологічну службу добової інформації про результати діяльності підпорядкованих виробничих об’єктів. Керує робітниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з розроблення завдань і оперативного керування виробництвом; виробничі запаси газового району; техніку та технологію виробничого процесу; спеціалізацію допоміжних цехів і підрозділів, що обслуговують основне виробництво; організацію інженерно-технічних робіт; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

11. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ


Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання виробничого завдання з видобування нафти і газу, графіка будівництва свердловин відповідно до заданої технології. Здійснює оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами виробничих завдань з підготовки і реалізації нафти і газу, закачування робочих агентів у продуктивні пласти. Аналізує роботу районних інженерно-технологічних служб. Забезпечує оперативний контроль за перебігом основного виробництва, виявлення причин відхилень виробничого процесу від установлених режимів і графіків, причин аварій і ускладнень та вживає необхідних заходів щодо їх усунення. Контролює стан і використання фонду нафтових і газових свердловин. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням заходів щодо своєчасного введення свердловин в експлуатацію із простою. Забезпечує узгоджену роботу інженерно-технологічних служб, а також цехів основного і допоміжного виробництва. Разом з функціональними відділами і службами підприємства здійснює оперативне коректування технологічних режимів роботи виробничих об’єктів, завдань. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання виробничих завдань і контролює їх виконання. Забезпечує керівництво підприємства щодобовою інформацією про результати виконання виробничих завдань. Вирішує питання перекидання робітників, механізмів і транспорту на аварійні об’єкти. Бере участь у розслідуванні аварій і ускладнень. Організовує роботу з введення в експлуатацію свердловин, що закінчені бурінням і освоєнням, контролює їх виконання. Забезпечує контроль за створенням для бурових і вишкомонтажних бригад нормальних виробничо-побутових умов. Організовує своєчасне забезпечення основного виробництва матеріалами, устаткуванням, інструментом і всіма видами транспорту. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення завдань і оперативного керування виробництвом; порядок розроблення виробничих завдань і перспективи розвитку виробництва; виробничі потужності підприємства; спеціалізацію цехів і підрозділів; виробничі зв’язки між ними; технологію виробничого процесу; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління, передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка