Пошук по сайту


9. ВОГНЕТРИВНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка12/163
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   163

9. ВОГНЕТРИВНИК


(Код КП – 7122.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час вогнетривкої кладки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види вогнетривів; пра­вила сортування вогнетривів; способи приготування будіве­льних і найпростіших вогнетривких розчинів вручну; спо­соби розбирання кладки з глиняної звичайної цегли.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування будівельних і найпростіших вогнетривких розчинів вручну. Сортування вогнетривкої нормальної, ізоляційної, глиняної звичайної цегли та виробів на основі волокнистих матеріалів. Просію­вання вогнетривких порошків. Розбирання кладки масивів та вистілок із глиняної звичайної цегли.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості вогне­тривкі роботи під час вогнетривкої кладки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи приготування вогне­тривких розчинів (крім спеціальних) та жаростійкого бето­ну; види та призначення основних вогнетривких матеріа­лів, розчинів та виробів на основі каолінового волокна; ос­новні вимоги до якості вогнетривів за формою й розмірами; способи розбирання кладки з вогнетривкої цегли; способи сортування фасонних вогнетривких виробів (крім спеці­альних марок).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи вогнетривником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка масивів і вистілок з глиняної звичайної, ізоляційної цегли та волокнистих плит. Закладання порожнин половинчастою цеглою та забутовування. Ізоляція кладки порошкоподібними матеріа­лами, скломатами та азбестовим шнуром. Ізоляція азбесто­вим шнуром або мінераловатними плитами місць прохо­дження екранних труб (котлів) крізь обмурування. Приго­тування вогнетривких розчинів (крім спеціальних) та жа­ростійкого бетону вручну. Сортування і маркування фасон­них вогнетривких виробів (крім спеціальних марок) з укла­данням їх у штабелі. Розбирання кладки з вогнетривкої цегли та фасонних виробів (крім спеціальних марок).

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи серед­ньої складності під час вогнетривкої кладки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види й марки фасонних вогне­тривких та термоізоляційних виробів, вуглецевих та жаро­стійких блоків, волокнистих плит й жаростійкого бетону, порядок їх приймання та зберігання; основні вимоги до якості кладки елементів промислових печей; способи торкретування вогнетривкими речовинами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 3 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка з вогнетривкої цегли масивів, вистілок, подів, насадок та з глиняної звичайної цегли і волокнистих плит прямолінійних стін. Ізоляційна вогнетривка кладка під час футерування газо- і повітропро­водів. Набивання вогнетривким бетоном та ізоляційними масами висувних подів, листів, дверцят, зазорів. Підготов­ка вуглецевих блоків та вуглецевої маси. Очищання чару­нок, насадок, повітронагрівників. Приготування за раніше визначеним складом спеціальних розчинів і бетону (кислототривкі та жаростійкі), ізоляційних мас вручну. Сортування вогнетривких фасонних виробів спеціальних марок, відбраковування фасонних виробів за зовнішнім виглядом. Розбирання кладки з вогнетривких виробів спе­ціальних марок. Ізолювання котлів, укладання бетонних сумішей на блоки котла. Установлювання нескладної гарні­тури котлів. Торкретування вогнетривкими речовинами зовнішніх поверхонь. Конструктивне та припасовувальне обтесування площини цегли та вуглецевих блоків вручну.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо­ти під час вогнетривкої кладки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила експлуатації механізмів з обробки вогнетривких матеріалів; граничні температури у промислових печах та котлах під час їх екс­плуатації; склад обмазок та набивок; вимоги до якості кладки конструктивних елементів промислових печей.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 4 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка стін регенераторів зі звичайної та фасонної вогнетривкої цегли; перекриття ре­генераторів та коксових камер; насадок регенераторів та повітронагрівників. Футерування дверей та стояків. Кладка криволінійних стін, склепінь та арок печей з глиняної зви­чайної та термоізоляційної цегли. Кладка з вогнетривкої цегли робочих подів, склепінь та арок печей з товщиною швів до 2 мм. Футерування повітро- та газопроводів вогне­тривкою цеглою. Вогнетривке набивання подів та запалю­вальних поясів. Монтаж збірних елементів конструкцій промислових печей з жаростійких блоків. Установлювання складної чавунної гарнітури у котлах. Забивання вуглеце­вої маси у шви та зазори між вуглецевими блоками. Укла­дання вирівнювального шару з вуглецевої маси. Заливання під дно поду доменної печі жаростійкого розчину або вуг­лецевої пасти. Торкретування вогнетривкими речовинами внутрішньої поверхні (крім реакторів). Конструктивне те­сання фасонних вогнетривких виробів по площині вручну. Механізоване обробляння вогнетривкої цегли та вуглецевих блоків. Улаштовування горизонтальних та вертикальних температурних швів. Укладання бетонних сумішей у місце пережиму топки, на пояси кріплення труб екранів (котлів), у місця сполучення. Нанесення ущільнювальної обмазки і набивних мас.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час вогнетривкої кладки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розбивання конструкти­вних елементів промислових печей та котлів за заданими осями та позначками; способи укладання вуглецевих блоків та виконання всіх видів вогнетривкої кладки з товщиною швів до 1 мм; способи з'єднування обмурівки зі сталевими конструкціями.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 5 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вогнетривка кладка всіх видів стін, подів, склепінь та арок печей зі швами товщиною до 1 мм. Укладання вуглецевих блоків насухо та на пасті. За­кладання головок коксових печей, установлювання регіст­рів та пальників. Укладання верхнього ряду насадки після завершення кладки коксової батареї. Розмічання котла під обмурування за кресленнями. Армування та обмуровування котлів у особливо складних та відповідальних місцях. Фі­гурне тесання вогнетривкої цегли і фасонних виробів вруч­ну. Торкретування вогнетривкими складами реакторів.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка