Пошук по сайту


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка2/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИНАКАЗ
" 13 " 10 1999 p. м. Київ № 249
Про затвердження Розділів І, III та IV Довідника кваліфіка­ційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будів­ництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціаль­ного призначення)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.95 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характе­ристик працівників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розділи І, III, IV Довідника квалі­фікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будів­ництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціаль­ного призначення), розроблених Українським науково-дослід­ним центром "ЕКОБУД" і схвалених колегією Держбуду Ук­раїни та ввести їх в дію з 01.01.2000 року.

2. З введенням в дію Розділу І "Керівники, професіо­нали, фахівці" та Розділу III "Робітники. Будівництво метро­політенів, тунелів та підземних споруд спеціального призна­чення" визнати такими, що втратили чинність на території України постанови колишнього Держбуду СРСР від 3 липня 1987 року № 131 "Об утверждении квалификационных харак­теристик должностей руководителей, специалистов и служа­щих строительных организаций" та Держкомпраці СРСР від 17 липня 1985 року № 225/15-87 щодо розділу "Строительст­во метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спе­циального назначения". Розділ IV "Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг" - розроблено і введено впер­ше.

3. Управлінню економічного аналізу, зміни форм влас­ності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКО-БУД" забезпечити доведення інформації про затвердження вказаних Розділів Довідника до зацікавлених організацій.
Голова Комітету В. М. Гусаков

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

НАКАЗ


" 22" грудня 2003 р. м.Київ № 218

Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

Зміни, що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових технологій, застосуванням нових видів будівельних матеріалів, сучасних машин, механізмів зі складними технічними характеристиками, програмни­ми комп'ютерними системами керування тощо, зумовлюють появу нових професій та посад працівників. Відповідно, це потребує розробки нових кваліфікаційних характе­ристик, уточнення характеристик окремих базових професій та посад.

З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик про­фесій працівників (Випуск 64), затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249, від 24 жовтня 2000 року № 239, від 14 вересня 2001 року № 183, від 8 серпня 2002 року № 25 та від 29 серпня 2003 р. № 149, розроблені Ук­раїнським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" (далі - УкрНДЦ „Екобуд") і схвалені Науково-технічною радою Держбуду України від 10 грудня 2003 р. № 90:

а) до розділу 1 „Керівники, професіонали, фахівці" – Доповнення № 1 (8 кваліфікаційних характеристик);

б) до розділу 2 „Робітники, Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні робо­ти" - Доповнення № 4 (18 кваліфікаційних характеристик).

  1. У розділі 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" та у до­повненнях до нього внести зміни до назв тих професій робітників, для яких введена спеціалізація, замінивши слова в дужках „будівництво та ремонт автомобільних до­ріг" на слова .дорожньо-будівельні роботи".

  2. Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня 2004 року.

  3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) разом з УкрНДЦ „Екобуд" забезпечити доведення інформації про за­твердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик про­фесій працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на УкрНДЦ „Екобуд".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.
Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка