Пошук по сайту


Код бюджетної класифікації - Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва) 

160

Вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (пп. 165.1.39 ПКУ)

Сума доходу у вигляді дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), що не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць)

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Не оподатковується

161

Дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок, отриманих у власність у процесі приватизації

 

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 165.1.40 ПКУ)

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження:
• акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати;
• земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, отриманих безпосередньо ним у власність у процесі приватизації

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
які придбавають такі акції та земельні ділянки

 Не оподатковується

162

Проценти на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги

Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат (пп. 165.1.41 ПКУ)

Сума доходу у вигляді процентів нарахованих на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виплати: заробітної плати; стипендій; пенсій; соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат

Фінансова установа, що здійснює нарахування та виплату процентів (дисконтних доходів)

Не оподатковується

163

Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів

Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку – учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (пп. 165.1.42 ПКУ)

Сума доходу отримана від всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку

Всеукраїнська громадська організація інвалідів

Не оподатковується

164

Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи

Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп. 165.1.43 ПКУ)

Сума доходу у вигляді страхової виплати за договорами страхування життя

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

 Не оподатковується

165

Вартість побічних лісових користувань для власного споживання

Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України) (пп. 165.1.45 ПКУ)

Сума доходу у вигляді вартості заготівлі лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Не оподатковується

166
 

Виграш, приз у державну грошову лотерею

Сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею (пп. 165.1.46 ПКУ)

Сума доходу у вигляді виграшу, призу у державну грошову лотерею

Особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу у вигляді призів (виграшів) (пп. 170.6.1 ПКУ)

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

167

Виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам (пп. 165.1.47 ПКУ)

Сума доходу у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки

Професійна спілка

Не оподатковується 

168

Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю

Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу (пп. 165.1.48 ПКУ)

Сума доходів від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу, отриманих членом сільськогосподарського виробничого кооперативу, що здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, а саме молока та м'яса, з використанням земельних ділянок членів, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва за умови використання праці виключно членів такого кооперативу

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа,
які здійснюють такі виплати та є сільськогосподарськими виробничими кооперативами

Не оподатковується

169

Благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)

Сума доходу у вигляді благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі – благодійної допомоги), яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним п. 170.7 ПКУ

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
які виплачують таку допомогу

В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

170

Доходи з України нерезидента від нерезидента

 

Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (п. 170.10 ПКУ, крім пп. 170.10.5 ПКУ)

Сума доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів

Банк-резидент під час проведення будь-яких видаткових операцій з рахунку нерезидента

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

171

Плата (відсотки), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки

Доходи, отримані платником податку у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (п. 170.12 ПКУ)

Сума доходу, отримана у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки

Кредитна спілка, при нарахуванні (виплаті) на користь платника податку плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (пп. 170.12.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

172
 

Доходи, перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)

Сума доходу, що була нарахована платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перерахована на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок

Особа, яка здійснює нарахування (перерахування) такого доходу

Не оподатковується

173

Кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника

Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)

Сума коштів, що нараховується та вноситься особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
які вносять кошти на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління платника податку

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник ознак доходів
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних...

Довідник n 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої...
Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної...
Держфінмоніторингу України: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, мсп 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою...

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Закон «Про податок з доходів фізичних осіб»
Податкові соціальні пільги І податковий кредит при сплаті податку з доходів фізичних осіб

Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р....
Порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка