Пошук по сайту


НАКАЗ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка2/163
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

НАКАЗ


" 21 " 02 2000 р. м. Київ №32
Про затвердження Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфі­каційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Бу­дівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального при­значення)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.96 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.96 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характеристик пра­цівників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розділ II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних хара­ктеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монта­жні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення), розроб­леного Українським науково-дослідним Центром "ЕКОБУД" і схваленого Науково-технічною Радою Держбуду України та ввес­ти його в дію з 01.04.2000 року.

2. З введенням в дію Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" визнати таким, що втратив чинність на території України Випуск 3 "Единого тариф­но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" (ЕТКС), раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", затвердженого постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням, Держбуду СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 17 липня 1986 року N°226/125-15-88, з наступними доповненнями та змінами до неї, внесеними станом на 15 березня 1987 року.

3. Управлінню економічного аналізу, зміни форм власності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКОБУД" забезпе­чити доведення інформації про затвердження вказаного Розділу Довідника до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покла­сти на Український науково-дослідний Центр "ЕКОБУД".

Голова Комітету В.М. Гусаков

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,

______АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ______

НАКАЗ" 14 " 09 2001 р. м. Київ №183
Про затвердження Доповнень до розділу 2 "Робітники. Будівельні мо­нтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт, експ­луатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікацій­них характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, мо­нтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, ту­нелів та підземних споруд спеціального призначення")
Враховуючи необхідність доповнення переліку робіт та професій робіт-ників, які зайняті на виконанні будівельних, монтажних, ремонтно­будівельних робіт, ремонті, експлуатації та утриманні автомобільних доріг,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Доповнення до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт, екс­плуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікацій­них характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, мон­тажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, ту­нелів та підземних споруд спеціального призначення), розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "ЕКОБУД" і схвалені Рішенням Науково-технічною ради Держбуду України від 14.09.2001 року № 53, та ввести їх в дію з 01.10.2001 ро­ку.

2. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу ра­зом з Центром "ЕКОБУД" організувати доведення інформації про за­твердження Доповнень до розділів 2, 4 Довідника до зацікавлених ор­ганізацій.

Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покласти на Український науково-дослідний центр "ЕКОБУД".
Голова Комітету В.І. Череп

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

НАКАЗ" 29 " серпня 2003 р. м. Київ № 149
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
У зв'язку з впровадженням нових технологій, застосуванням новітнього устаткування, машин і механізмів, що оснащені сучасними електронними та комп'ютерними системами або мають складні технічні характеристики, підви­щенням вимог до кваліфікації робітників, які виконують будівельно-монтажні роботи, здійснюють будівництво метрополітенів, тунелів та споруд спеціального призначення, будівництво та ремонт автомобільних доріг,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказами Держбуду України від 13.10.1999 р. № 249; від 21.02.2000 р. № 32, які розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" (УкрНДЦ „Екобуд") і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 01.08.2003р. №61:

а) до розділу 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи" - Доповнення № 3 (12 кваліфікаційних характеристик);

б) до розділу 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та
підземних споруд спеціального призначення" - Доповнення № 2 (9 кваліфікаційних характеристик);

в) до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" – Доповнення № 4 (5 кваліфікаційних характеристик).

  1. Ввести зазначені доповнення в дію з 1 січня 2004 року.

  2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
    (Шарапова Т.О.) разом з УкрНДЦ "Екобуд" організувати доведення інформації
    про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на Ук­раїнський науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.
Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП
В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка