Пошук по сайту


3. АСФАЛЬТОБЕТОННИК-ВАРИЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка8/163
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   163

3. АСФАЛЬТОБЕТОННИК-ВАРИЛЬНИК


(Код КП –8152.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння мастик, емульсій, чорних в'яжучих матеріалів та асфальтових сумішей для дорож­нього покриття.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила розпаковування, пере­везення та зберігання бітумних й дьогтьових в'яжучих ма­теріалів; склад основних компонентів асфальтових сумі­шей; будову ручних насосів для перекачування чорних в'яжучих матеріалів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розпакування тари. Просію­вання інертних заповнювачів. Перекачування чорних в'яжучих матеріалів ручними насосами. Колення дров.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час виготовляння мастик, емульсій, чорних в'яжучих матеріалів та асфальтових сумішей для дорожнього покрит­тя.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та склад ма­стик, емульсій, чорних в'яжучих матеріалів та інертних заповнювачів; способи розігрівання чорних в'яжучих мате­ріалів, способи приготування мастик та емульсій; способи очищення змішувальних установок; основи будови змішу­вальних установок.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи асфа-льтобетонником-варильником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розігрівання чорних в'яжучих матеріалів у котлах. Рубання бітуму. Очищання варильних котлів та бітумосховищ від залишків матеріалів. Очищання випускних лотків та змішувальних установок. Установлю­вання та прибирання зливних щитів, жолобів та інших пристроїв для вивантаження бітуму з залізничних цистерн. Завантаження складовими відкритих бітумоварильних кот­лів.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує асфальтові су­міші у відкритих котлах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та склад чорних в'яжучих матеріалів та асфальтових сумішей; спо­соби приготування асфальтових сумішей; основні вимоги до якості матеріалів і сумішей; способи вивантаження бітуму із транспортних засобів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником-варильником 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування асфальтових су­мішей у відкритих котлах. Приготування чорних в'яжучих матеріалів електротермічним способом. Приготування біту­мних емульсій на емульсійних установках. Вивантаження бітуму з цистерн, бункерів та вагонів-самоскидів.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує асфальтобетонні суміші у пересувних змішувальних установках.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову пересувних змішуваль­них установок; склад, властивості та способи приготування асфальтових сумішей; способи підбирання оптимального складу сумішей з урахуванням вологості та якості матеріа­лів, їх гранулометричного складу, а також конструкцію покриття, для якого готується суміш.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником-варильником 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування асфальтових су­мішей на пересувних змішувальних установках. Приготу­вання складових поверхнево-активних домішок. Приготу­вання кольорових асфальтових сумішей.

4. БЕТОНЯР


(Код КП- 7123.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовлення бетонної суміші й укладання її у конструкції.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення бетонних сумішей вручну; способи насікання бетонної поверхні; прийоми подавання готових бетонних сумішей у конструкції; правила догляду за бетоном; прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій вручну; способи розбирання опалубки найпростіших конструкцій.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Насікання бетонної поверхні ручним інструментом. Приймання бетонної суміші з транспортних засобів. Дозування складових за масою й об'ємом за допомогою пристроїв. Виготовляння бетонної суміші вручну. Розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій вручну. Пробивання отворів і борозен у бетонних та залізобетонних конструкціях ручним інструментом. Догляд за бетоном. Розбирання опалубки найпростіших конструкцій. Очищання опалубки від бетону.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує бетонування простих бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості й марки цементу, заповнювачів і бетонних сумішей; основні елементи монолітних і залізобетонних конструкцій; основні способи укладання й ущільнення бетонної суміші; будову та прийоми роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом; правила складання опалубки простих конструкцій; вимоги до встановлення опалубки й арматури; прийоми розламування бетонних і залізобетонних конструкцій за допомогою механізованого інструменту; правила переміщання та подавання вантажів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 2 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання бетонної суміші у фундаменти, основи, масиви. Укладання бетонної суміші на горизонтальних площинах. Улаштовування бетонних фундаментів під залив. Улаштовування підстильних шарів і бетонних основ підлог. Улаштовування цементної стяжки. Зачіплювання цебер інвентарними стропами за петлі (скоби, гаки). Насікання та розламування бетонних і залізобетонних конструкцій пневматичним та електричним інструментом. Замуровування вибоїн, отворів і борозен бетонною сумішшю. Зрубування голів залізобетонних паль вручну та пневматичним інструментом. Монтаж каналоутворювачів.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бетонування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій середньої складності.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні вимоги до якості бетонних сумішей, готових конструкцій і виробів; правила влаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його якості; способи заповнення ядра опор мостів та шляхопроводів бетоном; правила укладання бетону з ущільненням вібраторами; види й основи будови бетононасосів і бетоноводів, машин та пристроїв для прорізування швів під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття, бетоноукладальних і бетонообробних дорожніх машин, вібраторів і вібромайданчиків, вакуумних агрегатів; правила бетонування конструкцій у зимовий час і способи прогрівання бетону; види протиморозних домішок та сферу їх застосування; правила встановлення й розбирання опалубки конструкцій середньої складності, підтримуючого та підвісного риштування; правила та прийоми збирання та встановлення простої арматури; правила встановлення та розбирання щитової опалубки; правила роботи з механізованим, електричним інструментом, такелажними пристроями; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 3 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та розбирання щитової опалубки. Встановлювання та розбирання дерев'яних збірних кліток, підтримуючого та підвісного риштування. Укладання бетонної суміші в опалубку колон, стін, балок, плит, та мостових опор, бичків. Заповнювання ядра опор бетоном. Укладання бетону з ущільнюванням вібраторами. Укладання бетонної суміші на похилу площину (в укоси гребель, дамб, каналів тощо). Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей у конструкції атомних електричних станцій (АЕС), мостів, шляхопроводів, автомобільних доріг тощо. Влаштовування та ремонт чистих цементних підлог із нарізанням на смуги і шашки. Влаштовування чистих бетонних підлог методом вакуумування. Влаштовування та ремонт бетонних підлог. Укладання бетонної суміші під воду методом вертикального переміщування труб й заповнювання під водою пустот, що утворилися в бутовій засипці, методом висхідного розчину. Укладання бетону вирівнювального шару. Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу. Заливання стиків цементним розчином. Прорізування температурних швів з оброблянням їх під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття. Обробляння крайки швів та поверхні дорожнього цементно-бетонного покриття. Влаштовування крил устоїв та тротуарних консолей із монолітного залізобетону. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів. Електро- й паропрогрівання бетону.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бетонування складних залізобетонних монолітних конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи приготування напружно-армованих конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення складної арматури; методи контролю міцності та водонепроникності бетону; методи встановлення монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів без облицювання; способи влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків і прокладних рядів на суші; правила роботи на риштуваннях, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт у котлованах, всередині шпунтового огородження та нижче рівня води; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 4 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкційних куполів, склепінь, резервуарів та бункерів, конструкцій камер аерації, роздільних стінок промивних галерей і міжкамерних стінок відстійників, стінок спіральних камер, у збірні конструкції опор, перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд, у ребристі, коробчасті та інші складні конструкції прогонових будівель мостів і шляхопроводів, а також в усі напружно-армовані монолітні конструкції. Укладання особливо важких бетонних сумішей в опалубку конструкцій АЕС, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, тунелів, підземних споруд спеціального призначення тощо. Заливання бетонної суміші за облицювання та у штраби із закладними частинами. Бетонування фундаментів. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів (прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм і балок великих прогонів). Улаштовування буронабивних паль. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів без облицювання. Влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків і прокладних рядів на суші.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бетонування особливо складних залізобетонних монолітних конструкцій, виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних архітектурних деталей.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів; правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону; правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину; способи встановлення монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням; правила влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків, що укладаються з плавзасобів; правила виконання робіт у декілька ярусів; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим та електричним інструментом, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

КВАЛФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 5 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь, куполів, арок, ферм, колон, карнизів, резервуарів та бункерів, конструкцій гідротехнічних споруд, у ребристі, коробчасті та інші особливо складні конструкції прогонових будівель мостів та шляхопроводів. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину. Промивання бетонолітної труби. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків, що укладаються з плавзасобів. Виготовляння балок, плит перекриття та покриття, перегородок, сходових маршів та площадок, балконних плит, сходинок, архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону. Укладання бетонних сумішей в опалубку конструкцій ГЕС, ТЕС, АЕС, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, тунелів, підземних споруд спеціального призначення тощо. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів особливо складної конструкції та конфігурації (прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм, тунельних облицювань, аркових перекриттів, балок із великими прогонами тощо). Замонолічування стиків і швів між фундаментними плитами або блоками, стійок і рам з підколонниками, елементів опор, поздовжніх швів плит, діафрагм, балок. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт.

В редакції доповнення №6, затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.05 №9.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка