Пошук по сайту


5. БРУКІВНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка9/163
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   163

5. БРУКІВНИК


(Код КП – 7129.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час брукування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види брукування; спосо­би розбирання бруку; брукування вручну.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Штабелювання каменю. Просі­ювання та сортування кам'яного дрібняку. Розбирання кам'яних бруківок та кам'яних вистілок. Підсипання грун­ту у версти з трамбуванням.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок, бере­гоукріплювальних і виправних споруд.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види каменю, що застосовується для брукування, вимоги до його якості; прості способи роз­бивання поверхонь; способи розподіляння кам'яних матері­алів на робочому місці; прості види фільтрів, брукувань, способи їх улаштовування та ремонту; допустимі ухили укосів залежно від класифікації грунтів; будову, призна­чення пневмоінструменту, що застосовується для бруківних робіт, та правила роботи з ним.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи брукі-вником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ.

1. Дорожні роботи.

Розбивання та планування поверхонь. Розподіляння каменю на робочому місці. Сортування та обколювання каменю. Розщебенювання та засипання піском бруківок. Заповнювання швів бруківок. Часткове підсипання піщаної основи з ущільнюванням.

2. Берегоукріплювальні та виправні роботи.

Планування поверхонь за допомогою шнура, кілків та візиток. Укріплювання укосів одношаровим кам'яним вирощенням на моху. Ремонт глиняної основи понурної частини греблі. Забивання вимоїн у днищі камер шлюзу накиданням каменю. Улаштовування основи під кам'яне брукування зі щебеню, моху або глини. Розбирання кам'яної бруківки на гравійній основі та кам'яної вистілки понурної частини греблі за допомогою механізованих інст­рументів.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи серед­ньої складності під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи улаштовування та ре­монту бруківки з грубоколотого та брукового каменю; будо­ву та правила користування шаблонами; способи улаштову­вання зворотних фільтрів; властивості матеріалів, що засто­совуються для укріплювання поверхонь; вимоги до якості бруківок та укосів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ.

1. Дорожні роботи.

Мостіння бруківок, облямівок та з'їздів з грубоколо­того та брукового каменю. Брукування вимощення біля будинків. Ремонт бруківок та облямівок окремими карта­ми. Плінтування каменю вручну. Установлювання бордюр­ного каменю.

2. Берегоукріплювальні та вип­равні роботи.

Обробляння поверхонь з кам'яного накиду з акурат­ним укладанням каменю. Профілювання основи під закла­дання фільтрів, кам'яного брукування або укладання бетонних плит. Улаштовування зворотних фільтрів. Бруку­вання укосів та площадок бетонними або кам'яними пли­тами. Обробляння під шаблон упорних призм з каменю або щебеню. Ліквідація осідань в укріпленнях укосів кам'яними або бетонними плитами. Укріплювання укосів окремих бруківок з розщебенюванням по кам'яній відсип-ці. Закладання стиків між бетонними або кам'яними пли­тами, укладеними у брукування. Ущільнювання кріплень з каменю або щебеню за допомогою пневмотрамбівок або мо­лотків.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо­ти під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд усіх типів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи улаштовування та ре­монту бруківок з брущатки та клінкеру, а також мозаїко­вих бруківок; способи виконання розбивальних робіт під час брукування укосів фільтрів, дренажів та стічних сис­тем; види упорних споруд; способи виконання робіт з укрі­плення укосів та площадок.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ.

1. Дорожні роботи.

Улаштовування та ремонтування бруківки, лотків з брущатки. Улаштовування та ремонтування клінкерної бруківки та мозаїкової бруківки. Улаштовування дренажів.

2. Берегоукріплювальні та вип­равні роботи.

Розбивальні роботи під час брукування укосів бе­тонними або кам'яними плитами. Улаштовування відводів та стоків у бруківках. Улаштовування дренажів, опорних призм з кам'яного накиду або щебеню. Кам'яне брукування у плотових клітках з розщебенюванням. Улаштовування фільтрів з простих бетонів. Улаштовування банкетів з ка­меню або щебеню. Укріплювання укосів подвійною бруків­кою на щебеневій основі. Ремонтування двошарової кам'яної бруківки з відновленням фільтрів. Ремонтування стоків та відводів у кам'яній бруківці. Ремонтування кам'яних вистілок понурної частини гребель.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок, берегоукріплювальних і виправних споруд усіх типів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи улаштовування та ремонту бруківок із брущатки та клінкеру, а також мозаїкових бруківок складного малюнка або орнаменту; способи розбивання поверхонь складної конфігурації; правила та способи виконання складних розбивальних робіт під час брукування укосів фільтрів, дренажів та стічних систем; види та будову упорних споруд; правила та способи виконання робіт із укріплювання укосів та площадок складної конструкції; будову та правила експлуатації пневматичного інструменту; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 5 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ.

1. Дорожні роботи.

Улаштовування та ремонт бруківки на проїзній частині вулиць та у пішохідних зонах із брущатки та клінкеру, а також мозаїкових бруківок складного малюнка або орнаменту, лотків із брущатки складної конфігурації. Улаштовування дренажів складної конструкції.

2. Берегоукріплювальні та виправні роботи.

Складні розбивальні роботи під час брукування укосів бетонними або кам'яними плитами, бруковим каменем, брущаткою. Улаштовування та ремонт відводів та стоків складної конструкції у кам'яних бруківках. Улаштовування дренажів та опорних призм складної конструкції з кам'яного накиду або щебеню. Улаштовування фільтрів складної конструкції з бетонів різних видів. Улаштовування банкетів складної конструкції з каменю або щебеню. Укріплювання укосів складної конструкції подвійною бруківкою на щебеневій основі. Ремонт двошарової кам'яної бруківки складної конструкції з відновлюванням фільтрів. Ремонт кам'яних вистілок складної конструкції зануреної частини гребель. Улаштовування та ремонт декоративних укосів набережних водойм.

В редакції доповнення №5, затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка