Пошук по сайту


111 Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею - Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

111

Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у пп. 165.1.46 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)

Дохід отриманий платником податку у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у т. ч. у більярдному спорті

Особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу у вигляді призів (виграшів) (пп. 170.6.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

112

Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами

Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ (пп. 164.2.9 ПКУ, пп. 170.2.2 ПКУ)

Позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 – 170.2.6 ПКУ

Професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, за умови укладання договору про виконання ним функцій податкового агента з платником податку, який проводить операції з інвестиційними активами (пп. 170.2.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

113

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «а» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) членом сім’ї першого ступеня споріднення

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

114

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. 174.2.2 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) фізичною особою, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

115

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до пп. 174.2.3 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) фізичною особою:
• отримані від нерезидента;
• отримані фізичною особою – нерезидентом

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

116

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримується як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до пп. «б» пп. 174.2.1 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Сума доходу, отриманого у спадщину чи подарованого платником податку, який є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини. Яка позбавлена батьківського піклування

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

117

Заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до пп. «в» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу у вигляді повернутих грошових заощаджень

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

118

Кошти на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (пп. 164.2.11 та пп. 165.1.11 ПКУ)

Сума коштів надміру витрачена та не повернута вчасно, отримана платником податку:
• на відрядження;
• під звіт

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
що видали суму на відрядження або під звіт

Код бюджетної класифікації: 11010100

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

119

Виплати з фонду фінансування будівництва

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 164.2.13, пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва

Особа, що здійснює таку виплату

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 

120

Неустойки, штрафи або пеня

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 ПКУ)

Суми доходу, які платники податку отримали від податкового агента як відшкодування матеріальної шкоди або немайнової (моральної) шкоди за рішенням суду

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
що сплачують неустойки, штрафи або пені (відшкодовують шкоду)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 

121
 

Страхові виплати (ДСЖ)

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Сума доходу, у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій)

• Страховик – резидент, стосовно довічної пенсії чи викупної суми;
• адміністратор недержавних пенсійних фондів;
• банк, стосовно доходу платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління (пп. 170.8.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


122

Пенсійні виплати (НПЗ)

Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Сума доходу у вигляді пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення

Адміністратор недержавних пенсійних фондів (пп. 170.8.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

123
 

Виплати з пенсійних вкладів (ПВ)

Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Сума доходу, у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу

• Страховик – резидент, стосовно довічної пенсії чи викупної суми;
• адміністратор недержавних пенсійних фондів;
• банк, стосовно доходу платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління (пп. 170.8.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 

124

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь будь-якою особою – резидентом (крім роботодавця – резидента) (пп. 164.2.16 ПКУ, крім пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ)

Сума доходу у вигляді пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена:
– особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
– одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник ознак доходів
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних...

Довідник n 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої...
Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної...
Держфінмоніторингу України: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, мсп 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою...

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Закон «Про податок з доходів фізичних осіб»
Податкові соціальні пільги І податковий кредит при сплаті податку з доходів фізичних осіб

Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р....
Порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка