Пошук по сайту


Призначення платежу - Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Сторінка5/7
1   2   3   4   5   6   7

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


147

Майно, що надається дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування

Вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації) (пп. 165.1.23 ПКУ)

Сума доходу отримана у вигляді вартості одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації)

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що надають таку допомогу

Не оподатковується

148

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (пп. 165.1.24 ПКУ)

Сума доходу отримана платником податку від відчуження безпосередньо ним сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що закуповують сільськогосподарську продукцію

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

149

Доходи від вторинної сировини та побутових відходів

Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів (пп. 165.1.25 ПКУ)

Сума доходу, отримана за здану (продану) платником податку вторинну сировину та побутові відходи

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що закуповують вторинну сировину

Не оподатковується 

150

Сума стипендії

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 165.1.26 ПКУ)

Сума доходу у вигляді стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році – 1500 грн.). Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставками 15 % (17 %), визначеними п. 167.1 ПКУ

Навчальний заклад, що виплачує таку стипендію

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010100

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (сплачується (перераховується) на території міста Києва)  

151

Страхові виплати за договором іншим, ніж ДСЖ або НПС

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншого, ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (пп. 165.1.27 ПКУ)

Сума доходу у вигляді страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:
• під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі: дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
• викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
• в разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);
• під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);
• під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати

Страховик – резидент – суб’єкт господарювання, що нараховує (виплачує) страхові виплати виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Не оподатковується


152

Сума виплат заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років (пп. 165.1.30 ПКУ)

Сума доходу у вигляді виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР

Особа, що уповноважена проводити такі виплати виконує функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

 Не оподатковується


153

Сума поворотної фінансової допомоги

Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 ПКУ)

Сума доходу у вигляді поворотної фінансової допомоги

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Не оподатковується


154

Сума доходу від донорства

 

Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.33 ПКУ)

Сума доходу отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства

Особа, що уповноважена здійснювати такі виплати виконує функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Не оподатковується


155

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства (пп. 165.1.34 ПКУ)

Сума доходу у вигляді вартості житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою

Особа, яка здійснює таку передачу, виконує функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Не оподатковується


156

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України

 

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 ПКУ)

Сума доходу у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, безоплатно йому наданих або із знижкою (у розмірі такої знижки)

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ);

• професійна спілка

В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


157

Дохід, виплачений самозайнятій особі

Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36 ПКУ, ст. 177 та 178 ПКУ)

Сума доходу фізичної особи – підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
які здійснюють таке нарахування (виплату) на користь самозайнятих осіб

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

Сума доходу фізичної особи – підприємця, на загальній системі оподаткування

Сума доходу фізичної особи – підприємця, провадить незалежну професійну діяльність

158

Витрати роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)

Сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (пп. 165.1.37 ПКУ)

Сума доходу у вигляді оплати роботодавцем витрат на підвищення кваліфікації (перепідготовку)

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва) 

159

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 ПКУ)

Суми вартості орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

В окремих випадках не оподатковується
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник ознак доходів
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних...

Довідник n 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої...
Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної...
Держфінмоніторингу України: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, мсп 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою...

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Закон «Про податок з доходів фізичних осіб»
Податкові соціальні пільги І податковий кредит при сплаті податку з доходів фізичних осіб

Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р....
Порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка