Пошук по сайту


В редакції змін №7, 8, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка6/163
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

В редакції змін №7, 8, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АРМАТУРНИК


(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

(Код КП-7214.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння та монтажу арматури й армоконструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види арматурної сталі; правила та способи розмотування й різання сталі; правила транспортування та складання готових каркасів; будову ручних лебідок і верстатів для розмотування, виправлення та різання арматури; найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Сортування арматурної сталі за марками й діаметрами. Розмотування та витягування арматурної сталі ручними лебідками. Випрямляння арматурної сталі. Різання арматурної сталі ручними верстатами. Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, в'язання звичайних плоских каркасів. Зачеплення арматурних конструкцій інвентарними стропами.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час виготовляння та монтажу арматури й армоконструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види арматури; основи будови армоконструкцій, ручних, приводних і напівавтоматичних верстатів, що виготовляють арматуру; правила заготівлі арматури; прийоми складання, встановлення та кріплення простої арматури й армоконструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 2 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами. Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів, коли у стрижні не більше чотирьох відгинів. Розмічання, розкладання стрижнів та каркасів у опалубці простих конструкцій. Складання та встановлювання простих сіток і плоских простих каркасів масою до 100 кг. Установлювання й кріплення найпростіших закладних частин. Установлювання арматури з окремих стрижнів у фундаментах і плитах.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності, що здійснюються під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи застосування такелажних пристроїв та механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також для попереднього напружування арматури всіх видів; способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор і вивірення за кресленнями та ескізами стрижнів, простих сіток і плоских каркасів; правила підготовки арматури до зварювання, у тому числі ванним способом; правила роботи з механізованим, електричним, пневматичним інструментом, такелажними, монтажними пристроями; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо або в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 3 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних і приводних верстатів, коли стрижень має бути чотирьох відгинів. Складання та монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг. Заготовлювання канатів або виготовляння арматурних пучків із попереднім натягуванням. Установлювання арматури з окремих стрижнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах і перегородках. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучкових колон. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності. Вивіряння встановлених арматурних сіток і каркасів. Розчищання арматурних випусків ванно-шовного зварювання. В'язання, встановлювання та стикування арматурних каркасів для буронабивних паль.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків, розставлення стрижнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за кресленнями та ескізами; порядок вивірення встановленої арматури й армоконструкцій; правила виконання робіт у декілька ярусів; правила встановлення закладних вентиляційних деталей трубних проходок атомних електростанцій; правила експлуатації металообробних верстатів, такелажних, монтажних пристроїв та устаткування; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях або в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 4 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання та монтаж складних сіток і плоских каркасів (незалежно від маси), подвійних сіток масою більше 100 кг і простих просторових каркасів. Збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів та шляхопроводів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, баштах градирень, трубах тощо. Розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів. В'язання арматурних каркасів у котлованах. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях. Установлювання закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій. Підготовка арматури до зварювання ванним способом на висоті.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні арматурні роботи.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів; правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 5 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання та монтаж особливо складних арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів. Монтаж арматури з окремих стрижнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, збиральних балках, підґенераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв'язках між арками. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів і жмутів. В'язання арматурних каркасів всередині шпунтового огородження та на глибині нижче рівня води. Армування фундаментів сітками, каркасами, стрижнями. Армування стиків секцій оболонок. Армування опор. Монтаж арматури прогонових будівель мостів, шляхопроводів, каркасів, сіток і попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування арматурних пучків ребристих та коробчастих прогонових будівель. Монтаж арматури опор мостів, шляхопроводів і водопропускних труб.

В редакції доповнення №6, затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.05 №9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка