Пошук по сайту


12. ГАЗОРІЗАЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка14/163
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   163

12. ГАЗОРІЗАЛЬНИК


(Код КП-7212.2)

Специализация: ГАЗОРІЗАЛЬНИК (будівельні роботи)

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кисне­ве різання та різання бензо- та газорізальними апаратами сталевого брухту малої ваги. Готує виливки до різання, зачищає від пригару, додатків і литників, укладає їх для різання. Заряджає та розряджає газогенераторну установку.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми різання, будо­ву пальників, різаків, редукторів, балонів, що застосовую­ться; кольори пофарбування газових балонів і правила по­водження з ними; основні властивості газів і рідин, що за­стосовуються під час різання металу, правила поводження з ними.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Відрізання донної частини зливків. Різання кутиків і труб.
2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітро-плазмове прямолінійне та фігурне різання у верти­кальному і нижньому положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі за розміткою вручну на переносних і стаці­онарних газорізальних і плазмодугових машинах; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апара­тами сталевого важкого брухту. Виконує різання додатків і литників у відливок товщиною до 300 мм з одним рознят­тям і відкритими стержневими знаками. Розмічає, підбирає за масою та профілем простий негабаритний брухт, виконує різання за заданими розмірами й укладання у штабелі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, що обслу­говується, й інструменту для різання; допустимий залиш­ковий тиск газу в балонах; будову та властивості газового полум'я та плазменої дуги; прийоми різання; вимоги до газового різання; призначення й умови застосування спеціальних пристроїв; габарити брухту за державними стандар­тами; норми витрачання газу; заходи щодо запобігання деформації під час газового різання.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи газорізальником 1 розряду не менше шести місяців.

ПРИКЛАДИ РОБІТ: Різання на кораблі башмаків леєрних стояків. Зрізування головок заклепок. Різання за копіром ключів гайкових, заглушок. Різання на перенос­них і стаціонарних машинах плоских фланців.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе, прямолінійне й фігурне різання металу, простих та серед­ньої складності деталей з вуглецевої та низьколегованої сталі за розміткою вручну на переносних машинах для рі­зання в усіх просторових положеннях зварного шва. Розмі­чає вручну, здійснює різання бензо- та газорізальними апа­ратами кранів, що застаріли, ферм, балок, машин та іншо­го складного брухту за розмірами відповідно до державних стандартів з відділянням відходів кольорових металів та збереженням вузлів та частин машин, що придатні для ви­користання після ремонту.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову переносних машин; руч­них різаків різних систем, що застосовуються у роботі; бу­дову спеціальних пристосувань; властивості металів та сплавів, що підлягають різанню; допуски на точність газо­вого різання; оптимальні співвідношення між товщиною металу, номером мундштука, тиском кисню; режим різання та витрачання газу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи газорі­зальником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізування отворів без скосу кромок у нафтохімічній апаратурі: резервуарах, сепарато­рах, посудинах. Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною не більше 60 мм. Вирізування фігурних деталей на кисневих машинах з одночасною робо­тою трьох різаків. Різання без скосу кромок заготовок для ручного або автоматичного зварювання. Різання під час заготовки профільного та сортового металу. Різання без скосу кромок труб загального призначення.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне фігурне різання складних деталей з листової сталі на гори­зонтальній машині за кресленнями; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апаратами різноманіт­них сталей з оброблянням кромок.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машин, що застосовую­ться у процесі виконання робіт з різання; властивості мета­лів, що підлягають різанню; правила регулювання напівав­томатів для різання металу; вимоги до якості різання мета­лу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 3 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізування отворів без скосу кромок у нафтохімічній апаратурі: резервуарах, сепарато­рах, посудинах. Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною не більше 60 мм. Різання деталей складних фігурних з листової сталі на горизонтальній ма­шині за кресленнями із застосуванням фотопроекційного способу розмічання або роликового зачеплення при одноча­сній роботі найбільшого числа різаків. Різання деталей складної конфігурації з листової сталі з обробленням кро­мок під зварювання. Обробляння кромок деталей чашопо­дібної форми. Різання зі скосом кромок конструкцій до­менних печей: кожухів, повітронагрівачів, газопроводів. Поверхневе різання дефектів з підготовлянням кромок від­повідальних конструкцій до зварювання. Різання листів гнутих з одностороннім оброблянням кромок. Різання зі скосом кромок труб.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує різання особ­ливо складних деталей з різних сталей з розмічанням вруч­ну та з оброблянням кромок зварюванням.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: причини виникнення теплових деформацій під час газового різання та заходи для їх змен­шення; вплив процесів, що відбуваються під час газового різання, на властивості металів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 4 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання деталей особливо скла­дної конфігурації з оброблянням кромок зварюванням. Вирізання косих отворів без наступного механічного оброб­лення днищ кульових та сферичних.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка